RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Vatikáni belső források szerint Ferenc pápa vissza kívánja vonni XVI. Benedek pápa azon egyetemes
engedélyét, amely alapján papok – gyakorlatilag szabadon – hagyományos latin misét celebrálhatnak. Bár
egy ilyen döntés összhangban állna Ferenc pápának a latin misézéssel szemben többször (különösen
fiatalok körében) hangozatott ellenérzésével, nyílt vita formájában mindmáig nem került napirendre a
kérdés.

A LifeSite-nak nyilatkozó római források fültanúi voltak, amint a Hittani Kongregáció szabadelvű
elöljárói megvitattak egy, a pápának tulajdonított tervet Benedek híres, a papokat régi liturgia szerinti
mise bemutatására jogosító dokumentum érvénytelenítésére vonatkozóan.

 

A hagyománytisztelő katolikus hívek épp mostanság ünnepelték a Summorum Pontificum kibocsátásának
10 éves évfordulóját: XVI. Benedek 2007-ben adott rá engedélyt, hogy az egyes papok – külön püspöki
engedély nélkül is – szabadon élhessenek a latin nyelven, hagyományos liturgia szerint bemutatott
misézés lehetőségével, eltörölvén a II. Vatikáni Zsinat után bevezetett korlátozást.

A pápa saját elhatározásából (motu proprio) kiadott dokumentuma a szabadelvű püspökök körében komoly
felháborodást váltott ki, mivel megfosztotta őket a latin nyelvű misék bemutatásának megakadályozását
lehetővé tevő joguktól (amellyel addig elég sokan éltek is közülük). Ráadásul a Summorum Pontificum azt is elrendelte, hogy ahol a hívek igénylik, a plébánosnak kötelessége készségesnek mutatkoznia a régi rítusú latin mise bemutatására.

A szándékolatlanul nyilvánosságot kapott tervek egybevágnak azzal, amit a befolyásos olasz liturgiakutató, Andrea Grillo a francia ’La Croix’ magazin júliusi interjújában kifejtett: Grillo a pápai fennhatóság alá tartozó, római székhelyű Pontificio Ateneo Sant’Anselmo oktatási intézmény világi professzora, a ‘La Croix’ által “a pápához közel állónak” tartott személy, aki már a Summorum Pontificum kibocsátása előtt könyvben sietett kifejteni ellenérveit, és nyilatkozata szerint a pápa fontolóra vette a Summorum Pontificum hatályon kívül helyezését. Állítja, hogy amint a Vatikán felállítja a Szent X. Piusz Társaságot, római rítusú mise csak az ő fennhatóságuk alatt lesz tartható, “jóllehet [Ferenc] e tervet csak azután szándékozik valóra váltani, miután XVI. Benedek már eltávozott az élők sorából.”

A tervnek része, hogy a jövőben a hagyományos liturgiájú misét óhajtó katolikusok kizárólag a Szent X.Piusz Társaság égisze alatt igényelhetnék azt, ami többségüket nyilvánvalóan megfosztaná a latin misén való részvétel lehetőségétől, lévén a Piusz Társaság papjai számbelileg távolról sem lennének elegen ahhoz, hogy világszerte minden ilyen igényt kielégítsenek.

A LifeSite forrásának állítása szerint a fenti terv állt Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció – posztjáról azóta elmozdított – elöljárójának május 20-i levele hátterében is: habár Müller bíboros a modernistákkal vívott harcban bajtársként tekintett a Piusz Társaságra, ominózus levelével alighanem szétzúzott egy, a személyes elöljáróságra vonatkozó és már-már tető alá hozott megállapodást a pápa és a Társaság között, mivel olyan intézkedésekre tett utalást, amelyek régóta köztudottan teljességgel elfogadhatatlanok a Piusz Társaság – illetve annak vezetője, Bernard Fellay püspök – számára.

A LifeSite informátora szerint Müller ismerte Ferenc szándékait a Benedek-féle Summorum Pontificum-ot illetően, és a levél segítségével akarta megakadályozni annak eltemetését. A belső forrás állítja, hogy „a levél nem annyira Fellay, mint inkább a küszöbön álló megállapodás ellen irányult, és Ferenc pápát olyannyira feldühítette, hogy valójában emiatt döntött Müller leváltásáról”.

Forrás: https://www.lifesitenews.com/news/vatican-rumblings-pope-francis-aiming-to-end-latin-mass-permission

Fordította: Somogyi Tamás
Lektorálta: Dr. Molnár Dávid

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.