RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Cottolengo Szent József Benedek az olaszországi Brában született 1786-ban. Torinói kanonokként különleges gondot fordított a beteg szegények ápolására, akik egy kis házban kaptak ellátást. Az Isteni Gondviselés Kis Házából egy egész város jött létre. A Kis Házban (olaszul Piccola Casa) 7000-nél is több rászoruló emberről, különösen szegényekről, árvákról, betegekről, sántákról, fogyatékosokról és bűnbánókról gondoskodtak.

Az embereket nevük és vallásuk alapján különböztették meg, azokat rakták egy csoportba, akik azonos testi-lelki kezelést igényeltek. A Kis Házat látva azt lehet mondani, amit Nazianzi Szent Gergely mondott barátja, Szent Vazul temetésén: “Sétálj egyet a városon kívül, hogy láthasd a város új kegyelem-tárházait, ahol a túláradó szeretet tettekben is megnyilvánul: betegséget türelemmel viselik, a balszerencsét boldogságnak tekintik és az együttérzést leghatékonyabban gyakorolják”.

Ahogy nőtt a létszám, a feladatok sokasodtak. A tevékenység biztosítása érdekében a Szent 14 vallási közösséget alapított, melyek ma is élnek és virulnak, különösen Olaszországban. Néhány közülük az elmélkedésre összpontosított, így a tagok imádkoztak és lelki segítséget nyújtottak a rászorulóknak. Ezek az imaközösségek kifejezetten azokért imádkoztak, akiknek a legnagyobb szüksége volt közbenjárásra: a haldoklókért és az elhunytakért.

A Szent teljesen megbízott Isten végtelen jóságában. Egy barátja ezt mesélte róla: „Cottolengónak egymagának nagyobb hite van, mint egész Torinónak együttvéve!” Amikor megkérdezték tőle, hogy honnan van jövedelme, ő csak egyszerűen ennyit mondott: a Gondviselés küldte nekünk.

Az Istentől kapott hivatását nem vette félvállról. Csak néhány órát aludt, gyakran egy széken vagy padon, és utána visszatért a napi feladataihoz: a munkához és az imádsághoz.

József Benedek nem kímélte magát. 1842-ben az orvosok megtiltották neki, hogy meglátogassa a testvérét Chieriben.
Amikor beszállt a kocsiba, az egyik nővér sírva fakadt: Atyám, te beteg vagy. Mi lesz velünk nélküled? Az atya ezt válaszolta neki: Nyugodj meg. a mennyben az ember mindenre képes, onnan majd többet tudok segíteni neked, mint most. Odafenn majd Szűz Mária palástját tartom, miközben rajtad tartom a szememet. Ne feledkezz meg arról, amit én, a szegény öregember mondok neked.

Néhány nappal később, 1842. április 30-án meghalt. Utolsó szava egy ismert zsoltárrészlet volt: Vigadtam, mikor azt mondották nékem, fölmegyünk az Úr házába! XI. Piusz pápa 1934. március 19-én József Benedeket szentté avatta.

Cottolengo Szent József Benedek emléknapja: Április 29

Közbenjárást kérő ima:

Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. (1 Tim 2:1-4)

Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé. (Jel 8:3-4)

Kérem Szent József Benedek közbenjárását, hogy ebben az ügyemben: …………….. legyen a szószólóm és életem utolsó óráján a lelki segítőm.

Örök Atya, légy irgalmas hozzám, amikor eljön a földi életem vége. Szeretnék hálát adni minden kegyelmért és köszönetet mondani Cottolengo Szent József Benedeknek a közbenjárásáért. Kérlek téged, hogy az ő segítségével növeld bennem a hitet. Ámen.

ÍGÉRET: „Amikor hálát adsz a kapott kegyelmekért és köszönetet mondasz bármely szentnek a közbenjárásáért, akkor megerősítelek a hitedben az ő érdemei által. Ha bármely szent közbenjárását kéred, amikor eljön a földi életed vége, akkor ő lesz a szószólód és a lelki segítőd az utolsó órában.”

Boldog Emmerich Anna Katalin látomásai megmutatták, hogy a szentek segítsége különösen hathatós, ha az emléknapjukon kérjük a közbenjárásukat.

Fordította: Somogyi Tamás

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.