RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Mi a szeretetláng?.
“Szeretetlángom maga Jézus Krisztus”.
(A Szűzanya szavai 1962. augusztus 31-én)
.
Minden elimádkozott Üdvözlégyre 1 lélek szabadul a tisztítótűzből,ha ezzel a kiegészítéssel imádkozzuk a Rózsafüzér tizedeket:.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, és ÁRASZD SZERETETLÁNGOD KEGYELMI HATÁSÁT AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE, most és halálunk óráján.

A SZERETETLÁNG ÜZENETE

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

76 hozzászólás

 1. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Ámen.

  Szent Isten!Szent erős Isten! Szent hallhatatlan Isten!Imádkozom együtt az angyali karokkal.Irgalmazz nekünk Istenünk,nekünk mi
  szegény bűnösöknek ,és az egész világnak!

  Ámen.

  -Nagyon sajnálom Uram Istenem,hogy az énpistit nem lehet katolikus hitre áttéríteni.Mert annyira makacs az ő meggyőződésében.

  De állítom hogy semelyik református lelkész nem használna itt ilyen stílust a hittanításokban,és ilyen fölényes minket elítéllő súlyos bűnösöknek degradálló magatartást tanúsítván katolikus testvéreivel szemben.És eszembejutott az evangéliumokból a szegény bűnös és a gazdag uzsorás imája a templomban.Amikor midegyik a maga módján imádkozott az Úrhoz.

  Mégegyszer és utoljára mondom:Mi bűnösök! Irgalmazz nekünk Istenünk és az egész világnak!

  Eszembe jutott az evangéliumokból mikoron Jézus megfedi a zsidó farizeusokat.”Jajj nektek farizeusok kik az irásokat szó szerint értelmezitek és szó szerint veszitek………stb!De szeretet nincs bennetek!”

  ÓVAKODJATOK AZ ELVAKULT FARUZEUSI MEGLÁTÁSMÓDTÓL!

  Egyedül Istené a trón,a hatalom és a dicsőség!Mindörökké!

  Hallelujah! Alleluja! Alleluija! ÁLLDOTT AZ ÚR! A mi Istenünk!

  Ámen.

  Válasz
 2. énispista

  Elfáradtam olvasni amiket írtok, ezért megpróbálom távol tartani magam az írástól.
  A Jelenések 18:-al búcsúzom
  2.
  És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
  3.
  Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
  4.
  És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
  Ismerjétek meg Isten üzenetét és legyetek áldottak. Az Úr adjon nektek kegyelmet az Ő megismerésére.

  Válasz
 3. énispista

  Kedves Jakab Ferenc!
  A legszentebb áldozat és egyben tökéletes az Úr Jézus drága vére, egyáltalán nem szorul kiegészítésre, azért mert tökéletes, ha valaki elfogadja és hisz Őbenne és engedelmeskedik Neki annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik azon Isten haragja marad. Ezt az Úr Jézus nyilatkoztatta ki a János 3:36-ban, és Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz (Zsidókhoz 13:8), nem fog megváltozni.

  Válasz
 4. énispista

  Isten kimondott Igéje a Teremtő Ige. Az Úr Jézus Krisztus a testé lett Ige.
  A Biblia pedig Isten írott Igéje. Mindenképp Istentől származik.

  Válasz
 5. énispista

  Biblia – Szentírás
  Kiadja: a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

  Előszó
  “…Isten az Ő szavát népére bízta, hogy megőrizze, és nemzedékről-nemzedékre továbbadja a föld határáig, az idők végezetéig…
  …A Bibliát régen írták. “”Az Írásnak azonban egyetlen isteni üzenete sem származik emberi megismerésből, hanem a Szentlélektől sugalmazva szóltak és írtak az Istentől kiválasztott emberek””(2 Pét 1,21). Ezért a Bibliában Isten könyvét látjuk, hozzánk intézett levelét olvassuk (Szt. Ágoston)…”
  1996-ban, Szentírás vasárnapján.
  Seregély István egri érsek
  a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke”

  A megújított Káldi-féle szentírásfordítás előszavában azt olvasom, hogy a teljes Írás Istentől származik, amivel teljesen egyetértek.
  Javaslom mindenkinek, hogy higgyen az Isten Igéjében. Senki sem tud jobban hinni az Úr Jézusban, mint Isten Igéjében. Meg lehet kérdezni nálunknál okosabbakat.

  Válasz
 6. Marika

  Kedves Aranykorona!

  Valóban az Isten bennünk van, és egyben körülöttünk, benne kell szeretnünk minden embert. Szép gondolatokat írt a végén!
  De az az érzésem, hogy most ön meg akarja mondja az igazat, a tutit!Visszatetsző a fellengzős, öntelt fejtegetése a számokkal(igazán nem is tudtam, de nem is akartam követni a számokkal való dobálódásait).A számokkal való játszadozása kigúnyolása a katolikusok hitének!
  Az ima, az Istennel való párbeszéd. Igenis várja imáinkat, az előtte való elcsendesülésünket, a teljes ráhagyatkozást. Kegyelmeit az imádság során árasztja ki ránk. Ilyen értelemben szüksége van imáinkra .Az ima lelkeket ment!!! Az utolsó időkben, melyben most élünk, a legégetőbb amire szükség van, a sok igaz hívő ember imája!Ezen imák hatására az Isten a megtérés csodáját fogja adni sok szegény, hitetlen léleknek. A mai idők látnokai által az Úr Jézus és a Szűzanya( szinte sürgetően) az imádkozásra szólít fel minden hívőt! MENTSÜK A LELKEKET!Amen.

  Válasz
 7. ARANYKORONA

  Mindenki hisz hegyén hátán. De ki az aki végre tud is?
  Mert a hit idővel tudássá kell alakuljon. A Hit megkérdőjelezhető (aki azt mondja nem az hazudik másnak és magának is), a tudás viszont nem. Azzal csak vitatkozni lehet de nem megingatni, mert a tudás tapasztalás útján jő elénk, minek a hit tapossa ki az utat.

  Én is hiszek a piros farkú póniló gyilkos de még is aranyos pillantásaiban, de még sem tapasztaltam vele szemben semmit sem még, viszont Istenben már nem hiszek mert felesleges, mert tudom hogy van. És ez egy óriási különbség.

  Ha az egyház hű elkötelezettjeinek nézetét tekintem, én azt tudnám tanácsolni hogy ne higgyetek, tudjatok. Ha hiszel odamegy az ördög és megmásítja, de a tudásodat nem. Ahogyan azt sem tudja elhitetni veletek hogy nem 5 hanem 6 ujjatok van 1 kezeteken.

  Az pedig hogy imádkozz és ennyi meg annyi lélek szabadul meg…
  Kicsit az MLM rendszerre emlékeztet. Ez nem ilyen egyszerű. Gondoljátok csak végig. Üljön össze 100000 ember és imádkozzon 3 hónapon keresztül úgy hogy minden nap mondja el 100 x.
  Ami ugye 100000x100x90x10 lelket jelent ami bárhogy nézem 9 000 000 000… jelenleg 7 milliárd körül forog a föld népessége.
  100 000 egyházi hívő meg bőven van… azt hiszem keveset is mondtam….nagyon keveset. Szóval 3 hónap alatt meg lehetne menteni minden földi lelket aki él és további olyan 1 évnyi imával ami kb 36 000 000 000 lelket jelent pedig nagyjából az ősembereket is megmentené az ember figyelembe véve azt hogy csak technikai fejlődésünk óta népesedik ennyire gyors ütemben az ember.
  Még egy év imával az egész állatvilágot meg lehetne menteni (de a bogár az kolóniában számít egynek :) ), aztán már nem is lenne mit tenni még egy év a rossz és gonosz szellemekre és már is mindenki a mennyben van.

  Szóval akkor nem kell más csupán 100 000 hívő ember akiknek ruháztatását ételét lakhatását az állam állná, megközelítőleg 3 és fél évig és mindenki boldog lenne.

  Ezekből kiindulva úgy gondolom halva született ötlet ez a dolog mert naponta a világon nem 100 000 ember imádkozik (főleg úgy hogy rengeteg nem csak 1 et mond el egy nap).

  Tegyük meg a tétet. Legyen olyan 2 000 000 és akkor nem mondtam sokat a 7 milliárdhoz képest (világviszonylatban). Szóval ez a 2 millió hívő minden nap elmond 1 imát egy éven keresztül: 730 000 000 lélek 1 év alatt. Ha csak így menne ez a dolog már rég megmenekültünk volna. Jaj és vegyük bele az ünnepeket mint a karácsony húsvét amikor sokkal több ember is imára hajtja fejét mint amúgy. Így nézve nagyjából 1 milliárdra rúg ez a szám.

  Nos én úgy vélem éves szinten 1 milliárd lélek az azt jelenti hogy már rég nem is kéne itt lennünk. Csak abból kiindulva is hogy 12 év kellett ahhoz hogy 6-ról 7 milliárdra nőjön a föld népessége.
  Így 12 év alatt kb. 12 milliárd lélek menekült meg mint egy automatikus folyamatot tekintve és a népesség csak 1 milliárddal nőtt.

  Akkor miért nem vagyunk még megmenekülve???

  Mert egy ima nem feltétlenül ment meg egy lelket is. Inkább csak reményt ad nekik hogy talpra állhassanak, erőt vegyenek magukon, fényt mint hajtóerőt vegyenek magukhoz és bírjanak küzdeni.

  Sokkal mélyrehatóbb folyamat egy lélek alámerülése és felemelkedése attól mint hogy elvitte a gonosz a lelket és mentsük meg imánkkal.

  De ne hergelődjetek fel. Értem és érzem az ima erejét és azt is hogy mekkora szükség van erre a világnak / világban, de az emberek hajlamosak elszállni a csodálatosságban és nem észrevenni a lényeget. Mert az üzenet mindig a lényeg és nem a találkozás.
  Az Ima nem más, mint egy segítségnyújtó kéz mely nem felhúz, csak megtart ha valóban fel szeretnél állni. De ehhez akarni kell. Nagyon nagyon akarni. Mert hogy az Istennek nincsen szüksége imákra az hót ziher. Ha akarná egy nagy lélegzetnyi levegővel letakaríthatná a térképet… mindent és mindenkit. De természetesen mindenképp feléje kell törekedni :)
  Itt igazából egymásra van szükségünk. Egymásnak adunk abból mit tőle kaptunk, így megtaláljuk őt önmagunkban, egymás és saját szemünkben kitükröződve :).

  Remélem nem oltásnak vette ezeket a sorokat senki sem inkább felrázásnak :)

  Válasz
 8. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Még egy befejező gondolatsort engedjetek meg.

  Van egy régi találló mondás a fiatalembereknek arát keresnek maguknak,talán a falusiak még emlékeznek rá? : “-Nézzd meg az
  anyját vedd el a lányát!”

  Vegyük mi is figyelmünkbe ki is volt az az egyszerű asszony 2000 ével ezelőt názáretben aki egy öregembernek az ácsmesternek volt jegyese.Ki is volt a názáreti Mária?Gyermeklánykorában templomi szolgálló leányka?A szeplőtelenül fogantatott makulátlan tiszta Madonna a teremtés előtt Isten álltal csodállatosan előre eltervezett
  szentlélek mátkája?

  Nos ha mindezeken végig rágjuk magunkat és eljutunk valamikoron a Mariológia összes leírásáig,akkor elámulhatunk,hogy méltóbb édesanyát a megváltó anyává nem lehetett volna találni.És bölcsen Isten mindent elrendezett a maga idejében.

  Az édesanyja álltal könnyeben Jézushoz juthatunk mint nélküle.
  Az édesanyja álltal biztosabban kérhetünk Istentől bármit mint nélküle.

  Ne engedjétek sohasem,hogy az édesanyát ki adta a világnak a megváltót ,hogy háttérbe sorítsák! Még teológiailag se engedjétek.

  Ilyenkor mindig jusson eszetekbe sátán aki jobban fél és retteg Máriától mint a szent Mihály arkangyaltól!Igyekszik ezt az asszony jelentőségét és súlyát semisebbé tenni!
  Van oka rá mert az asszony a sátántipró .És puszta alázatos tekintete
  teljesen lefegyverzik és megvakítja és tehetetlenné teszi az őskígyót
  a gonosz atyját!Mert meg van írva végén “Az én szeplőtelenül fogantatott szivem győzedelmeskedni fog!” Mondja a Madonna.
  A Sátán pedig egyenesen retteg hogy a világ legalázatosabb legjelentéktelenebbnek tűnő női teremtménye a názáreti Madonna fogja őt legyőzni.
  Tehát nem véletlenek a Mária tisztelet elleni támadások.

  Legyetek éberek és őrködjetek!

  Válasz
 9. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Hogy ez mennyire hogy így van:-

  -Mária igenje nélkül nincs Fiút fogansz
  a szentlélek erejéből az angyali üdvözletben.

  -Mária igenje nélkül nincsen álldott állapotban,és nem várhattuk volna Jézus az Istenembert a várva várt Emmánuel,a Messiás eljövetelét.

  -Mária igenje kérése nélkül nincs kánai mennyegzőn víz borrá változtatása. stb.stb.

  -Mert mi emberek hajlamosak vagyunk arról megfeledkezni,hogy ki álltal lépett Jézus mint Istenember a világba?Ha nem is édesanyján keresztül.
  Isten ma is szól hozzánk látnokain keresztül és küld figyelmeztető jeleket miként a kitőrni készülő vulkán.

  Ha megvizsgáljuk a jelenéseket és üzeneteket ha az evangéliumokkal egyezik akkor nem föltétlen kell gondolnuk az írások álltal emlegetett hamis prófétákra,hamis üzenetekre,mert Isten csodáival,lelki gyümölcsök milyenségével igazolja magát.

  A fát a gyümölcséről ismerszik meg.Ha valaki az Eucharisztia és Mária tisztelete ellen beszél az olyan mint aki igyekszik kiradírozni a irásokból hogy Jézus és az utolsó vacsora ,Más helyen Jézus és aszerető édesanyja találkozása a keresztúton a síró asszonyok társaságában a via doloroza golgotha felé vezető úton.

  Ne vegyetek el a szentírásokból,hanem illesszétek hozzá a ti sziveteket és egész életeteket.
  Jézussal és Máriával a MI Anyánkal
  együtt és ne ellene.
  Köszönöm hogy olvastátok .

  Válasz
 10. béeszpé

  Kedves Hozzászólók!

  Azért két dolgot vegyünk tudomásul:

  1. az újszövetségben NEM EGYENÉRTÉKŰEK a könyvek és a levelek, mondatok és személyek… Azaz Jézus ISTEN volt, Péter, János, Pál stb. meg EMBEREK! Ez elég világossá teszi, hogy MAGÁNVÉLEMÉNYÜKET mondják el… míg Jézus szavai és tettei VALÓDI KINYILATKOZTATÁSOK!
  Ezt csak azért mondom, mert sok nemkatolikus és/vagy neoprotestáns hívő előszeretettel gúnyolja, mocskolja a modern kori katolikus magánkinyilatkoztatásokat… Üzenem nekik: nem kötelező ugyan elfogadni, amit Jézus rajtuk keresztül üzen, de akkor a többi újszövetségi ember előtt se hajbókoljanak, mert ők is csak EMBEREK!

  Natália nővérnek (Világ Győzelmes Királynője) pl. ezt mondta az Úr Jézus: ” AKI AZ ÉN ANYÁMAT MEGTAGADJA, ENGEM TAGAD MEG” Ezt üzenem a Szűzanyát gúnyolóknak! És még egy másik mondását Jézusnak: ” MINDENT ANYÁMON KERESZTÜL KÉRJETEK- MINDENT ANYÁMON KERESZTÜL KAPTOK”- Jézus ezt több misztikusnak is kijelentette…

  2. Valódi ökumenizmus: EUCHARISZTIA ÉS A KÉT SZENT SZÍV TISZTELETE (Jézus és Mária)

  Hamis ökumenizmus: … mindezek háttérbeszorítása!

  forrás: Debora Marasco/ Manduria

  Üdv: bszp

  Válasz
 11. Jakab Ferenc

  énispista – 2011, Október 25, 10:18 du.
  ”Én is szeretném, ha meg lehetne menteni embereket a haláluk után is, de ez lehetetlen. Amíg élünk addig kell hinnünk és hirdetnünk az evangéliumot.”

  Kedves énpista,
  A katolikus egyház tanitása , mely megegyezik a Szüzanya tanitásával azt tanitja, hogy van pokol, tisztitótűz és menyország.
  A már kárhozatra jutott embereket haláluk után valóban nem menthetjük meg, hiszen szabad akaratukból ők már Úr ellenében döntöttek.
  És ha már hisszük a Megtestesült Igét, aki őszinte bűnbánatunk után bűneinket megbocsájtja, az Úr igazságossága akkor is megkivánja, hogy levezekeljük büneinket – még itt a földön, felajánlott szenvedéseinkkel vagy halálunk után a tisztitóhelyen.

  A Szüzanya tanitása szerint addig nem juthatunk a Legszentebb Szine látására amig lelkünk meg nem tisztul. A pokol és menyország közti döntés a miénk, földi életünk következménye. A tisztitótűz a menyország előszobája, melyben az Úr abszolut igazságossága szerint fizetunk megbánt bűneinkért. Megdöbbentő az egyensúly a teremtett világban és itt a teljes teremtettre gondolok, nem a földire.

  Kell és üdvös imádkoznunk a tisztitótűzben szenvedőkért , mert ők már magukért nem tehetnek semmit, ellenben imadkozhatnak mi értünk még. Az Egyház tanitása szerint és a magánkinyilatkoztatásokban is azt találjuk, hogy a legtöbb amit tehetünk halott és elő testvéreinkért az a Legszentebb Áldozat bemutatása, a Szentmise felajánlása értük, tisztulásukért, üdvözülésükért.

  ”42Aztán imádkozni kezdtek, és könyörögtek, hogy az elkövetett bűnök teljes bocsánatot nyerjenek. A nemeslelkű Júdás azonban figyelmeztette a csapatokat, hogy óvakodjanak a bűntől, hisz saját szemükkel láthatták az elesettek példáján a bűn következményeit. 43Aztán gyűjtést rendezett a katonák között, és mintegy 2000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe engesztelő áldozat bemutatására. Ilyen szépen és nemesen viselkedett, mivel gondolt a feltámadásra. 44Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni. 45Arról is meg volt győződve, hogy akik jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom vár – ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől.”(2Mak12.)

  A Szűzanya védelmében csak azt szeretném megosztani, hogy támadása helyett krisztusibb lenne a Szentlelek segitségét, megvilágitó erejét kérve olvasni a katolikus egyház hagyományait- bár ezeket elutasitja a reformáció-, az elmult 2000 év szentjeinek életét és általuk kapott égi üzeneteket. Nem itéleteket kellene mondanunk, hanem a Szentlélek megvilágositását befogadnunk. Az szentek épen maradt testei, a csodák , megtérések melyek a Szüzanya jelenéseket övezik épésszel és jóindulattal nehezen tagadhatók, ill. mondhatók a sátán munkájának.

  Hogy miért küldi, engedi közénk jönni a Szűzanyát az Úr, azt úgy gondolom nem vagyunk méltók és avatottak vitatni.
  Legjobb esetben elfogadhatjuk. Ő segitség ,mely nélkül van út az Atyához, de ha megis szükségesnek látja a mi Urunk ezt a segitséget, az talán azt jelenti, hogy vannak köztünk kik Ő nélküle nem ismernék meg a Fiút , aki az egyetlen igaz út az AtyaIstenhez.

  A Legszentebb Szentháromság áldjon és védjen mindannyiunkat.

  Válasz
 12. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Bizony mondom néktek,majd eljön az az idő is mindenkinek személyre szabottan,hogy nem az számít mennyire voltál gyarló;például:részeges,kéjsóvár,uzsorás,kleptomániás,haragvó utálkozó,másokat valamely okból megbélyegző,mert zsidó,vagy cigány,tolvaj,vagy rabló,hideg,vagy forró,vagy egyébb,hanem az fog számítani,mennyi jót tettél az életben,mennyi embert vezettél el az üdvösségre,hány lelket mentettél meg,megbántad-e minden bűneidet
  és igyekeztél e jobbá lenni.A visszaeső bűnökért már nem tehet rólla mindenki 100% os felelőséggel és ha megbántad az örökéletben ezek a megbánt bűnök drágakövekként fognak tündökölni égi ruháinkon,mert az ember fia nem a tökéletesekért jött-e világba hanem a bűnösök megmentéséért jött bennünket kiszabadítani a bűn és a halál zsoldjából.
  “Adjátok meg a császárnak ami a császáré és Istennek azt ami az Istené és akkor Isten szentleke álltal megtanít titeket manőverezni oly módon,hogy bűnösök között apostolkodtok ,viperák marhatnak meg titeket de a mérgüknek nem lesz hatalma felettetek mert az Úr csodálatosan megmenti a bűnöst és a bűnbánót ha irgalmasságához és Isteni végtelen jóságához menekül mert Isten nem akarja a bűnös halálát.”Bár a halál és a bűn völgyében járok,és mégsem féllek én ,mert Te Uram ott is ott vagy énvélem.”Nem féllek a rossztól,mert menedékem vagy és váram!

  Válasz
 13. Marika

  Mert eljön az idő, mikor “Egy akol lesz és egy pásztor”.

  Válasz
 14. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Itt kérem a hitbelli liszencjog az hogy mi katolikusok mink voltunk és vagyunk az “ős-egyház” Jézus és 12 tanítványa után.Hiszen a katolikus hit után lett és szakadt le a keleti egyház a reformátusok,és lutheránusok és a többi későbbi nem történelmi egyházak.
  Bizony mi vagyunk az öregebbek a tapasztaltabbak” miénk az elsőbbség.Mivel nem ti voltatok előbb e történelem folyamán ezért a hitbelli liszencjog nállunk van,ézért világos nem nekünk kell reformátusokká vagy lutheránusokká válnunk mert akkor megoszlanánk még jobban.Ha nem tinéktek kéne közelíteni hozzánk ha már nem akartok visszatérni Péter székéhez.Sajnos a zsidó testvérek ma is a messiást várják mert Jézust nem ismerik el annak.
  De mi lesz ha a végitéletre ébrednek fel álmukból és meglátják majd a haragvó Jézus átszúrt oldalát szísebét amint az ég felhőin eljő a végítéletre?
  De szerencsére ez még odébb van. :))

  Ne haragudjatok testvérek egymásra de tudjátok a hitbelli liszencdíj az amiről szeretetből sosem beszélt róma a tőllünk elszakadt hitbelli testvérek iránti szeretetből.

  De sajnos ők már lassan azt hiszik mi szakadtunk el tőllük.Hiszen okosabnak képzelik magokat és jobban értenek a szavak csűréséhez és csavaraásához mint mink.

  Válasz
 15. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  De visszatérek a lényegre:Mondjuk például az unikum likört levédte készítésének a titkát a feltalálló a gyártulajdonos és a receptet csak a pápának adta meg hogyha meghellna éa nem volna örökös akkor ne legyen az hogy a titkát a sírba vitte,mint Stradivári a hegedűjének készítésének a titkát.Tehát vannak liszencek törvény álltal védett licenszek.
  A mi Urunk Jézus Krisztus is Adott újszövetségi törvényeket,újszövetség kelyhét ,a kenyerét és bor áldozatát,mely miseáldozatban mivel Istennek semmi sem lehetetlen,így a miseáldozatban az álltala felszentelt papok keze után (apostolutódok kézrátétele) lelkihatalom /liszensz/ átadása.Mely álltal megtörténik a titokzatos átváltozás Jézus testévé és vérévé.Ez az eukarisztia az oltári szentség.És a bünök eltörlésének a feloldozásának a hatalmát,ez a bűnbánat szentsége,azaz a bűneink beismerése önmagunk előtti tudatosítása és kisérlet a fejlődésre és kikerülésükre.

  Tehát Jézus az ő 12 apostolára hagyta az egyházát.Ha tehát a reformátuso és más vallásúak nem fogadják el apostol utódaiknak Jézus 12 apostolát mint ősatyukat hanem csak lutherere és kálvinra emlékeznek.Akkor most kérem szépen hol van a liszensz?Hitbelli liszensz jogok?Kérdem én a hitbelli liszenc jogok alapján miként merészelik évszázadok óta megkerülni Jézus 12 apostolutódait és vele a ma is törvényes fő apostolutódot a mindenkori az jelenben éppen megtestesítő Péterutódot a római pápát megkerülni??
  Ez a római katolikus egyház szeretete és türelme a tévedők és az eltávolodottak iránt.Hiszen mindenki tudja luther is szerzetes volt eredetileg aki kilépet szerzetből( engedély nélkül.)És szegény egyházunk hibáiból kiindulva alkotott reformált új egyházat szakadást előidézve,pápai engedély nélkül hozott létre új egyházat.

  Úgyhogy a másvallásúak erőszakoskodásait ismerve akik tudják hogy ez metropolita erősen katolikus és szántszándékkal itt okoskodnak és oktatgatnak,én is ismételten felhívom figyelmüket ha van liszensz jog,akkor e hitbelli liszencjog alapján is követelem és kérem térjenek vissza a katolikus valláshoz a római pétersziklájához az eukarisztia és a Mári tisztelet két fő oszlopához.
  Mert írva van :ki földi édesanyját nem tiszteli az azért nem tiszteli mert kisgyermekként nem tanította meg őt anyai szeretetén keresztül szeretni!

  Válasz
 16. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Nézzetek utánna a kapucinus rend szentjei kötetben,benne van már nem emlékszem pontosan?.hogy Brindizsi st.Lőrinc testvér volt -e aki
  annak ellenére,hogy egyszerű szerzetes volt,és igen alázatosan egyszerűen élt,igen tudós,képzett ,művelt vala mert hittéríttő utjai alat is folyamatosan képezte magát szakadatlan imaélete mellett volt ideje és megtanulta a héber,görög és az arám nyelvet.Ez utóbbi Jézusnak az anyanyalve is.És később mikoron templomokba hívták missziós szónoknak szerte itáliában később egész európában,hogy maguk a zsidó rabbik is elcsodálkoztak hogy ilyen gyönyörűen beszél
  héberül,(szószékről).Hogy több zsidó felekezetű áttért a katolikus egyetemes hitre.(Visszatértek.)Később -e kiválósága miatt olyannyira meggyűlölték őt a zsidók,hogy több alkalonmmal megkisérelték ,hogy megölhessék.Később Prágában egy protestáns prédikátor megkisérelte héberül idézetetket hangoztatva szószékről utánozni a Lőrinc testvért.De Lőrinc testvér rávilágított a protestáns prédikátor hibáira és az idézett héber mondatok helytelen fordítás-értelmezésére.Melynek folyamán a tévedéseket a világosságnak a fényében feltárva bizonyította a főbb isteni igazságokat.Régen ezeket a missziókat igen komolyan vették és a legképzetteb elméket kérték fel az igehirdetésre,mert az volt a szabály,hogy amilyan vallású volt a földesúr olyan vallásra kellett áttérniök a jobbágyxainak,és az alattvalóinak.Igen régen voltak ilyen idők.

  Válasz
 17. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Hát igen végre a Sarkcsillag “sarkán ragadta az ördögöt azzal hogy rávilágított az énpista sarkalatos hibáira a szószerinti értelmezésre a bibliának.Ha most előállítanánk héber görög és arámul kiválóan tudó hitudósokat akik persze az írásokat is tanulmányozták a fentebb írt nyelveken és az eredeti töbezer éves mondatok alapján és elámulhatnánk az előadásaikon mikoron feltárnánk mielőttünk hogy több ezer évvel ezelőtt ezek arégi nyelvek milyen fejlődési fokon és milyen gazdag irodalmi szinten élltek , ezer szavas szókincsből állhattak?Ésa milyen problémák adódnának ma ha most kellene fordítani az eredeti nyelvekből:arám,héber görög az írásokat a mai világnyelvekre;európai nyelvek angol,francia,orosz stb,,.És hogy milyen problémák lépnek fel ha a fordító nem találl az adott kifejezésre pontos fordító szót ,hanem az új célnyelvre csak egy megközelítő hasonló szót talál,mert például szegényebb a célnyelven a szókincs gazdagsága.Tehát ebből érthető sosem szabad szószerint fanatizálni az írást és a benne lévő igket Isteníteni,mert az igazi ige és az igazi Isten:MAGA JÉZUS KRISZTUS aki az alfa és az omega.Azaz a kezdet és a vég.Mivel a szentírás többnyire televan duplafenekű kétértelműséggel” ezért igen nagy alázattal elmélkedve imádkozva,kérve az Urat hogy segítsen helyesen értelmezve megérteni.Úgy kell olvasni!És imádkozva elmélkedni fölötte.A duplafenekű kétértelműség a világ okosai miatt van akik elől ez Úr elrejti magát,mert ők többnyirte a tudásuk büszkesége miatt nagyképűek.Az úr csak az alázatosakat és a kicsinyeket szereti igazán.
  Ezért gyakori volt régen,hogy olvasni nemtudtak de a templomban a festményeket képeket nézve elmélkedve is igen szépen haladtak imádkozva elmélkedve a hit dolgaiban.mert az Úr az alázatosaknak segítségére siet,lelki vígasztalások,isteni sugallatok adása,megvilágosítások útján.És többnyire régen azok a szerzetesek akik nem tudtak olvasni de a misén a halott evengéliumok a jó memóriájuknak köszönhetzően kívülről tudták hallás után.És megjegyezteék azokat egyszeri hallásból.

  Válasz
 18. adatlap-képe
  SarkCsillag

  Komolyan mondom, ezen kotsz bele, hogy volt Jezusnak testvere?!? Enpista, most valoban meggyozodtem, hogy ilyen “betus” “hivo” vagy. Irrealis.
  Ha lenne egy kis Kulturad, akkor tudnad, hogy a ZSIDOK (eltem kozottuk is), az ELSO vmint a MASODIK unokatestveruket is TESTVERNEK nevezik.
  Ha te a Bibliat SZOROL SZORA veszed, akkor TE TEVEDSZ!
  Tudsz Szorol Szora venni egy 500 eves konyvet? Akar egy 100 evest is? NEM! Miert? Mert masak voltak a szavak, kifejezesek es mas ELETKOR volt! Megerteni a Bibliat 21ik szazad priszmajaban, holott 2000evvel irtak? Az maga az Ordog Muvem aki csuri csavarja es facsarja, csa hogy bunt kovess el, es latom, te szepen bele is estel ebben a bunbe :)

  Olvassal szepen Magyar Irodalmat es rajossz, hogy Tunde nem is letezo nev, hanem koltoi alkotas, akkor kerdem en, alkotasa elott letezett ez a nev? :)))))))))))))))
  Koszi, hogy megnevettetsz :)))))))))))))))

  Válasz
 19. adatlap-képe
  SarkCsillag

  enpista :), kicsi draga. Imadkozok erted, hogy rajojjel, hogy nem a sorok, betuk es szamok teszik a Hitet. Neked, en ugy latom, igen, de akkor kerdem en milyen Hited van? Az, hogy te jatszadozol (butan) es magad tetszesere formalod az UR szavat, magad ellen itelsz :)
  A Hit nem azon alapszik, hogy te mit tusz, mit nem. Van aki kinyitsa a szemet es lat, van aki nem, es erre mondja Jezus: “Koszonom ISTENenm, hogy elrejtetted eloluk.”
  Ha nem erted meg amit akarok irni, akkor te vak vagy! Plussz, az Egyhaz EL, es nem halott, es nem KIZAROLAG a Bibliara alapszik. Kerdem en tolled, kisokos :) Melyk volt elobb Jezus vagy az Uj Szovetsegben megjelent Konyv :) ?
  :)))

  Olcso erveket hozol el, de mi szeretunk igy is :)

  Válasz
 20. Marika

  Jézus egyháza a katolikus egyház, melyet a Szentlélek éltet ,tehát helyesen értelmezi a Szentírást.
  Amikor Jézus testvéreiről szól a Biblia, a testvér szót nem szószerint kell értelmezni.Jézus tanítványai voltak, a Mesterükkel együtt éltek, úgy szerették egymást, mint a testvérek.Mi ,keresztények mi is testvérei vagyunk egymásnak, hiszen Isten gyermekei vagyunk.A miséző Pap is úgy szólítja meg a híveit, kedves testvéreim. De mint írtam a fentiekben, jön nemsokára Isten végtelen irgalmából a Nagy Figyelmeztetés, mikor mindenki meglátja Isten szemével saját lelkének állapotát és fény derül a tévtanításokra is.Amen

  Válasz
 21. énispista

  Szeretlek benneteket és nem vitázni akarok. Nem szeretném, ha elvesznétek. Értsétek meg, hogy Isten Igéjét semmi és senki nem írhatja felül büntetlenül.
  Ébredjetek fel!
  Máté 7:13.
  Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
  14.
  Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
  15.
  Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
  Ébredjetek! Lássátok meg Isten Igazságát!
  Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg titeket!
  Nincs más Isten csak Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, Izrael Istene! Dicsőség neki most és mindörökké!
  Az Úr legyen veletek!

  Válasz
 22. énispista

  Ja és még valami, nálam az nyomja ki a biztosítékot ha valaki úgy gondolja, hogy az Úr Jézusnak szüksége volt segítségre a megváltásban.
  Az Ő áldozata tökéletes örökérvényű és visszavonhatatlan. A bűneink bocsánata az Ő drága vére által van és nem szorul kiegészítésre. Sőt Pál apostol aki a pogányok apostola azt írta a Szent Lélek által, hogy aki ehhez hozzátesz az legyen átkozott. János a Jelenések könyvében írja: 22:18.
  Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  19.
  És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.

  Válasz
 23. énispista

  Kedves Marika!
  A Szentírást a szerzője tudja helyesen magyarázni és Ő nem valamelyik egyház hanem a Szent Lélek. Nem a “világháló keresője dobja ki az igazságot” bármiről hanem Isten Igéje az igazság. És aki őt keresi megtalálja (ha keresi). Máté 5:6.
  Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
  Nem tiszteletlenség azt írni, hogy Máriának voltak fiai. A Szentírás azt közli velünk, hogy az Úr Jézusnak voltak testvérei. Máté 13:55.
  Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak?
  Az Úr Jézus Mária elsőszülött fia volt és nem egyszülött. Az Atyának volt egyszülött Fia. Máté 1:25.
  És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő ELSŐszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.
  János 3:16.
  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő EGYszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
  Mária ember volt és mivel férfi volt az apja ezért az eredendő bűn őt is érintette, de mivel törvénytisztelő és istenfélő volt az Atya őt választotta, hogy az Ő Szent Fia rajta keresztül jöjjön a világba. Ezért kegyelemben részesült.
  Lukács 1:27.
  Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
  28.
  És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
  29.
  Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
  30.
  És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

  Válasz
 24. Marika

  Az Isten ma is ad kinyilatkoztatást, melyek nincsenek a Bibliában.Meg akarjuk kötni Isten kezét?Most nem szólhat hozzánk a mai kor prófétái által?A kinyilatkoztatás nem ért véget a bibliai időkkel!Isteni kinyilatkoztatás a Tisztítóhely léte is, melyet az Isten nagy irgalmából alkotta.Az a tévtanítás, mely tagadja létét!Olvashat erről a témáról a http://www.utolsoidok.com oldalon.Az Úr Jézus üzenetei olvashatók itt. A Tisztítótűzről a 18-ik részben lehet olvasni.
  Itt van szó a Nagy Figyelmeztetésről is,amely már nagyon közel van.Akkor mindenki előtt megvilágosodik az igazság.

  Válasz
 25. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  Majd meglátjuk. Szerintem senki sem a tisztítótüzet veszi célba, hanem a poklot vagy a mennyek országát. Nekünk, katolikusoknak szerencsénk van: csodák által hitelesített nagyszerű, kanonizált szentjeink számoltak be a tisztítótűzről, valamint az utóbbi időkben kisgyermekek minden nemzetből, akiknek a Szűzanya megmutatta.

  Jézus azt mondta: “Még sok dolgot kellene elmondanom nektek, de én most felmegyek az Atyámhoz. Elküldöm nektek a Vigasztalót, és Ő majd megtanít nektek mindent”
  Ezzel kifejezte, h vannak még az Újszövetségi tanításokon kívül is dolgok, amik igazak. A Római Katolikus Egyház a Szentlélek sok évszázados tanítását nevezi hagyománynak, és mi ezt is elfogadjuk.

  Válasz
 26. Merényi Zoltán

  A Biblia sehol sem beszél tisztítótűzről, ez tévtanítás, hazugság, önbecsapás. Vagy a mennybe vagy a pokolba kerül az ember attól függően, hogy megtért-e Jézus Krisztushoz vagy sem.

  Válasz
 27. Marika

  Kedves énispista!

  Egy egyház létezik, melyet az Úr Jézus alapított, ahol jelen van drága Testével és Vérével.Ez a katolikus Egyház.!Mivel Krisztus Egyháza, a Biblia alapján Ő ad igaz tanításokat, ez az Egyház magyarázza helyesen a Szentírást. A többi egyházat évszázadok folyamán az emberek hozták létre.A református egyház jó alaposan megreformálta Krisztus tanítását. Ami a legfájdalmasabb, nincs Oltáriszentség és Mária tisztelet. Hogy írhat ilyen tiszteletlenül Máriáról?Ne a világháló keresője dobja már ki az igazságot az Ég királynőjéről!Mária minden bűntől(az áteredő bűntől is) mentes Istenanya, nem egy a sok közül. Ő a Szeplőtelen Szűzanya, aki a Szentlélektől foganta Isten egyszülött Fiát. Ami nálam „kidobta a biztosítékot”, az a kijelentése, hogy Józseftől több gyermeke is született. Egyszerűen bűn ilyet kijelenteni.Gondolom tudja, mit jelent a Szeplőtelen Szűzanya név!Mint Sári írta, Ő a Mennyország Királynője, a mi Mennyei Édesanyánk is.Ő a világ Társmegváltója, hiszen Jézust fájdalmas keresztútján követve iszonyatos lelki gyötrelmeket élt át.A kereszt tövében adta nekünk Jézus Őt Édesanyánknak.”Ime a te anyád”Ez a kijelentés azt jelenti, hogy minden ember édesanyja.”Ime a te fiad”.Ez meg azt jelenti, hogy minden ember a Szűzanya gyermeke.De ezt már Sári hozzászóló is értelmezte önnek. Bugyuta az ön magyarázata Jézusnak e két igen fontos kijelentéséről. Lehet azt mondani, hogy Mária a kereszt tövében „szült” minket fiaivá.Mária a legerőteljesebb közbenjáró Jézusnál.Nem hallott még Mária jelenésekről?Az Isten már évszázadok óta küldi szent Édesanyját hozzánk, és kiválasztott gyermekei(látnokok) által hozza Isten üzenetét. Mária sír sok eltévedt gyermeke miatt. Nem is értem, hogy mer a Szűzanyáról így nyilatkozni ezen a metropolita oldalon, mely írásai alapján Mária tisztelő, katolikus beállítottságú.

  Válasz
 28. énispista

  Kedves Sári!
  Azt írod: “Ő már nem “csak” Jézus édesanyja, hanem a Mennyország királynője”. Ha beütöd a Biblia honlapján a keresőbe a királynő szót egy találatot kapsz és az nem Mária, hanem az ég királynője. Akinek a tisztelete miatt az izraeliták meg lettek büntetve.
  Jeremiás 44:12-27
  Viszont, ha úgy keresel rá mint királyné még érdekesebb dologra lelsz az utolsó találatnál ( az egész rész nagyon megszívlelendő).
  Én szeretem és tisztelem Máriát, mint az Úr Jézus édesanyját, mint embert, viszont az ég királynőjét nem, hiszen az nem Mária még ha neki adja is ki magát. A mennyben csak király van és őt úgy hívják Úr Jézus Krisztus. Legyen áldott az Ő neve mindörökké!!!
  Legyetek mindnyájan áldottak! Az Úr adjon valamennyiünknek világosságot. Amen

  Válasz
 29. énispista

  Kedves Sári!
  Azt írod: “Ő már nem “csak” Jézus édesanyja, hanem a Mennyország királynője”. Ha beütöd a Biblia honlapján a keresőbe a királynő szót egy találatot kapsz és az nem Mária, hanem az ég királynője. Akinek a tisztelete miatt az izraeliták meg lettek büntetve.
  Jeremiás 44:12.
  És felveszem Júdának maradékát, a kik magok elé tűzték, hogy bemennek Égyiptom földére, hogy ott lakozzanak, és mindnyájan megemésztetnek Égyiptom földén, elesnek fegyver miatt, megemésztetnek éhség miatt, kicsinytől fogva nagyig: fegyver és éhség miatt halnak meg, és átokká, csudává, szidalommá és gyalázattá lesznek.
  13.
  És megfenyítem azokat, a kik Égyiptom földében lakoznak, miképen megfenyítettem a Jeruzsálembelieket fegyverrel, éhséggel és döghalállal.
  14.
  És a Júda maradékai közül, a kik ide jöttek, hogy Égyiptom földében tartózkodjanak, senki sem menekül és szabadul meg, hogy visszatérjen Júdának földébe, a hova lelkök hajtja őket, hogy oda visszatérjenek és ott lakozzanak; mert nem térnek vissza, hanem csak a kik menekülnek.
  15.
  És felelének Jeremiásnak mindama férfiak, a kik tudják vala, hogy az ő feleségeik az idegen isteneknek áldozának, és mindazok az asszonyok, a kik ott állnak vala nagy tömegben, és az egész nép, a mely Égyiptom földén, Pátroszban lakozik vala, mondván:
  16.
  Abban a dologban, a mi végett szóltál nékünk az Úr nevében, nem hallgatunk reád;
  17.
  Hanem csak azt cselekeszszük, a mit mi a mi szánkkal fogadtunk, hogy füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és néki italáldozattal áldozunk, miképen cselekedtünk mi és a mi atyáink és a mi királyaink és a mi fejedelmeink Júda városaiban és Jeruzsálemnek utczáin, mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és semmi rosszat nem láttunk.
  18.
  De a mióta nem áldozunk többé az ég királynéjának füstöléssel, és nem viszünk néki italáldozatot: mindenben szűkölködünk, és fegyver és éhség miatt emésztetünk.
  19.
  És hogyha mi az ég királynéjának füstölve áldozunk és néki italáldozatot viszünk: vajjon a mi férjeink híre nélkül csinálunk-é néki béleseket, hogy őt tiszteljük, és néki itali áldozatot vigyünk?
  20.
  Szóla azért Jeremiás az egész népnek, a férfiaknak és az asszonyoknak és az egész népnek, a kik e szót felelték néki, mondván:
  21.
  Avagy a jó illatról, a melyet Júda városaiban és Jeruzsálem utczáin füstöltetek ti és a ti atyáitok, a ti királyaitok és a ti fejedelmeitek és a föld népe: nem arról emlékezett-é meg az Úr, és nem az jutott-é néki eszébe?
  22.
  És nem szenvedhette tovább az Úr a ti cselekedeteitek gonoszságát, az útálatosságok miatt, a melyeket cselekedtetek, és pusztasággá lett a ti földetek és csudává és átokká, annyira, hogy senki sem lakja mind e napig,
  23.
  A miatt, hogy füstölve áldoztatok, és vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az Úr szavára, és az ő törvénye és az ő parancsolatai és az ő tanúbizonyságai szerint nem jártatok, azért következett ti reátok ez a veszedelem mind e napig.
  24.
  Monda továbbá Jeremiás az egész népnek és az összes asszonyoknak: Halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, kik Égyiptom földén vagytok.
  25.
  Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene, mondván: Ti és a ti feleségeitek szóltatok a ti szájatokkal, és végbevittétek a ti kezeitekkel, mondván: Bizonyára teljesítjük a mi fogadásainkat, a melyeket fogadtunk az ég királynéjának, hogy füstölve áldozzunk, és néki italáldozatot vigyünk. Megerősítvén megerősítettétek a ti fogadásaitokat, és megcselekedvén megcselekedtétek a ti fogadásaitokat.
  26.
  Azért halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, a kik Égyiptom földében lakoztok: Ímé, én az én nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen Júdabeli férfiú szája sem fogja az én nevemet kiejteni, mondván: Él az Úr Isten, egész Égyiptom földén!
  27.
  Ímé, én vigyázok reájok az ő kárukra és nem javukra, és megemésztetik Júdának minden férfia, a kik Égyiptom földén vannak, fegyver miatt, éhség miatt, mígnem mind elfogynak.
  Viszont, ha úgy keresel rá mint királyné még érdekesebb dologra lelsz az utolsó találatnál ( az egész rész nagyon megszívlelendő).
  Legyetek mindnyájan áldottak. Az Úr adjon valamennyiünknek világosságot.

  Válasz
 30. énispista

  Kedves Sári!
  Azt írod: “Ő már nem “csak” Jézus édesanyja, hanem a Mennyország királynője”. Ha beütöd a Biblia honlapján a keresőbe a királynő szót egy találatot kapsz és az nem Mária, hanem az ég királynője. Akinek a tisztelete miatt az izraeliták meg lettek büntetve.
  Jeremiás 44:12.
  És felveszem Júdának maradékát, a kik magok elé tűzték, hogy bemennek Égyiptom földére, hogy ott lakozzanak, és mindnyájan megemésztetnek Égyiptom földén, elesnek fegyver miatt, megemésztetnek éhség miatt, kicsinytől fogva nagyig: fegyver és éhség miatt halnak meg, és átokká, csudává, szidalommá és gyalázattá lesznek.
  13.
  És megfenyítem azokat, a kik Égyiptom földében lakoznak, miképen megfenyítettem a Jeruzsálembelieket fegyverrel, éhséggel és döghalállal.
  14.
  És a Júda maradékai közül, a kik ide jöttek, hogy Égyiptom földében tartózkodjanak, senki sem menekül és szabadul meg, hogy visszatérjen Júdának földébe, a hova lelkök hajtja őket, hogy oda visszatérjenek és ott lakozzanak; mert nem térnek vissza, hanem csak a kik menekülnek.
  15.
  És felelének Jeremiásnak mindama férfiak, a kik tudják vala, hogy az ő feleségeik az idegen isteneknek áldozának, és mindazok az asszonyok, a kik ott állnak vala nagy tömegben, és az egész nép, a mely Égyiptom földén, Pátroszban lakozik vala, mondván:
  16.
  Abban a dologban, a mi végett szóltál nékünk az Úr nevében, nem hallgatunk reád;
  17.
  Hanem csak azt cselekeszszük, a mit mi a mi szánkkal fogadtunk, hogy füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és néki italáldozattal áldozunk, miképen cselekedtünk mi és a mi atyáink és a mi királyaink és a mi fejedelmeink Júda városaiban és Jeruzsálemnek utczáin, mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és semmi rosszat nem láttunk.
  18.
  De a mióta nem áldozunk többé az ég királynéjának füstöléssel, és nem viszünk néki italáldozatot: mindenben szűkölködünk, és fegyver és éhség miatt emésztetünk.
  19.
  És hogyha mi az ég királynéjának füstölve áldozunk és néki italáldozatot viszünk: vajjon a mi férjeink híre nélkül csinálunk-é néki béleseket, hogy őt tiszteljük, és néki itali áldozatot vigyünk?
  20.
  Szóla azért Jeremiás az egész népnek, a férfiaknak és az asszonyoknak és az egész népnek, a kik e szót felelték néki, mondván:
  21.
  Avagy a jó illatról, a melyet Júda városaiban és Jeruzsálem utczáin füstöltetek ti és a ti atyáitok, a ti királyaitok és a ti fejedelmeitek és a föld népe: nem arról emlékezett-é meg az Úr, és nem az jutott-é néki eszébe?
  22.
  És nem szenvedhette tovább az Úr a ti cselekedeteitek gonoszságát, az útálatosságok miatt, a melyeket cselekedtetek, és pusztasággá lett a ti földetek és csudává és átokká, annyira, hogy senki sem lakja mind e napig,
  23.
  A miatt, hogy füstölve áldoztatok, és vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az Úr szavára, és az ő törvénye és az ő parancsolatai és az ő tanúbizonyságai szerint nem jártatok, azért következett ti reátok ez a veszedelem mind e napig.
  24.
  Monda továbbá Jeremiás az egész népnek és az összes asszonyoknak: Halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, kik Égyiptom földén vagytok.
  25.
  Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene, mondván: Ti és a ti feleségeitek szóltatok a ti szájatokkal, és végbevittétek a ti kezeitekkel, mondván: Bizonyára teljesítjük a mi fogadásainkat, a melyeket fogadtunk az ég királynéjának, hogy füstölve áldozzunk, és néki italáldozatot vigyünk. Megerősítvén megerősítettétek a ti fogadásaitokat, és megcselekedvén megcselekedtétek a ti fogadásaitokat.
  26.
  Azért halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, a kik Égyiptom földében lakoztok: Ímé, én az én nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen Júdabeli férfiú szája sem fogja az én nevemet kiejteni, mondván: Él az Úr Isten, egész Égyiptom földén!
  27.
  Ímé, én vigyázok reájok az ő kárukra és nem javukra, és megemésztetik Júdának minden férfia, a kik Égyiptom földén vannak, fegyver miatt, éhség miatt, mígnem mind elfogynak.
  Viszont, ha úgy keresel rá mint királyné még érdekesebb dologra lelsz az utolsó találatnál ( az egész rész nagyon megszívlelendő).
  Legyetek mindnyájan áldottak. Az Úr adjon valamennyiünknek világosságot. Amen

  Válasz
 31. énispista

  Kedves Sári!
  Én szeretem és tisztelem Máriát, mint az Úr Jézus édesanyját, mint embert. Erre választotta ki az Isten, nem látok más szerepet neki. Véleményem szerint minden más titulus emberi kitaláció, emberi dogma, aminek semmilyen bibliai alapja nincs.
  A Biblia honlapján, ha beütöd a királynő szót nézd meg, hogy mit ad ki.
  A Bibliában nem szerepel mennyország királynője. Egy királynő van az ég királynője, akit az izraeliták tiszteltek és ezért Isten megbüntette őket.
  Ha viszont a királyné szót ütöd be még érdekesebb dologra figyelhetsz fel. Érdemes rajta elgondolkodni, (az utolsó találaton).
  Jeremiás 44:12.
  És felveszem Júdának maradékát, a kik magok elé tűzték, hogy bemennek Égyiptom földére, hogy ott lakozzanak, és mindnyájan megemésztetnek Égyiptom földén, elesnek fegyver miatt, megemésztetnek éhség miatt, kicsinytől fogva nagyig: fegyver és éhség miatt halnak meg, és átokká, csudává, szidalommá és gyalázattá lesznek.
  13.
  És megfenyítem azokat, a kik Égyiptom földében lakoznak, miképen megfenyítettem a Jeruzsálembelieket fegyverrel, éhséggel és döghalállal.
  14.
  És a Júda maradékai közül, a kik ide jöttek, hogy Égyiptom földében tartózkodjanak, senki sem menekül és szabadul meg, hogy visszatérjen Júdának földébe, a hova lelkök hajtja őket, hogy oda visszatérjenek és ott lakozzanak; mert nem térnek vissza, hanem csak a kik menekülnek.
  15.
  És felelének Jeremiásnak mindama férfiak, a kik tudják vala, hogy az ő feleségeik az idegen isteneknek áldozának, és mindazok az asszonyok, a kik ott állnak vala nagy tömegben, és az egész nép, a mely Égyiptom földén, Pátroszban lakozik vala, mondván:
  16.
  Abban a dologban, a mi végett szóltál nékünk az Úr nevében, nem hallgatunk reád;
  17.
  Hanem csak azt cselekeszszük, a mit mi a mi szánkkal fogadtunk, hogy füstölő áldozatot viszünk az ég királynéjának, és néki italáldozattal áldozunk, miképen cselekedtünk mi és a mi atyáink és a mi királyaink és a mi fejedelmeink Júda városaiban és Jeruzsálemnek utczáin, mert akkor beteltünk kenyérrel, és jó dolgunk volt, és semmi rosszat nem láttunk.
  18.
  De a mióta nem áldozunk többé az ég királynéjának füstöléssel, és nem viszünk néki italáldozatot: mindenben szűkölködünk, és fegyver és éhség miatt emésztetünk.
  19.
  És hogyha mi az ég királynéjának füstölve áldozunk és néki italáldozatot viszünk: vajjon a mi férjeink híre nélkül csinálunk-é néki béleseket, hogy őt tiszteljük, és néki itali áldozatot vigyünk?
  20.
  Szóla azért Jeremiás az egész népnek, a férfiaknak és az asszonyoknak és az egész népnek, a kik e szót felelték néki, mondván:
  21.
  Avagy a jó illatról, a melyet Júda városaiban és Jeruzsálem utczáin füstöltetek ti és a ti atyáitok, a ti királyaitok és a ti fejedelmeitek és a föld népe: nem arról emlékezett-é meg az Úr, és nem az jutott-é néki eszébe?
  22.
  És nem szenvedhette tovább az Úr a ti cselekedeteitek gonoszságát, az útálatosságok miatt, a melyeket cselekedtetek, és pusztasággá lett a ti földetek és csudává és átokká, annyira, hogy senki sem lakja mind e napig,
  23.
  A miatt, hogy füstölve áldoztatok, és vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az Úr szavára, és az ő törvénye és az ő parancsolatai és az ő tanúbizonyságai szerint nem jártatok, azért következett ti reátok ez a veszedelem mind e napig.
  24.
  Monda továbbá Jeremiás az egész népnek és az összes asszonyoknak: Halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, kik Égyiptom földén vagytok.
  25.
  Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene, mondván: Ti és a ti feleségeitek szóltatok a ti szájatokkal, és végbevittétek a ti kezeitekkel, mondván: Bizonyára teljesítjük a mi fogadásainkat, a melyeket fogadtunk az ég királynéjának, hogy füstölve áldozzunk, és néki italáldozatot vigyünk. Megerősítvén megerősítettétek a ti fogadásaitokat, és megcselekedvén megcselekedtétek a ti fogadásaitokat.
  26.
  Azért halljátok meg az Úr szavát mind, ti Júdabeliek, a kik Égyiptom földében lakoztok: Ímé, én az én nagy nevemre megesküdtem, azt mondja az Úr, hogy egyetlen Júdabeli férfiú szája sem fogja az én nevemet kiejteni, mondván: Él az Úr Isten, egész Égyiptom földén!
  27.
  Ímé, én vigyázok reájok az ő kárukra és nem javukra, és megemésztetik Júdának minden férfia, a kik Égyiptom földén vannak, fegyver miatt, éhség miatt, mígnem mind elfogynak.
  “Sajnálom” de ez áll Isten Igéjében.
  Legyetek áldottak.

  Válasz
 32. énispista

  Kedves Sári!
  Az Úr Jézus Krisztus isteni természetét az Atyától kapta a világ teremtése előtt. Ő már Mária előtt élt (János 8:58 “Mielőtt Ábrahám lett én vagyok”). Máriától az emberi természetét kapta mikor emberré lett (Filippi 2:6-7).
  Segítőnek nem Máriát adta, hanem a Szent Lelket (bár emberek belemagyaráznak sok mindent, de Isten Igéje világosan megmondja az igazságot), Aki velünk marad a világ végezetéig (János 14:16-17). A Vigasztaló másik jelentése Pártfogó.

  Válasz
 33. énispista

  Kedves Sári!
  Pedig elég egyértelmű, hogy “Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.” Vagyis az Úr Jézus rábízta Máriát Jánosra. Mária fiai akik Józseftől születtek nem hittek az Úr Jézusban mint Messiásban (Máté 13:55 Jakab, Józsé, Simon és Júdás) akik az Úr Jézus feltámadása után megtértek és a Jakab és Júdás levelét ők írták.
  A Szent Lélek mindig egyféleképpen magyarázza a Bibliát és nem 1000 féle képpen.
  Teljesen egyértelmű, hogy János gondjaira bízta Máriát, ha valaki elolvassa az megérti. A gyerekeknek gondoskodni kell az özvegy szülőkről (I.Timótheus 5:4).

  Válasz
 34. Sári adatlap-képe
  Sári

  Kedves énispista! A bejegyzésed épp azt bizonyítja, hogy 1000 féle magyarázat van – én egész máshogy értelmezem, de nem baj, nem vagyunk teológusok. Én nem azért szeretem Istent, mert nagyon értem minden betűjét a Bibliának, de amit a kereszten mond Jézus, nem Jánosnak szól, hanem mindenkinek. Nem hiszem, hogy mikor épp meghal a bűneinkért, az édesanyjának az elszállásolásáról beszélne. BIZTOS NEM!
  Jézus édesanyja ISTENANYA, (az Isten fiát szülte) akit Jézus a földön a legjobban szeretett és tisztelt (mint általában mi emberek az édesanyánkat) és ezért én is szeretem. Ha másért nem legalább ezért ! De Jézus nekünk adta édesanyját, hogy segítse az utunkat, a sok ok csoda az évszázadok során megmutatta, hogy lejön hozzánk, Jézus küldi le hozzánk, és terelget: imádkozzatok, szeressétek egymást, böjtöljetek, békében éljetek, menjetek Jézushoz! – mondja, ismétli minden üzenetében. Ő már nem “csak” Jézus édesanyja, hanem a Mennyország királynője – te is meg fogod remélem ezt tapasztalni, ha odajutsz. Szóval add meg magadnak az esélyt, és szeresd Szűzanyánkat (is) !

  Válasz
 35. énispista

  Nem az a lényeg, hogy egy Hit gyülekezetes mit mond, az sem lényeg egy református mit mond, az meg végképp nem lényeg én mit mondok, mert én önmagamtól senki vagyok és semmi.
  EGYETLEN FONTOS DOLOG VAN EZEN A VILÁGON, HOGY ISTEN MIT MOND!
  Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal!

  Válasz
 36. énispista

  Márk 3:20.
  Azután haza térének. És ismét egybegyűle a sokaság, annyira, hogy még nem is ehetének.
  21.
  A mint az ÖVÉI ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt; mert azt mondják vala, hogy magán kívül van.
  -“Az övéi” nem hittek benne, azt hitték megháborodott.
  Kik “az övéi” akik érte mentek? Márk 3:31.
  És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva, beküldének hozzá, hivatván őt.
  32.
  Körülötte pedig sokaság ül vala; és mondának néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged.
  33.
  Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim?
  34.
  Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim.
  35.
  Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.
  – Lehet, hogy ez sok embert zavar, de ez Isten Igéje.

  Válasz
 37. énispista

  Kedves Marika!
  Hiszem, hogy sokan őszintén keresik az Urat akik ezt az oldalt látogatják. Az Úr Jézus nem a vallásunk alapján fog bennünket megítélni, hanem, hogy miként viszonyultunk Isten Igéjéhez, hogy az Ő szeretete mennyire munkálkodott bennünk. A szeretet nem feltétlenül azt adja amit a másik fél kíván, hanem ami a másik félnek a legszükségesebb. (Ha valakinek a gyermeke a konnektorba akar nyúlni nem engedi meg, azért mert szereti és jót akar neki. Persze a gyereknek nem tetszik.)
  Én szeretek mindenkit aki ezt az oldalt látogatja, ha nem szeretném őket már rég nem tölteném az időt az írással. Az úrtól függ meddig teszem.
  Nem akarok én senkivel vitázni, de a “csűrést, csavarást” nem hagyhatom szó nélkül.
  Kérlek nézd meg mit írtál. “A Szűzanyát adta nekünk:” Az igazság az, hogy rábízta Jánosra – ” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.” Vagyis János gondjaiba vette Máriát, amit nekünk is meg kellene tenni, ha még élne, de ő már nincs itt a földön. Tehát nem bennünket bízott Máriára, hanem őt Jánosra. Sajnos az Úr Jézus életében Mária többi gyermeke nem hitt Jézusban mint Krisztusban, valószínűleg ezért bízta János apostolra.

  Válasz
 38. Sári adatlap-képe
  Sári

  A Szűzanyát adta nekünk:
  Jn 19.26
  Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: “Asszony, nézd, a fiad!”
  Jn 19.27
  Aztán a tanítványhoz fordult: “Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

  Válasz
 39. Sári adatlap-képe
  Sári

  “E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől… Igenis mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket.” (Lk 11,50-51)

  Válasz
 40. maranata

  énispista írta:

  Azt írod:” Van Mennyország, Tisztítótűz(Purgatórium) és pokol!!Ezt az Úr jelentette ki!” Kérdésem, hogy hol jelentette ki? Mert én a Bibliában ilyet sehol nem olvastam.

  Hát igen. Amikor egy úrral erről beszéltem – és ugyanezt mondta, hamar kiderült, hogy az illető a Hit Gyülekezete tagja. Hasonló vehemenciával és lehengerlő stílusban. Nem álltam le vele vitatkozni.

  Erről ennyit.

  Válasz
 41. énispista

  János 1:1.
  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és ISTEN VALA az IGE.

  Válasz
 42. énispista

  Máté 26:26.
  Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.
  27.
  És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből MINDNYÁJAN;
  28.
  Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
  János 6:53.
  Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és NEM ISZSZÁTOK AZ Ő VÉRÉT, nincs élet bennetek.
  54.
  A ki eszi az én testemet és ISZSZA az ÉN VÉREMET, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.
  55.
  Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.
  56.
  A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.

  Válasz
 43. Sári adatlap-képe
  Sári

  A 3. és 4. pont épp hamarosan bekövetkezik – mostanában úgy hívják: Nagy figyelmeztetés, és üldöztetés – Antikrisztus

  Válasz
 44. énispista

  János 17:11.
  És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. SZENT ATYÁM, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
  II.Thessalonika 2:1.
  Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
  2.
  Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
  3.
  Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4.
  A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, ISTEN GYANÁNT MUTOGATVÁN MAGÁT.

  Válasz
 45. énispista

  Máté 23:1.
  Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,
  2.
  Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:
  3.
  Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.
  4.
  Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.
  5.
  Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;
  6.
  És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést.
  7.
  És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!
  8.
  Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
  9.
  Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.
  10.
  Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.
  11.
  Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.
  12.
  Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.
  13.
  De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

  Válasz
 46. énispista

  Jelenések 19:12.
  És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
  13.
  És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.

  Válasz
 47. énispista

  János 14:6.
  Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
  I.Timótheus 2:5.
  Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

  Válasz
 48. énispista

  Valamiben azért egyet tudok érteni Piómikolaus8-al. Hogy a sátánt rontsa meg a békesség Istene a mi talpunk alatt.
  Mennyei Atyám az Úr Jézus nevében jövök eléd! Hálát adok, hogy elküldted Szent Fiadat a mi Urunkat. Köszönöm Úr Jézus, hogy te azért jöttél, hogy az ördög minden munkáját lerontsad és Te nem tértél az Atyához vissza mielőtt elvégezted volna ezt a küldetést. Atyám azt kérem tőled, hogy adj világosságot valamennyi embernek aki keres téged. Kérlek rontsd le a gonosz miden munkáját a Te néped között. Uram kérlek leplezd le a sátán hazugságait, kérlek adjad , hogy az emberek felismerjék a Te Igazságodat, a Te Igéd Igazság.Úr Jézus kérlek rombold le a falakat amit a sátán közéd és a Te néped közé emelt, rombold le a Te Igéd által, amely sziklazúzó pöröly. Uram semmisítsd meg a bálványokat, a paráznaságot, a szeretetlenséget, a gyűlölködést, az alkoholizmust, a versengést és minden okkultizmust, varázslást az Úr Jézus nevében. Semmisítsd meg Jézabel szellemét az egyházban. És kérlek töltsd ki a Te Szellemedet. És drága Szent Szellem kérlek vezesd el ezt a népet minden Igazsára, adj világosságot ennek a népnek az Úr Jézus Krisztus nevében. És minden dicsőség csak a Tiéd legyen, most és mindörökké. Amen

  Válasz
 49. Sári adatlap-képe
  Sári

  Kedves énispista!
  Péter az Egyház földi helytartója – Jézus választotta – a mindenkori pápáról mondja ezt Jézus – (nem én :)
  A mai világban Isten szavát (a Bibliát) ezer féle képpen magyarázzák – és félremagyarázzák, félre értelmezik. Gondolom vannak, akik direkt, és vannak, akiket a jószándék vezérel. De Jézus az Oltáriszentségben önmagát adta nekünk (az utolsó vacsoránál mondott szavaival) és a bűnbánat szentségét – a gyónást is (…amit megbocsájtotk , azt én is…) Te ezt jobban tudod fejből!
  És az “Ige” az Jézus, vagy mondhatjuk Isten – miért ragaszkodsz ahhoz a kifejezéshez, hogy “Ige” – mintha a Biblia maga lenne az Isten – pedig az egy szent könyv, Isten szava – de nem Isten.
  Szóval sok sok értelmezés van – én inkább nem bonyolódnék ebbe bele – mert biztos nem tudom úgy csűrni, csavarni, mint más, aki szóról szóra ismeri. Fontosabb számomra a lényeg: szeretet, alázat, ima, bűnbánat szentsége, az Oltáriszentség és a böjt.
  De maradjunk a Szeretetnél, azt mindenki vallja, ebben legalább egyek vagyunk – és nem kell tudósnak lennünk. Mindenesetre tisztelem azokat, akik kívülről tudják minden idézetét, de én hiszem, hogy Isten nem bonyolult Isten, hanem nagyon is egyszerű – a szív tisztaságában megtaláljuk.

  Válasz
 50. énispista

  II.Korinthus 11:1-4.
  Ne tűrjétek el, ha valaki az Igétől eltérőt prédikál!
  14.
  Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
  15.
  Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

  Válasz
 51. énispista

  Kedves Marika!
  Az Úr Jézus mondja a Máté 24. 23-28., hogy hamis Krisztusok, hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet még a választottakat is megtévesztik. (Gyógyulások is történhetnek általuk) az Úr Krisztus legbiztosabb ismertetője is ez volt. János elküldött hozzá, hogy kérdezzék meg Ő-e a Krisztus, azt mondta az Úr. mondjátok meg Jánosnak amit láttok, a vakok látnak, a sánták járnak, leprások meggyógyulnak a süketek hallanak… (Lukács 7:22). a hamis Krisztusok hasonló jeleket tesznek, de azt mondja az Úr “ne higyjétek”!

  Válasz
 52. énispista

  Kedves Sári!
  Azt írod:”Akik Luther nevében különültek el, és akik teljesen különváltak, térjenek vissza Péterhez!” Isten Igéje szerint nem emberekhez kell visszatérni, hanem az Élő Istenhez.
  I.Korinthus 3:5 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák…
  22.vers : Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás (Péter)…
  I.Korinthus 1:12-13.
  Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.
  Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?

  Válasz
 53. énispista

  Piómikolaus8 írja: “eltérő teológiai tanitásokkal ”
  Szerintem nem teológiai tanításokra kell alapoznunk a hitünket, nem emberi dogmákra, hanem Isten Igéjére. (Róma 10:17)
  Továbbá írja:”Vigyázzatok,az ördögnek is erős a teológiai tudása és nem szebad vele szóba állni.Hiszen Lucifer a bukott arkangyal a világosság és fénythozó ma már nem a világosságot és nem az Istenhit fényét hinti”
  – Az ördög ismeri Isten Igéjét és szándékosan csúsztat, megváltoztatja.
  Az ő gyermekei ugyanazt teszik.
  Viszont Isten Igéje a világ világossága (János 8:12) és aki hisz benne annak örök élete van (János 3:36).

  Válasz
 54. Sári adatlap-képe
  Sári

  Jézus üzenete (Vassula által): – az Egysérre hív!!!!

  1987. október 13.

  Azt kívánom, hogy teremtésem térjen vissza a szeretethez! Igen, erőteljes engesztelést kell nyújtani. Engeszteljetek ti, akik képesek vagytok másokért engesztelni! Teremtésemnek pedig meg kell változnia. Leányom, teremtésemnek meg kell ismernie lelki műveimet, és hinnie kell bennük. Teremtésemnek el kell fogadnia engem, mint Mindenhatót. Papi lelkeimnek meg kell érteniük, hogy mennyire tévednek, ha tagadják mai műveimet.

  1987. október 30.

  …Megszámlálhatatlan jelet adtam teremtésemnek, figyelmeztettem őket. Szenteket támasztottam, hogy hirdessék kívánságaimat, de ki hallgatott rájuk? Megváltozott-e valami?

  1987. december 12.

  Egyházam még sohasem volt ilyen zűrzavarban. Emlékezz Szent Édesanyád szavaira: „A garabandali zűrzavar jelképül adatott, hogy megmutassa, milyen zűrzavar van ma az Egyházban –
  az Egyház zűrzavarban uralkodik.”

  1987.december 22.:
  ….Úgy tiszteljétek Édesanyámat, ahogyan én, aki az Ige vagyok, mindenek felett tisztelem őt. Nem kívánhatom-e tőletek, akik por és hamu vagytok, hogy tiszteljétek és ismerjétek el őt, mint a mennyország Királynőjét? Szomorú vagyok, hogy látom, mennyire nem ismeri fel teremtésem az ő jelentőségét. Akik Luther nevében különültek el, és akik teljesen különváltak, térjenek vissza Péterhez!

  1988. március 31.
  …Sok csodát tettem a világban az idők kezdete óta. ……. azzal, hogy a világ elveti mennyei műveimet, minden reményetektől megfoszt, és eltávolít titeket tőlem. Haragom ezért fellobban az ilyen pásztorok ellen. Közel van már az idő, amikor egy nagy jel, egy lenyűgöző jel által – felfedem előttük dicsőségemet, hogy megértsék, mekkorát tévedtek. Ezt a jelet azért kapjátok, hogy sokan higgyenek. Imádkozz, mert közel az idő! Imádkozz a béke és a szeretet dicsőséges visszatéréséért!

  Válasz
 55. Marika

  Miért marad meg még ez a bűnben fetrengő világ?Az Isten egyszülött Fia itt van velünk Egyházába,a legméltóságosabb Oltáriszentségben.Mennyi sok veszélyt hárított el évszázadok folyamán.”Veletek vagyok a világ végezetéig”-mondta az Úr.Olyan alázatos(„Szelíd vagyok és alázatos szívű”),hogy elfogadja nemcsak a szentek,hanem az egyszerű emberek szívből jövő imáját is. Örüljünk, hogy vannak az Úr akarata előtt meghajoló, kicsiny lelkületű emberek, akik imájukkal, szenvedéseik felajánlásával hozzájárulnak, hogy az Isten könyörüljön még ezen a világon.

  Válasz
 56. Marika

  Kedves énispista!

  Az Isten nemcsak a bibliai időkben szólt hozzánk Szentlelke által, hanem a mai időnkben is.A kinyilatkoztatás nem szűnt meg!A mi mennyei Édesanyánk, a drága Szűzanya már évszázadok óta jön hozzánk és kiválasztott gyermekei által ad nekünk tanításokat, köztük a halál utáni létről, így a Tisztítóhelyről is .Nem hallott Medjugorjéről, Lourdesről. Fatimáról stb.?Közölhet az Ég szentek által, vagy egyszerű laikus emberek által.Ezek a mai kor prófétái, látnokai.Ilyen közvetítö volt Erzsébet asszony, akinek a Szűzanya és az Úr Jézus a szeretetláng üzenetet adta, többek között a Tisztítóhelyről is kapott, kaptunk kinyilatkoztatást.Persze vannak hamis látnokok is, akiknél idő kérdése a lebukás. Megvan írva”gyümölcséről ismerszik meg a fa”.Az Úr által alapított egy igaz Egyház, a Katolikus Egyház is tanít a Mennyországról, Tisztítóhelyről, pokolról.Ezt az egyházat a Szentlélek élteti, tehát igaz tanításokat ad nekünk.Ajánlok önnek két oldalt, az akaratán múlik, hogy tanulmányozza vagy sem.www.utolsoidok.com és nagyeva1.nolblog.hu.

  Válasz
 57. énispista

  Kedves Piómikolaus8 !
  Attól tartok nem velem van vitád, hanem Isten Igéjével. Úgy látom félsz tőle. Tudod a sátánt csak az Ige által lehet legyőzni, leginkább azért mert Ő már legyőzte és most is tisztában van vele. Ha a sátán ellen próbálkozol akkor használd az Igét. Az Úr Jézus is az Ige által győzte le a pusztában, valamint a testé lett Ige végleges vereséget mért rá a kereszten.
  Jézus Krisztus a testé lett Ige (János 1:14) és most is Isten Igéje az Ő neve (Jelenések 19:13). És Isten Igéje a világ világossága (János 8:12), senki más nem ad világosságot. Ahhoz, hogy az emberek világosan lássanak Isten Igéjére van szükségük (valamennyiünknek).
  Legyen világosságotok! Amen

  Válasz
 58. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Szűz Anyánk!Te Szentlélek Istenünk mátkája!Kérjed nekünk a Szentlélek-Istent,a Szentlelket; áradjon hát végre az egész világra most és mindenkoron,gyújtson fényt-e világba,hogy megmeneküljünk a sötétség szellemétől,a gonoszság gyümölcseitől!Hogy -e földi világunk is örökre virágba boruljon!Előképe lehessen az égi menyországnak!Amen.

  Válasz
 59. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Végül hozzád fordulunk Istennek szent Anyja!Légy üdvözölve!És ami imáinkat kéréseinket erősísd meg tedd szentté,szent érdemeid álltal a mi gyarlóságaink,bűneink,hibáink ellenében,hogy a mi Atyánknál biztosabban meghallgatásra találltasunk és el ne itéltessünk,el ne
  essünk Istenünk kegyelmi ajándékaitól!Hiszen kegyelemmel vagy teljes óh Szeplőtelenül fogantatott,malasztal teljes szent szűz Istenanya Mária!Az Úr van Te véled,Te vagy álldott az asszonyok között,és álldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,mert Ő a Te szeretetlángod!Asszonyunk Szűz Mária,Istennek szent Anyja,imádkozzál könyörögjél mi érettünk is most és halálunk óráján,
  és árasszd szeretetlángod kegyelmeit az egész világra most és mindörökké .Amen.Jőjj mutasd meg anyai hatalmadat,ments meg minket szeplőtelen fájdalmas szent szived szeretetlángja álltal.Ámen.

  Válasz
 60. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Szent Isten!Szent erősséges Isten!Szent hallhatalan Isten,irgalmazz
  nekünk végtelen jóságod és szereteted álltal,Szent Fiad Jézusnak
  szent sebei,vállsebei,kiontott drága vére,kereszthalála álltal;irgalmazz
  az egész világnak!Könyörülj mirajtunk!Árasszd reánk Jézusunk Isteni irgalmasságod hatalmát ,álldásait,kegyelmeit az egész világra,most és mindenkoron!Fordísd felénk szent arcodat és add meg nekünk Isteni békédet az üdvösségünket,most és mindörökkön örökké!Amen.

  Válasz
 61. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Mi Atyánk aki a mennyekben vagy,szenteltessék meg a te neved,jöjjön el a te országod ,legyen meg a te akaratod,amint a mennyben úgy a földön is.Mindennapi kenyerünket add meg nekünk,ma.És bocsálsd meg a mi vétkeinket.Miképpen mi is megbocsálltunk az ellenünk vétkezőknek.És Szent Fiad szeretete álltal
  mit Szűz Anyánk nyújt nekünk mint szeplőtelen Leányod,ki Szentléleknek igaz mátkája;gyújsd fel a mi sziveinkben-e szeretetlángod és vakísd meg vele egészen mindörökre a sátánt!De ezután se engedj minket bűnbe esni szabadakaratunk ellenére sem.És szabadíts meg minket a gonosztól most és mindenkoron,mert egyedül tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké egyedül Szent és erősséges és igaz Istenünk!Amen.

  Válasz
 62. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Szűz anyánk árasszd szeretetlángot kegyelmét az egész világra,az egész emberiségre!Menst meg minket szeretetlángod álltal!Gyújts minden ember szivében szeretetlángot lángját,hogy Szent Fiad adta
  Isteni szeretettel egy fénylánggá egyesüljünk mindnyájan,hogy megvakuljon tőlle a sátán és minden satlósa,és elveszítvén ezálltal hatalmát tehetetlenné és fegyvertelenné válljanak!Isten ellenében!Amen.

  Válasz
 63. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Vigyázzatok az Énpsitával mert a neve is elárulja az egoizmusát, a református erőszakosságát itt a katolikus szelemiségű metropolitán.És ne álljatok vele le vitatkozni.Hiszen nincsen értelme.Az ökümenikusság szellemében a szeretet nyelvén ha nem lehet vele mit kezdeni,nincs értelme vele vitatkozni,mert megette volna a fene az egészet ha az ökümenikus Istentiszteleteken a prédikáció alatt is egymásnak vagdalóznának az eltérő teológiai tanitásokkal egymás ellen menvén semmi értelme nem lenne az egésznek.Semmi értelme nem lenne az egymásnak vagdalózó prádikációknak az énpista szellemiségben.De van értelme a szeretet nyelvén azt keresve ami minket összeköt a Krisztusit és nem az atyafit.
  Vigyázzatok,az ördögnek is erős a teológiai tudása és nem szebad vele szóba állni.Hiszen Lucifer a bukott arkangyal a világosság és fénythozó ma már nem a világosságot és nem az Istenhit fényét hinti a világba mert irigyelvén Istent szembeszállt istennel és az egész emberiséggel.Ő a lázadó,a lázító!Ha kell tud rafináltan vagdalózni az Isten igéjével álszent és hazug módon is igekezvén zűrzavart kellteni!
  Ne hidgyetek neki!

  Válasz
 64. énispista

  Nincs más igaz evangélium csak az, hogy az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették és harmadik napon feltámadt. Az Ő benne való hit az ami megtarthat bennünket.
  Ha valaki hozzátesz nagy bajba kerül.
  Jelenések 22:18.
  Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  19.
  És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.
  Vagy pedig átkot hozhat magára.
  Galata 1:6.
  Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
  7.
  Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát.
  8.
  De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.
  9.
  A mint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, a mit elfogadtatok, átok legyen.
  Barátaim figyeljetek az Úrra, hogy Ő mit mond.
  Legyetek áldottak.

  Válasz
 65. énispista

  Kedves Ariel !
  A világot nem a szentek imája tartja fenn, hanem Isten Beszéde:
  Zsidókhoz 1:3.
  A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,
  Az üdvösségünk pedig nem egymástól függ, hanem kizárólag attól, hogy hiszünk-e az Úr Jézusban, mint megváltónkban, mint Urunkban (csak akkor Úr az életünkben, ha engedelmeskedünk neki) Aki a mi bűneinket maga vitte fel a fára.
  Zsidókhoz 5:9.
  És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
  Nem akarok én vitatkozni, de ez az igazság. Nem az én igazságom, hanem Isten Igéje tartalmazza.
  Abban van az örök élet, hogy megismerjétek Őt. János 17:3

  Válasz
 66. énispista

  Kedves Marika !
  Azt írod:” Van Mennyország, Tisztítótűz(Purgatórium) és pokol!!Ezt az Úr jelentette ki!” Kérdésem, hogy hol jelentette ki? Mert én a Bibliában ilyet sehol nem olvastam.
  Azt viszont igen, hogy “…az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.” A halál és az ítélet között nincs más. Ha valaki elfogadja az Úr Jézust megváltójának (életében) és elismeri, hogy az Úr kereszten elvégzett áldozata által tud Isten előtt igaz ember lenni, valamint a Szent Lélek által engedelmeskedik Istennek akkor örök élete van.
  János 3:36.
  A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
  Senki nem mentheti meg atyjafiát (sem senki rokonát) a seolból.
  Zsoltárok 49:8.
  Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.
  49:16.
  Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem.
  Isten a hitet adta, hogy megmenekülhessünk az örök kárhozattól.
  Márk 16:15.
  És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
  16.
  A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
  Ez van . Én is szeretném, ha meg lehetne menteni embereket a haláluk után is, de ez lehetetlen. Amíg élünk addig kell hinnünk és hirdetnünk az evangéliumot.

  Válasz
 67. kuniklo

  Nem az a kérdés, hogy van e tisztítótűz, vagy nincs! Nem is az a kérdés, hogy hány lelket tudsz megmenteni egy rózsafüzérrel!
  A kérdés az, hogy képes vagy-e, legalább ennyit megtenni egy ismeretlen embertársadért, vagy már ezt a segítséget is sajnálod másoktól? Hajlandó vagy-e egy imát elmondani bárkiért önzetlenül, úgy, hogy tudatában vagy annak, nem kapsz viszonzást? Csak buzdítani tudlak! Tedd meg ezt az első lépést az önzetlen szeretet felé!

  Válasz
 68. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  Rotondo, igen, nekem is soknak tűnik. De talán így jobban megérthető, hogy a szentek imája tartja fent e világot.
  Isten úgy alakította ki, hogy egymástól is függjön az üdvösségünk, vagyis hiába állnak garmadában nála a kegyelmek, le kell kérnünk egymás számára. De mivel a helyzet fokozódik, egyre nagyvonalúbb, és adakozóbb. Már egészen kevésért is rengeteget viszonoz.

  Ha ennél nehezebb lenne lelkeket menteni, akkor az az egy-egy szent, aki hébe-hóba felbukkan, megtéríthetne kb 10.000 ember maga körül, vagy 100.000-et, de akkor mi lesz a többi 4 milliárddal?

  Válasz
 69. Marika

  Kedves énispista!

  Van Mennyország, Tisztítótűz(Purgatórium) és pokol!!Ezt az Úr jelentette ki!Amit az Úr Jézus mond, az igaz.Ha valaki nem is hisz Istenben, de józanul elgondolkodik,arra a következtetésre kellene jutnia, hogy léteznek ezek a helyek.Talán önnek is vannak hozzátartozói a tisztítóhelyen, akik sóvárogva várják az enyhülést, netán a szabadulást jelentő imáit.Ők a szenvedő Egyház tagjai, akiken mi élők, mint a küzdő Egyház tagjai segíthetünk.

  Válasz
 70. Rotondo adatlap-képe
  Rotondo

  azért kicsit túlzónak érzem. Ennyi lelket még Faustina nővérnek is csak ritkán sikerült megmentenie, és hol vagyunk mi egy szenthez képest? :)

  Válasz
 71. énispista

  Nagyon durva! Mert ha lenne tisztítótűz, akkor már üres lenne.

  Válasz
 72. Rotondo adatlap-képe
  Rotondo

  Jó kezdeményezés! Novemberben sok lélek fog megszabadulni! :)
  Ha azt vesszük, hogy egy rózsafüzér elmondása során 50 üzvözlégyet mondunk, akkor az 500 lelket jelent, durva! :)

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.