RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt egy sebhely a vállamon, három ujjnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebhelyet a kereszt hordozása okozta: ez volt az a sebhely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek, és e sebhelyről az embereknek nincs is tudomásuk. Te azonban fedd fel e sebhelyet a keresztény hívek előtt, és tudd, hogy bármit kérnek is tőlem az emberek e sebhely erejéből, megkapják azt. És mindazoknak pedig, akik e sebhely dicsőségére és tiszteletére elimádkoznak három Miatyánkot, három Üdvözlégyet és három Dicsőséget, arra a napra eltörlöm minden bocsánatos bűnüket, halálos bűnüket megbocsájtom, ők maguk pedig nem halnak hirtelen halált, haláluk pillanatában pedig meglátogatja őket a Boldogságos Szűz, és minden kegyelmet és isteni irgalmat megkapnak majd.”
.
A vállsebet Krisztus elsősorban a megszentelt hivatásokért, a papok és szerzetesek lelkéért viselte.
.
A vállseb tiszteletére végzett imádságok végzését III. Jenő pápa (1145–53) hagyta jóvá, 3000 évi búcsút engedélyezve. Szentképekre s imádságos könyvekre szívesen rányomták ezeket az ijmákat. Bálint Sándor a vállseb tiszteletét Dél-német eredetű, barokk jámborságnak mondja.
.
A csíksomlyói Salvator-kápolna mögött áll a Szenvedő Jézus kis kápolnája, egy vállsebet viselő barokk Krisztus-szoborral.

Imádság: „Jézus Krisztus, jóságos Urunk, Isten legszelídebb báránya! Én, szegény bűnös, tisztelem és imádom a te szent sebedet, amelyet a válladon szenvedtél el, amikor nehéz keresztedet a kálvária lejtőjén hordoztad, amelyen át láthatóvá vált három szent csontod, és amelytől kimondhatatlan kínokat szenvedtél. E szent sebed érdemei által könyörgök hozzád, hogy légy könyörületes hozzám, és bocsásd meg minden vétkemet, minden bocsánatos és halálos bűnömet, halálom óráján pedig te állj mellettem, és végy fel engem a te dicsőséges és boldog országodba! Ámen.”

Forrás: Katolikus Lexikon

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

12 hozzászólás

 1. Remény

  Mennyei Atya, Jézus Krisztus Nevében, Jézus Krisztus Szent Sebei nevében kérlek hallgasd meg könyörgésemet.
  Mennyei Atya, felajánlom neked, Jézus Krisztus Szent Vállsebét, Szent Szívét , Szent Szívét, Szent Vérét , összes érdemét, azért a vágyamért, hogy én és a férjem szülők legyünk. Szeretnék 2 gyermeket, akiknek leginkább egészséget kívánok. A gyermekeimet , igaz még meg se fogantak, felajánlom a Szent Jó Istennek , egy életen át téged dicsőítsenek életükkel, Isten és emberszeretetükkel.
  Jó Isten tegyél bennünket alkalmassá, hogy jóságos szülők legyünk. Tegyél bennünket egészséges szülőkké akik alkalmasak arra, hogy felneveljük gyermekeinket, gyermekünket. Te Jó Isten bölcsességed által tudod a jövőt, ennek fényében ha jónak látod add meg kérlek a gyermekáldást nekünk.
  Mennyei Atya, gondoskodj, Te, legyen meg a Te akaratod.
  Segíts meg bennünket, vágyom arra, hogy “fénysugár” is legyen az életünkbe ne csak a szomorúság.

  Válasz
 2. Remény

  Mennyei Atya, Jézus Krisztus Nevében, Jézus Krisztus Szent Sebei nevében felajánlom neked, Jézus Krisztus Szent Vállsebét, Szent Szívét, Szent Vérét , Szent Sebeit illetve összes érdemét, azért, hogy Magyarország megmeneküljön esetleges háborútól, és a hitehagyástól. Mennyei Atya, irgalmazz Magyarországon.
  Minden embernek bocsáss meg Jó Szent Hatalmas Isten, Atyánk.

  Válasz
 3. Remény

  Jézus Krisztus, van egy ismerősöm Sándor, segítsd meg kérlek nagy betegségében, enyhítsd szenvedéseit, bocsáss meg néki , karold fel és kérlek szépen minden pillanatban legyél vele a szüleivel is. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgatsz.

  Válasz
 4. Remény

  Jézus Krisztusom a Szent Vállsebedre hivatkozva szeretnék tőled kérni.
  Jézusom segítsd meg kérlek a szüleimet szeretetben éljenek.
  A nagyapámat segítsd meg kérlek, nagy betegségében legyen kitartó, és amikor haza hívod őt, legyél hozzá irgalmas, és egyenesen a Mennyek országában kerüljön.
  A szüleimet gyógyítsd a Szent sebeid által. Segítsd meg kérlek Etu nénit is, mivel ő is idős amikor eljön a haza költözés ideje, egyenesen a Mennyek országába kerüljön a Szentek sorába. A szüleim lelki, szellemi, és testi gyógyulását kérem szépen a Szent sebeidre hivatkozva.
  Saját magamra és a férjem részére azt kérném szépen hogy gyógyuljunk lelkileg, szellemileg testileg. Sikerüljön a célunkat elérni amit kitűztünk.
  A gyermekáldást azt hogy legyen e kisbabánk , tudod mit rád bízom ahogy nekünk a legjobb.
  Jézus Krisztus én és a férjem és az egész családjaink rokonaink, családfánk, és akiket reánk bíztál soha ne vesszenek el kérlek.

  Válasz
 5. anna

  Ismét imáitokat kérném egy beteg Nővérünkért…köszönöm szépen.

  Válasz
 6. anna

  Köszönöm az imáitokat, Mária Nővérünk a jó Isten akaratát elfogadva adta vissza nemes Lelkét Teremtőjének…

  Válasz
 7. anna

  Kedves Testvéreim, imáitokat kérném egy beteg Nővérünkért, akinél sajnos rákot diagnosztizáltak…
  A jó Isten áldjon meg Benneteket!

  Válasz
 8. ibolya

  Felajállom az imát Jézus válsebéhez fiamét az alkohol szenvedéj betegségből való kigyogyulásért! Uram halgasd meg a könyörgésemet!

  Óh legédesebb Jézus Krisztus Isten szelid báránya én szegény és bűnös ember köszöntöm és tisztelem ama legszentebb sebet meljet válladon éreztél mikor nehéz keresztedet hordoztad mej miatt áldott szent testeden különösen nagy fájdalmat és kint szenvedtél. Imádlak téged fájdalmas Jézus dicsérlek tisztellek áldlak szivem méjéböl és hálát adok neked válladnak méjségesen fájdalmas sebéjért alázattal kérve, hogy méj szent sebeden kiálott szenvedéseidért és kinjaidért és szent sebeden türelmesen hordozott nehéz keresztedért, nekem szegény bónösnek irgalmazz, bűneimet megbocsájsd és kereszt utadon véres lábnyomaidon az örök boldogságra elvezess Amen!

  Válasz
 9. ibolya

  Hasonlókép vélekedem én is ne kufárkodjanak itt ahol mi imával kérjük az Isten segitségét mert aki “uzsora ” kölcsönt akar az megtalálja magukat bárhol legyenek is mi itt Jézus Krisztust kérjük ,hogy segitsen mert értünk szenvedett kinhalált és aki őszintén imátkozik és őszintén megbánja bűneit azt az Úr meghalgatja. Számtalanszor éreztem az Ő hatalmas segitségét!!!

  Válasz
 10. én

  Uram! én Istenem!
  Te egykor kiverted a kufárokat, pénzváltókat Atyád Házából mert nem oda valóak!
  Ma mikor az ember lelki békét keres és igyekszik elmélyülni Veled,akkor mint anno találkozik a mammont ajánlókkal itt a lelkiség ápolásakor 2000 évvel később ugyan úgy…
  Nem kérek nekik fenyítést.
  Kérek inkább kegyelmet és megértést nekik, hogy hajszolnak még itt is helyetted!
  “Mert nem tudják mit cselekednek…”

  Válasz
 11. Tamás, László

  Kedves Reménykedő Testvérem!
  Imádkozom és kérem Istent, hogy őszinte fohásza meghallgattassák.
  Ugyanakkor, kérek mindenkit a már meghalt testvéreinkért ne felejtsenek el áldozatot hozni, hogy mihamarább a Mennybe kerülhessenek imáink által!
  Lehetőség van november havában a “borítékos” Szentmisére.
  Ez azt jelenti, hogy szeretteinket felsorolva nevüket és a szándékokat, borítékba helyezve, az Oltárra helyezik és értük is közvetlenül az Úr Megtestesülése mellett ott lehetnek kéréseink érettük és a saját hálánk és köszönetünk is.
  Mennyivel könnyebb időt és energiát találni arra, hogy ezt tudva személyesen részt vegyünk a legnagyobb kegyelemben a Szentmisén!
  Mennyi Örömöt szerzünk Urunknak Istenünknek a tudatos találkozások alkalmával Szenteljük meg az Ő áldozatvállalását!
  Köszönöm mindenkinek aki él ezzel a hatalmas lehetőséggel!
  Áldott legyen az Isten! Most és Mindörökké! Ámen!

  Válasz
 12. Remény

  Jézus Krisztus!
  Szent Vállsebed fájdalmáért , illetve az összes szent sebeid által, Szent szíved, Szent Véred által ments meg engem, a férjem, és családjainkat , és a reánk bízottakat.
  Köszönöm minden áldásodat.
  Jézus segíts életem minden területén.
  Égiek, segítsétek meg az egész családomat.
  Égiek, segítsetek, hogy a szívemben a szeretet uralkodjon.
  Jézus segíts elfelednem minden fájdalmat amit átéltem .
  Jézus segítsd meg a férjemet, a szüleimet , és a legaranyosabb nagypapát . Nekem már csak ők maradtak.
  De reménykedem,
  Légy jóságos hozzám Szent Isten .
  Irgalmaddal ölelj át. Bocsánatot kérek égiek .
  Jézus hitet , békét, egészséget , és szeretet kérek. S azt, hogy úgy legyen ahogy te megírtad az Élet könyvében.
  Rengeteg erőt adj Uram, hogy a nehézségek ellenére , a betegségek ellenére , küzdjek, s még buzgóbb legyek, a fájdalmaim ellenére.
  Jézus ha kérhetem könnyíts a keresztemen és a férjem keresztjén és a szüleim és nagypapám keresztjén.
  Gondoskodj Te! Szeretlek

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.