Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

Magától értetődik, hogy a név csak egy szó.
Könnyen felejthető, amint hallható.
De volt egyetlen Név, mielőtt a világ első napja felderült
És ez marad, amikor minden, mi lett, kihunyt.

Isten ajkáról szállt fel
Mária füleibe angyal szárnyakon
Jézus, Jézus.
A szó, ami számunkra az életet jelenti.
A dal, amit az egész teremtés énekel.
Jézus, Jézus.
A föld legbüszkébb nemzetei lettek és elmúltak
De Jézus, a Név tovább él.

Amikor egy szörnyű álomra ébredek
És a kétségbeesés elér és maga alá temet,
Amikor annyira félek, hogy nem tudom, mit kell imádkozni
Egyszerűen csak kimondom, és érzem, elüldözi a félelmet.

Örök remény és ígéret, végtelen Hajnalhasadás
Ha az idő véget is ér, a Név tovább él.


It stands to reason that a name is just a word.
It can be easily forgotten just as soon as it is heard.
But one name was spoken before the world’s first day
And it will be here when everything that is has passed away.

Delivered from the lips of God
To Mary’s ears on angel wings
Jesus, Jesus.
The word that came to life for us.
The song that all creation sings.
Jesus, Jesus.
The proudest nations of the earth have come and gone
But Jesus, the name lives on.

When I’m awakened by a terrifying dream
And desperation reaches up and clutches me
When I am so afraid that I don’t know what to pray
I simply speak it and feel it and it chases fear away.

Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn
When time itself is over, the name lives on.

 

Hasonló cikkek

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.