Regisztráció


A jelszavát emailben elküldtük.

VIA MATRIS

SZŰZ MÁRIÁNAK, JÉZUS ÉDESANYJÁNAK HÉT FÁJDALMA
(A Powerpoint megtekintéséhez kattints a képre)

Hasonló cikkek

232 hozzászólás

 1. Ibolya

  Imátság a boldogságos Szüz Anya hétfájdalma tiszteletére.

  Istenem,figyemezz segitségemre
  Uram, siess segedelmemre
  Dicsoség az Atyának a Fiunak és aSzentléleknek Istennek miképen kezdetben vala most és mindöröké Amen

  1Igazz szivemből szánlak téged, Oh fájdalmadAnya, azon félelmes gond miatt,melyet szivedben Simeon jósló szavaira éreztél. O szerelmes Anya! a Te gondal teljes szivedre kérlek, nyerd meg nekem az alázatosság erényét és az Isteni félelem adományát. Üdvözlégy ..stb.

  2Igaz szivemböl szánlak oh fájdalmas Anya azon aggodalom miatt,mely Anyai szivedet az Egyiptomba való futáskor és ott léted alatt érte!Oh szerelmes Anya ;a te aggodalmas szivedre kérlek ,nyerd meg nekem a jámborság adományát. Üdvözlégy stb.

  3Igaz szivemböl szánlak, oh fájdalmas Anya!azon rémület miatt,melyet szivedben éreztél,midön szent Fiadat,Jézust elvesztetted. Óh szerelmes Anya,rémülettel telt szivedre kérlek,nyerd meg nekem a tisztaság és a tudomány adományát. Üdvözlégy stb.

  4 Igaz szivemből szánlak, oh fájdalmas Anya! azon irtózat miatt,mely szivedet elfogta,midön a keresztet hordozó Jézussal találkoztál.Óh szerelmes Anya! irtózattolmegmerevült szivedre kérlek ,nyerd meg nekem a béketűrés erényét és a lelki erőssőg adományát. Ódvözlégy stb.

  5Igaz szivemböl szánlak óh fájdalmas Anya !azon iszonyatos kinok miatt,melyeket szived Jézus kerestrefeszitése és halálakor szenvedett.!Óh szerelmes Anya!a tengernyi keserűségtől elárasztott szivedre kérlek,nyerd meg nekem a mértékletesség erényét és a jó tanács adományát.Üdvözlégy stb.

  6Igaz szivemböl szánlak oh fájdalmas Anya! azon mély seb miatt,melyet Jéus oldalának megnyitása szánakozó sziveden ejtett.Óh szerelmes Anya! fájdalom marcangolta szivedre kérlek, nyerd meg nekem a felebaráti szeretet erényét és az értelem adományát.Üdvözlégy stb.

  7 Igaz szivemböl szánlak,óh fájdalmas Anya! azon szótlan fájdalmas érzet miatt,melyet kinok által kimerült szived Jézus sirbatételekor szenvedett. Óh szerelmes Anya! a te végtelenül elszomorodott szivedre kérlek,nyerd meg nekem az álhatatosság erényét és a bölcsesség adományát.Üdvözlégy stb.

  Imádkozzál érettünk,oh fájdalmas Anya!
  Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.
  Óh fájdalmas Anya Mária! vértanuk királynéja !vedd kegyesen ezen ájtatosságomat,melyet kimondhatatlan fájdalmaid emlékezetére végeztem és nyerd meg nekem az igazi bűnbánat ajándékát és bűneim bocsánatát. Megvallom,az én bűneim ütötték Isteni Fiadon azon mély sebeket,azok dőfték át fájdalom tőrével anyai szivedet.Óh irgalmasság Anya! óh bűnösők menedéke! ne haragudjál a nyomorult teremtményre,ki neked anyi szivfájdalmat okozott,de most igazán meg akar térni.Ajáld fel értem,szegény bűnösért fájdalmaid érdemét ,hogymostentól fogva jóravaló bűnbánatot tartsak és mindazon külső és belső kereszteket,melyekkel az Isten kegyelmesen meglátogat,békén tűrjem,bűneim bocsánatára és az örök dicsőség elnyerésére. Amen.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.