RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Az alábbi cikksorozatban digitálisan publikáljuk azt az azonos című könyvben található 33 napos lelkigyakorlatot, melynek címe:

Mi neked szenteljük magunkat, Szeretet Királynője

Felkészülés a Szentséges Szűz Szeplőtelen Szívének való felajánlásra

A  könyv beszerezhető a váci Piarista Rendházban ill. Templomban,  vagy utánvétellel megrendelhető a következő címen:
* Rózsahegyi Margit  Levélcím: 2600 Vác, Galamb utca 8.
* T:  +36-30/524-8291 
A könyv ára 1300 Ft (+ postaköltség)


Előszó /Ennek a cikknek a végén/

Bevezetés

Első 12 nap:

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap
7. nap
8. nap
9. nap
10. nap
11. nap
12. nap

ELSŐ HÉT:

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap

7. nap

MÁSODIK HÉT

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap
7. nap

HARMADIK HÉT

1.nap
2.nap

3. nap
4. nap
5. nap
6. nap
7.nap

A FELAJÁNLÁS NAPJA

Fontos megjegyzés:

VIII. Orbán pápa és a Szent Kongregáció dekrétumaiban foglaltak alapján kijelentjük, hogy ebben a kiadásban kizárólag megbízhatónak bizonyult, hitelt érdemlő írások kerülnek közlésre, és hogy nem áll szándékunkban bármilyen módon is megelőzni a Szent Katolikus és Apostoli Egyház ítéletét, a Hittani Kongregáció (A.A.S.N. 1966. december 29-i 58-18-ik számában közölt) dekrétumát, mely eltörölte az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait, VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyta, és Őszentsége utasítására nyilvánosságra is került. Ezen dekrétum értelmében nem tilos kifejezett egyházi engedély nélkül új jelenésekről, kinyilatkoztatásokról, látomásokról, jövendölésekről, csodákról stb. szóló könyveket kiadni és terjeszteni.

© „Associazione Regina dell’ Amore” (Szeretet Királynője) San Martino – Schio (Vicenza, Olaszország)
Az eredeti olasz kiadás címe, mely alapján a fordítás készült: „Noi ci consacriamo a Te, Regina dell’ Amore” 2006 október
Movimento Mariano „Regina dell’Amore”
Via Lipari 4 – 36015 SCHIO (Vicenza)
Tel. 0039 0445 53 21 760039 0445 53 21 76
Fax 0039 0445 50 55 33
E-mail: ufficio.movimento@reginadellamore.it
www.reginadellamore.it
Információ Magyarországon:
Piarista Rendház
2600 Vác, Köztársaság út 1.
E-mail: prhvac@gmail.com
Bankszámla: 10700323-25194700-51100005

Máriás mozgalom „REGINA DELL’AMORE”  – A SZERETET KIRÁLYNŐJE

San Martino – Schio (Vicenza, Olaszország)


Előszó
.
Don Gabriele Amorth szavai
Miért szenteljük magunkat Máriának?
.
Őszinte örömmel ajánlom e könyv olvasását, mely sokak számára igaz barát lesz. Az emberiség történetében ott rejlik egy világos isteni terv, és ott rejlik ez minden egyes ember életében: elnyerni az üdvösséget, melyet Krisztus szerzett meg nekünk. De Isten Mária által akarta nekünk adni a Fiát, és a kereszténység 2000 éves története bizonyítja, hogy az Úr azt akarja, hogy Mária egyre jobban ismertté váljék, de főképpen szeretve és dicsőítve legyen, példáját kövessék, hallgassanak rá. Ő maga jövendölte ezt meg dicsőítő énekében, a Magnificatban: «Mostantól boldognak hirdet majd minden nemzedék.»

És ha ennek az isteni tervnek egyre kivehetőbbé váló arculatát szemléljük, vagyis megvalósulásának elsődleges formáit, azt látjuk, hogy ez pontosan a Máriának való felajánlás révén megy végbe. Már a legősibb Mária-ima a III. századból, az «Oltalmad alá futunk…», olyan népet mutat nekünk, amely Máriára hagyatkozik. A következő századok egyre gyakoribbá váló hasonló példákkal szolgálnak nekünk, melyek a XVII. század nagy nemzeti felajánlásaiban érik el csúcspontjukat. Majd egy teológiailag kimunkált, elmélyített felajánlást találunk Grignon Szent Lajostól, melyet a fatimai jelenések hatására egy döntő indítás követ. Attól a pillanattól kezdve a Máriának való személyes és csoportos felajánlások megszámlálhatatlanok.

«Lehet-e valaki keresztény, ha nem máriás lelkületű?»

XII. Pius lesz az, aki a világot felajánlja Mária Szeplőtelen Szívének 1942- ben. Majd VI. Pál megújítja ezt a felajánlást a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat befejeztével, és a Bonaria-ban tett látogatásakor így kiált fel: «Lehet-e valaki keresztény, ha nem máriás lelkületű?». Majd II. János Pál mutatkozik be a világ előtt a «Totus tuus!», egészen a tiéd, Mária jelszavával, és ő ajánl fel minden nemzetet a Szűzanyának, ahol megfordul, azon felül, hogy ünnepélyesen megújítja a világ felajánlását.

Magunkat felajánlani Máriának, könnyű dolog, de megélni ezt a felajánlást, az már nehéz! Mert a Máriának tett felajánlás egy összetett aktus, jelentéseiben és elkötelezettségében gazdag aktus. Nem egy szöveg elmondásában áll, hanem teljes életünk megújításában, kezdete egy új úton történő haladásnak, ami nem más, mint az Evangélium igazi útja. Egy útirány, egy út. Ezzel a szóval, út, jelölték az első keresztények az Evangélium befogadását, ahogy azt az Apostolok Cselekedete bizonyítja.

Akkor hát megértjük, hogy miért igényel a Máriának való felajánlás egy felkészülést és egy folytonos elmélyítést, mely azáltal érhető el, hogy évről évre megismételjük a személyes felkészülést, és egyre növekvő öntudattal megújítjuk a megtett felajánlást. E célból ajánlotta Grignon Szent Lajos az egyhónapi előkészületet. Ez a kötet ehhez az ajánláshoz igazodik és megkönnyíti a megvalósítását a 33 napra szóló alapvető tanítással és a napi imákkal. Valóban azt szeretném, ha ennek a könyvnek a lapjait újra meg újra elolvasnák, rongyosra olvasnák. Az Úr Jézus Máriára bízta magát, és mi követni akarjuk a példáját. Nézzük most a Máriának történő felajánlás néhány vonását, mit is jelent ez a felajánlás!

«Tegyétek mindazt, amit Ő mond nektek!»

1) Elismerni Mária Istenanyaságát, és tőle fogadni el Jézust, ugyanazzal a nyitott lelkülettel és készséggel Isten felé, mellyel ő fogadta Jézust. Mária, ezen felül, nem csupán Anyja Jézusnak, ő «az Úr szolgálója» és Krisztus tanítványa, aki befogadja, és szívében átelmélkedi minden szavát. Ezért a Máriának történő felajánlás annyit jelent, mint Krisztust befogadni.

2) Ebből egy nyilvánvaló következtetés származik. Máriának szentelni magunkat annyit jelent, mint az Úrhoz való hűség példaképére tekinteni. «Ki az én anyám? Aki hallgatja szavamat.» És ő maga bátorít minket ebben az irányban: «Tegyétek mindazt, amit Ő mond nektek!» Ezek Mária szavai,
melyeket a Bibliában olvasunk. Ezért Grignon Szent Lajos a felajánlásban a megújított keresztény elkötelezettséget látja, vagyis a keresztségi fogadalom megújítását. Ezért hát a jelen könyv, mely folyamatosan idéz a Katolikus Egyház Katekizmusából, bemutatja azt az «új evangelizációt», mely a mi időnk legsürgetőbb feladata.

3) Egy másik, nem kevésbé fontos szempont, a következő. Máriát Jézus édesanyánkul adta a kereszten. A felajánlással elfogadjuk ezt az új anyaságot. Ez azt jelenti, hogy Máriát befogadjuk az életünkbe, amint azt János tette. Ha így teszünk, nem vagyunk többé egyedül, nem vagyunk többé magányosak. Akkor minden tettünket, minden gondolatunkat «Máriával, Máriáért, Máriában» fogjuk teljesíteni, és ez valóban átformálhatja létünket.

4) Abból, hogy Máriát befogadjuk, egy másik bizonyosság is ered: Mária tevékenysége nem fejeződött be azzal, hogy felvétetett a Mennybe. Tovább segít minden embert, hogy felöltse Krisztus képmását, és így elvezesse az üdvösségre. Így a Máriának való felajánlás Mária Királynői mivoltán is
alapszik, mely, Krisztus Királyságához hasonlóan, nem uralkodás, hanem szolgálat. Továbbá az ő hatalmán is alapszik, mert Ő a kegyelmek egyetemes Kieszközlője. Éppen ezért a Máriának történő felajánlás segítség és oltalom elnyerésére is adatott, mind a lelki, mind a fizikai síkon: egy édesanyának mindenre gondja van! Íme, ezért mutatkozik a Máriának történő felajánlás élénkebb színekben a nehéz idők idején! Nem vesszük észre, hogy nagy felfordulások előestéjén vagyunk?! A Szeretet Királynője áldja meg a megtérésnek és az imádságnak ezt az eszközét is, hogy a valódi szeretet, melyet Jézus, mint «az Ő parancsát» tanított nekünk, győzzön a szívekben! Hogy így elnyerhessük azt a valódi békét, melyet az emberek nem adhatnak meg nekünk, és amely béke a Feltámadás gyümölcse.

Don Gabriele Amorth

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

4 hozzászólás

 1. Gal'ntaine Tantos Edith

  Lasd a fenti 4.pontot. Hamis allitas, mert Krisztus a masodik Isteni Szemely, azaz a Fiu-Isten. /Emlekeztetlek, az Atya-a Fiu-es a Szentlelek. Szent-Haromsagban egy Isten ./
  Az Istent /masodik szemelyt/ szulo Szuz-Mariat bantod es serted meg a legjobban ezzel a kijelentessel.

  Válasz
 2. énispista

  A kérdés az, hogy kinek szánjuk oda magunkat?
  Isten Igéje szerint: Istennek.

  Válasz
 3. énispista

  Róma 12:1.
  Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
  Kinek szánjuk oda magunkat?

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.