RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

"Az alázatosság abban áll, hogy Istennek tulajdonítjuk, ami őt illeti, vagyis minden jót és hogy magunknak tulajdonítjuk, ami minket illet, vagyis minden rosszat. Ha fúj a kegyelem szele, magasba emelkedem; ha megszűnik a szélfúvás, ismét visszaesem a földre, s nyomorult sárrá leszek, és összetapostatom a járókelők által.
.
Hallgassuk az alázatosnak szavát Krisztus követéséből:
„Tudom és bevallom, hogy a legcsekélyebb adományért sem tudok megfelelő hálát adni. Hisz kisebb vagyok én mindazon jónál, amit nekem nyújtasz; s midőn a te fölségedet szemlélem, nagyságod láttán elájul az én lelkem. Amit lelkileg s testileg bírunk, amit kívül vagy belül, természetes vagy természetfölötti módon magunkénak vallunk, minden a te adományod és téged magasztal, mint kegyes jótevő ajándékozót, akitől minden jót kaptunk. Bár egyik többet, a másik kevesebbet kapott, mégis minden a tied s nélküled a legnagyobb jóban sem lehet részünk. Aki többet kapott, nem dicsekedhetik saját érdemével, nem kevélykedhetik másokkal szemben, sem nem nézheti le a szegényebbet; mert az a jobb és nagyobb, ki magának kevesebbet tulajdonít, és a hálaadásban alázatosabb és buzgóbb. S aki magát valamennyinél csekélyebbnek tartja, és méltatlanabbnak ítéli, az alkalmatosabb nagyobb adományok elnyerésére”.

Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem,
szemeim sem láttak magasra,
és nem jártam nagy dolgok után,
erőmet haladó csodadolgok után;
Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet.

A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál;
mint az elválasztott gyermek,
olyan bennem az én lelkem.
Bízzál Izráel az Úrban
mostantól fogva mindörökké!

131.zsoltár

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.