RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Regőczi István kilencede.
A Nagy Jel
.
"Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete
a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona."

(Jel 12,1)
.
A boldogságos Szűz Mária Istennek legszebb, legcsodálatosabb, legszentebb teremtménye. Minden teremtmény körül Ő kapta a hatalmat Istentől: ő az, aki eltiporja az Őskígyó, a sátán fejét. Ezt a nagy szabadítást meghirdette már az ősevangélium is, azaz a Teremtés könyvének az a része, amely a bűnbeesés után megígéri nekünk a Megváltót:
.
"Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt,az Ő utódja és a Te utódod közt: Ő a fejedet tapossa,Te meg a sarkát mardosod." (Ter 3,15)

Mária az , aki legyőzi a gonoszt, egyszerűségével, alázatosságával, bűn nélküliségével, hatalmas fegyverével, állhatatos élő hitből fakadó imádságával. Őt imádkozó mindenhatóságnak is nevezzük, hiszen Istennél mindent elnyerhet. Leginkább azért könyörög, hogy az emberek megtérjenek. Szent Fiának vére, keresztáldozata ne vesszen kárba, a bűn bilincse lehulljon a lelkekről, helyet adva a kegyelmi élet csodálatos szépségének, gazdagságának. Ezért kérjük bizalommal az Ő segítségét kilenc napon át könyörögve, esdekelve.

Bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária ! Könyörögj érettünk, szegény bünösökért, most és halálunk óráján Amen.

Mária Hálaéneke

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát:
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek
az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas.
Ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre
megmaradt irgalma azokon,
akik Istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt:
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódaiknak mindörökké"

De profundis

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen
könyörgésem hangos szavára!

Ha bűneinket ,Uram felrovod,
Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek,
ezért félve tisztelünk téged.

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem,
és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat,
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom,
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét Ő váltja meg
minden bűnétől.

Könyörgés

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Boldogasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket és a világot végzetes veszély fenyegeti. Embertársaink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket, a nemzeteket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak, és Te meghallgattad őket. Áldott Nagyasszonyunk, légy ma is bajunkban közbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljanak a szenvedélybetegek rabigájuktól. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk, tanítványaink családjainak tagjait és fiataljainkat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.