RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Az Isteni Ige Társasága három diakónusát szentelte pappá április 7-én szentmise keretében Erdő Péter bíboros a gazdagréti Szent Angyalok-templomban.

Az esemény különlegessége, hogy a szentelendők közül ketten ghánaiak, egy pedig erdélyi születésű. A két afrikai fiatalember, Sebastian Tengan és Kponor Lawrence Magyarországon végezte teológiai tanulmányait. Kiválóan beszélnek magyarul, a rend magyarországi missziós tevékenységének már eddig is fontos szereplői voltak. Az egyház egyetemességét, sokszínűségét számos magyarországi egyházi esemény alkalmával hatásosan mutatták be tanúságtételükkel, afrikai élményeik, zenéjük és ritmusviláguk megosztásával. A harmadik szentelendő Huroi Sándor erdélyi fiatalember, aki részben Brazíliában készült fel missziós hivatására.

Az Isteni Ige Társasága az egyház egyik legdinamikusabban fejlődő szerzetesrendje. A 19. század végén alakult, elsősorban Kína misszionálására. Életerejüket mutatja, hogy a világ legnépesebb szerzetesi közösségei közül csak a jezsuiták, a ferencesek és a szaléziak vannak többen náluk. Magyarországon a rend a két világháború között szépen fejlődött. Kiválóan szerkesztett missziós újságaik – Világposta, Kis Hittérítő – tömegek kedvenc olvasmánya volt, gyarapította egyházi és földrajzi ismereteiket és a népek közötti szolidaritásra nevelt. A kőszegi és a budatétényi verbita missziós házakban sok magyar missziós készült távoli országokba hithirdetői hivatására.

A magyar szerzetesek eljutottak a világ minden részébe, és évtizedeken át teljesítették küldetésüket. A többi szerzetesrendhez hasonlóan az Isteni Ige Társaságát is betiltották 1950-ben. Így a magyarországi utánpótlás nevelése lehetetlenné vált. 1990 után számos idős magyar misszionárius tért vissza Ázsiából, Dél-Amerikából, hogy a magyar rendtartományt újraélesszék. Fáradozásuk eredményes volt: a magyarországi, erdélyi, délvidéki és felvidéki magyar fiatalok mellett érkeztek lengyel, indiai, indonéz, filippínó és afrikai rendtagok is, így ma a verbiták magyar rendtartománya nemzetközi közösség, amelyben ezáltal is nagyszerűen kifejezésre jut a katolikus egyház egyetemessége. Jelenleg magyar verbita missziósok hazánkon kívül Argentínában, Indonéziában, Fülöp-szigeteken, Tajvanon és a szerbiai Bánátban tevékenykednek.

 

 


Kérjük, támogasd munkánkat, mert

> a metropolita.hu önfenntartó
> NEM engedélyez reklámokat
> semmilyen külső támogatásban NEM részesül
> és bevétel nélkül nem fenntartható semmilyen újság, amikért pedig fizetünk az újságos standon

Köszönjük, hogy gondolsz erre! :-)

Közvetlen utalás:
Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Paypal-on keresztül:

Ft
Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.