RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Bevezető a JÉZUS BENSŐ ÉLETE c könyvhöz, a kinyilatkoztatás körülményei és elfogadása

< Buzdítom Jegyesemet

Miközben a Getszemáni kertben apostolaimnál voltam, megmondtam nekik, hogy már megérkezett a csapat, hogy elfogjanak. eléjük mentem. Apostolaim kissé hátrább álltak, félelemmel eltelve. A csapat nagy csendben jött, nehogy meghalljam őket. Attól féltek, hogy elmenekülök. Lámpájukat is lezárták, hogy ne lehessen látni fényüket.

Elől jött Júdás, az áruló. Udvariasan üdvözölt, barátnak és tanítványnak tettetve magát, mint az árulás előtt is tette. Azt mondta nekem: – Üdvözöllek, Mester!

Szeretetteljes hangon válaszoltam neki. -–barátom, mi végre jöttél?

Ő szemtelenül hozzám jött, és képmutató, szentségtörő módon megcsókolt, a szeretet és igaz barátság jelével. Nem utasítottam vissza az árulót, hanem oly nagy szeretettel, amily nagy volt az ő méltatlansága és képmutatása, ismét támadást indítottam megkeményedett szíve ellen, ezt mondva:
.
– Júdás! Ezzel a csókkal árulod el az Emberfiát!  – Ezekre a szavakra, és a megvilágosítás hatásaként, melyet akkor kiesdettem számára az Atyától, az áruló kezdte felismerni árulását, de nem adta meg magát. Visszavonult a csapat mögé, amely a Kert bejáratánál állt, hogy elfogjanak engem. Azonban senki se mert hozzám közelíteni, hogy kezet emeljen rám.
.
Júdás tette a legnagyobb fájdalmat okozta szívemnek. Jegyesem, nagy írtózást éreztem, amikor magam mellett láttam ezt a szentségtörőt, és mocskos arcát az enyémhez szorította, hogy megcsókoljon tisztátalan ajkával. Akkor felújult bennem a keserűség és szomorúság, mert láttam minden szentségtörést, amikor szemtelen arccal közelednek és magukhoz vesznek az Oltáriszentségben, bevezetve engem szennyes lelkükbe, melyet súlyos bűn mocskolt be. Irtózást éreztem és nagy fájdalmat, amikor láttam a szoros egységet, amely ez által a cselekedet által létrejön az én Lelkem és az övé között.

Láttam, hogy sokszor nagyon megaláznak és lealacsonyítanak Engem. Felajánlottam ezt a megaláztatásomat és lealacsonyításomat az isteni Atyának kárpótlásul a súlyos sértésekért, amelyekben ezáltal részesül.

Belsőleg beszéltem az árulóhoz, és ezt mondtam neki: – Júdás! Van szíved elárulni Mesteredet, aki annyira szeret téged és annyi jót tett veled! Hogy tehetted ezt? Lehetséges, hogy oly nagy szeretet és annyi jóság nem elégséges ahhoz, hogy megtörje kemény szíved ellenállását? Térj vissza hozzám bűnbánattal bukásod miatt. Még van idő, és én felajánlom neked a bocsánatot.

Az áruló ennek is ellenállt, és súlyos bűne után még jobban megkeményítette szívét. Bűnét jól látta, de hasztalanul, mert nem remélt az isteni irgalmasságban.

Az áruló képmutató csókjában láttam mindazokat, akik követni fogják őt a képmutatásban és a felebarátjuk elárulásában. Nagy keserűség járta át a bensőm emiatt, amit felajánlottam az Atyának. Kértem Őt, világosítsa meg ezeket, és ismertesse meg velük, milyen súlyos bűn elárulni a felebarátot, barátságot mutatni, de a valóságban rosszabbul bánni vele, mint az ellenség tenné.

Láttam, hogy az Atya megteszi és sokan felhasználják az isteni világosságot, és megjavulnak. Ez vigasztalást adott, de keserűséget is tapasztaltam, amikor láttam szívemben, hogy sokan megmaradnak majd hűtlen megátalkodottságukban, mint a gonosz Júdás, és nyomorultul vesznek el.

Láttam mindazokat az ártatlanokat is, akiket a gonoszok elárulnak és rágalmaznak. Kértem az Atyát, adja meg nekik kegyelmét és rendkívüli segítségét, hogy engem követve elviseljék az árulást és megkeserítő rágalmakat. Ismertesse meg ártatlanságukat és az árulók és rágalmazók gonoszságát.

Láttam, hogy az Atya megteszi saját dicsőségéért, és igaz szolgáéiért. A gonoszokat megismerik majd és irtózni fognak tőlük, mint Júdással is történt, aki megmaradva csüggedtségében, senkinél nem talált enyhülést. Aki csak találkozott vele, másfelé fordította a tekintetét, hogy ne lássa őt, mert pusztán látása irtózatot keltett még azokban is, akik összeesküdtek vele.

Tény, hogy amikor visszavitte a pénzt a főpapoknak és a farizeusoknak, mondván, hogy tévedett, és ártatlan, igaz vért árult és adott el, mindnyájukon erőt vett az irtózat, és elfordították a fejüket a látásától.

>> Nagycsütörtök éjszakája – A Passió kezdete

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

13 hozzászólás

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.