RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< A felebaráti szeretet – a jóember ismertetője

588. Szeplőtelen Szívem aggódva néz reátok! Ha az emberiség le nem tér a bűn útjáról és nem kér bocsánatot Istentől, szörnyű pusztulást vonhat magára!
.
589. Szánd meg tövisekkel körülvett Szívemet, melyet az emberek káromlásukkal és hálátlanságukkal állandóan megsebeznek, és senki sincs aki engesztelné. – Tőled kérdem: szeretsz te engem?
.
590. Ti kevesek! Tegyetek meg mindent a többiek megtéréséért! Ezért még a legkisebb szenvedést és megpróbáltatást is ajánljátok fel Istennek engesztelésül, mások megtéréséért!
.
591. Az Angyalok Királynőjének tiszteltek, s angyalaimat mégsem kéritek, pedig tapasztalhatjátok, hogy a gonosz ádáz küzdelmet folytat minden egyes lélekért!

592. Szent Fiam nem a vonzó megjelenésével, nem üdvösséges tanító igéivel, még csak nem is rendkívüli csodáival váltotta meg a világot, hanem az Atyának felajánlott Keresztáldozatával! Ezzel a szenvedést a megváltás dicső rangjára emelte, értelmet adva minden felajánlott emberi lemondásnak és szenvedésnek! Tudnod kell, hogy felajánlott áldozatvállalásoddal, részt vállalsz Jézus megváltó munkájában.

593. Vigyázz! Az ellenség igen nagy önmegtartóztatásra is ösztönözhet, hogy ezáltal tegye erőtlenné a testedet, ezzel is akadályozva lélekmentő szándékodat!

594. Meddig marad kemény a szívetek? Miért szeretitek a haszontalant, s miért törekedtek az álnokságra?

595. Aki szereti felebarátját segíti azt, s ha többet nem tehet, legalább imádkozik érte!

596. Hiába áltatod magad, hogy szereted Istent, ha felebarátaid üdvössége iránt közömbös vagy.

597. Szeplőtelen Szívemben az Isten és emberszeretet tüze lángol. Fogadjátok szívetekbe e Lángot, melyet nektek nyújtok és adjátok tovább. Tüzet tűzzel fogunk oltani; a gyűlölet tüzét, a Szeretet Tüzével.

598. Szívem Szeretetlángja egy új eszköz a kezetekben, mely felperzseli a bűnt és megvakítja a sátánt.

599. Amint nevemet ismerik, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely az engesztelés eszköze.

600. Ne feledjétek! Az egész emberiség – a Küzdő, a Szenvedő és a Megdicsőült Egyház – összefogó ereje kell és amint megígértem, Szeplőtelen Szívem végül győzedelmeskedni fog! – Segítsetek, és részetek lesz ebben a győzelemben!

601. Az életed rövid. Vedd megtiszteltetésnek, ha Isten, még tűnő napjaid közben is kér tőled valamit!

602. A csütörtököt és pénteket tekintsétek kegyelmi napoknak! Nagy kegyelmekben részesülnek azok, akik e napokon engesztelik Szent Fiamat, mert ez idő alatt a sátán oly arányban vakul meg, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért.

603. Minden harcra és nagy döntésre, készülj fel józan emberi eszed szerint – imádsággal és böjttel –, hivatkozz Szeplőtelen Szívem Szeretetlángjára, hogy ezáltal biztosabban elnyerd Isten segítő kegyelmét!

604. Ne féljetek! Nyissátok ki szíveteket Krisztus előtt!

605. Legyetek mértéktartóak, mert akit az ördög nem képes rászedni a rosszra, azzal a jót viteti túlzásba!

606. Mondjátok gyakran: Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, és Szentlélek! Mély tisztelettel imádlak, és felajánlom neked a mi urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét – aki jelen van a föld összes tabernákulumában –, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségekért, melyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért! Amen.

607. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel a tisztítótűzben szenvedőkért! Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat az isteni igazságossággal szemben.

608. Ha fogadalmat teszel az Úrnak, ne halogasd teljesítését. Fogadalmat tenni nem kötelező, de ha ajkadra vetted, egyazon szabad akaratból tartsd is meg!

609. Szüntelenül vigasztald és engeszteld Szent Fiam Szentséges Szívét, és az én Szeplőtelen Szívemet!

610. Ellenségtek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt és keresi, kit nyeljen el.

611. Tartsatok engesztelő imaórákat lehetőleg a családokban. Kezdetként, ajánljátok magatokat a Mennyei Atyának, Szent Fiam Sebeinek érdemei által. Ezt lelki olvasmány kövesse, csöndes áhítat és legalább egy rózsafüzér. Ne feledjétek, hogy ahol ketten-hárman összejöttök, ott van az én Szent Fiam is!

612. Életetek legyen csendes és rejtett, hasonló az enyémhez! Egyesüljetek Istennel és kérjétek őt embertársaitokért, s készítsétek elő a világot az Úr második eljövetelére.

613. Áldozat, imádság; ez a ti eszközötök. Cél: a megváltó munka érvényre juttatása! Kövess engem!

>> A halálra való előkészület – az üdvös elhatározás

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

938 hozzászólás

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.