RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Fent: Szent József, fiával, Jézussal – mellettük a liliom, a szüzi tisztaság attribútuma

Szent József Dávid királyi családjából származott, mégis alázatos elfeledettségben él ácsként, amikor Isten felemelte őt a legmagasabb szentségig, kiválasztván őt Szűz Anyjának hitveséül, és oltalmazó gyámjául-atyjául a Megtestesült Igének.

József – mondja a Szentírás – igaz ember volt: ártatlanul és tisztán lett Mária férje; gyöngéd és oltalmazó volt, egyedül méltó arra, hogy Jézus atyjának neveztessék; óvatos és a csönd barátja, így lett szent hajlékának ura; és mindenek előtt telve volt hittel és engedelmességgel az isteni hívásra.

Gyakrabban beszélgetett angyalokkal, mint emberekkel. Amikor megtudta, hogy Mária a menny Urát fogadta méhébe, nem merte feleségül venni, és egy angyalnak kellett biztosítania őt, hogy ne féljen ettől, hogy minden kétsége eltűnjön.

Amikor Heródes halálveszélyt hozott isteni Gyermeke életére, egy angyal intette Józsefet álmában, hogy a Gyermekkel és Anyjával induljanak Egyiptomba. József azonnal felkel és engedelmeskedik. Ez a gyors és váratlan utazás egy csecsemővel és egy gyönge szűzleánnyal nagy testi-lelki terhet és szenvedést jelentett Józsefnek, hiszen az út nagy része sivatagon és ismeretlen népek között vezetett, ő mégsem keresett mentségeket, arra sem kérdezett rá, hogy visszatérnek-e valaha.

Szent Krizosztóm megfigyelte, hogy Isten így bánik minden szolgálójával: gyakorta küld rájuk nagy megpróbáltatásokat, hogy megtisztítsa szívüket az önszeretet maradványaitól, de ezeket a gyötrődéseket a vigasztalás pillanataival váltakoztatja.

"József" – mondja – "aggódik látván a Szüzet a gyermekkel, egy angyalnak kell elvennie félelmét. Ujjong a Gyermek születésénél, de máris hatalmas félelem támad benne: országa dühödt uralkodója halálra üldözi a Gyermeket, az egész környék felbolydult, hogy elvegyék az Ő életét. Ezt ismét egy új öröm követi, a Mágusok imádása; majd egy új szorongás: megparancsolja neki az angyal, hogy haladéktalanul induljon el egy ismeretlen országba, mindenféle segítség vagy egy ismerős támasza nélkül."

Az Egyházatyák véleménye az, hogy amíg Egyiptomba értek, az útjuk során érintett babonás népek jósdáiban hatalmas elképedést okozott a gyermek Jézus jelenléte, és több helyen megremegtek és földre zuhantak isteneik szobrai. Az Atyák szintén Jézus szent látogatásának tulajdonítják, hogy Egyiptom annyi áldásban fürdött és oly sok Szentet gyümölcsözött annyi századon át. Heródes király halála után – melyről Szent Józsefet tudatta egy másik látomás -, Isten megparancsolta neki, hogy vegye a Gyermeket és Anyját, és térjenek vissza Izrael földjére, és a Szent késlekedés nélkül engedelmeskedett.

De amint megérkezett Judeába, megtudta, hogy Heródes hatalmát Hürkanosz vette át az ország ezen részében, aki feltehetően továbbviszi apja bűneit, így ismét félelem járhatta át a gondolattól, hogy itt telepedjen le, emiatt – Isten irányítása alatt, aki újabb látomást adott -, Heródes Antipász fennhatósága alatti területre, Galileába húzódik vissza a Szent Család, korábbi názáreti otthonukba.

Szent József, a mózesi törvény precíz betartója, hitének megfelelően Jeruzsálembe készült a Húsvét megünneplésére. Megváltónk, aki ekkor már tizenkét éves, szüleivel tart. Miután befejeződnek a hagyományos ünnepi ceremóniák, visszaindulnak Galileába, számos szomszédjuk és földijük kíséretében, egy pillanatig sem kételkedve, hogy Jézus is valahol a népes társasággal vándorol. Egész nap mennek, amikor felfedezik, hogy Ő nincs velük.

Leszállt az éjszaka is, és még mindig senki nem tud Róla a gyerekek és ismerősök közül. Máris és József mély szomorúsággal és önváddal telve visszaindulnak Jeruzsálembe. Három napig keresik nagy szorongással Jézust, mígnem rátalálnak a Templomban, aholŐ a törvény tanult doktoraival folytat eszmecserét teológiai kérdésekről. Azok csodálkozva hallgatják a Fiút, bámulatba ejti őket Értelme és Érettsége; szülei ezen kevésbé lepődnek meg.

Amikor Anyja tudtára adja Jézusnak, milyen mély nyomorúsággal és komoly megrendültséggel keresték Őt, ezt kérdezve: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Atyád és én nagy bánattal kerestünk téged", ezt a választ kapja: "Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?" De annak ellenére, hogy szülei tudta nélkül maradt a Templomban, minden egyéb dologban engedelmes volt nekik, visszatért velük Názáretbe, ahol szófogadó alávetettségben élt tovább velük.

Mivel nem esik több szó Szent Józsefről, feltehetően meghalt a Kánai menyegző és az isteni Megváltó nyilvános működésnek kezdete előtt. Biztosak lehetünk benne, hogy abban a boldogságban részesült, hogy Jézus és Mária mellette voltak a halálos ágyon, imádkoztak érte, segítették és vigasztalták utolsó óráiban – ezért is ajánlja különösen az Egyház Szent József hívását a jó halál nagy kegyelméért, és Jézus szellemi jelenlétét ebben az órában.

Szent József az Örök Atya árnyéka ezen a földön, Jézus védelmezője názáreti otthonukban, és minden gyermeké a Szent Gyermek szeretetében, valamint minden igaz keresztény család példaképe és őrizője.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.