RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Ő betölt téged!

<< Isten veled vacsorázik?

“Meg van írva: “Nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem minden igével, amely Isten
szájából származik
.” (Máté 4:4)

Mai étrendünk agyon van terhelve cukorral, toxinokkal, feldolgozott szintetikus élelmiszerekkel, hússal, stb. Ennek ellenére megtörténhet, hogy valaki nagyokat eszik, mégis alultáplált marad. Colbert Toxic Relief (Méregtelenítés) című könyvében kijelenti: “A tápanyagok szempontjából gyakorlatilag az éhhalál szélén állunk, miközben a túlsúly és fogyókúra problémájával küszködünk… Szomorú, de valójában magunk ássuk a sírunkat késsel-villával!”
.
Ebben az értelemben könnyű megérteni a fizikai és lelki életünk közötti párhuzamot. Túltáplálhatjuk magunkat közösségi programokkal és tevékenységekkel, vallási szervezetek és emberi hagyományok megterhelő étrendjével, és mindeközben lehetünk súlyosan alultápláltak Isten dolgainak mélyebb megértése szempontjából.Tudjátok mi Dr Colbertnek “az egyetlen és leghatásosabb válasza a túltápláltságra”? A böjtölés!

Arra a megállapításra jutott, hogy “a böjt minden más módszernél dinamikusabb módszer a test megtisztítására az egész életünk során felhalmozott méreganyagoktól, a túltápláltság és az ennek következtében kialakuló betegségek megszüntetésére, ezenkívül a megújult testi-lelki vitalitással, hosszú élettel, és jó egészséggel megáldott csodálatos jövő megszerzésére.”

Amikor éhezel Istenre, Ő betölt téged
.
Jézus ezt mondta: “Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot (igazságosságot, megigazulást), mert ők megelégíttetnek.” (Máté 5:6) Amikor éhezel Isten mélyebb megértése iránt, akkor Ő betölt téged.Néha nem elegendő részt venni egy-egy jó szentmisén. Hiszem, hogy Isten már dolgozik azon, hogy támasszon magának egy olyan népet, ami éhezik Őrá. Ezt látom a mi közösségünkben is, ahol az emberek böjtölnek és azon fáradoznak, hogy egyre jobban éhezzenek Isten után, és ne csak vallásos hagyomány legyen a hitgyakorlásuk. Az éhes emberek mindenre elszánt emberek. Felborítják a bevett szokásokat, mert nem akarnak tovább éhezni.
.
Éhezés testben… éhezés szellemben

Jézus ilyen éhséget tapasztalt, amikor ellátogatott Tírusba és Szidónba. Egy asszony, akinek a lányát az ördög megszállta és gyötörte, meghallotta, hogy eljött. De ez az asszony görög volt, “szírföniciai származású” (Márk 7:26), ezért rá nem vonatkozott a szövetség, amit Isten Izraellel kötött. Ám ő ezzel nem törődött. Éhezett a segítségre, és állhatatos hite volt. Jézus elhárította a kérését, mert azt mondta, hogy a kenyér elsősorban Izrael fiaié: “Nem való elvenni a gyerekektől a kenyeret és a kiskutyáknak dobni”, de a pogány asszony eléggé éhes és alázatos volt ahhoz, hogy a padlóra lehulló morzsákkal is megelégedjen: “Igen, Uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt abból, amit a gyermekek elmorzsálnak” Izrael sok gyermeke, aki ott ült az asztalnál, nem tanúsított ilyen éhséget. Jézus erre így szólt hozzá: “Ezekért a szavaidért menj, az ördög elhagyta lányodat.” (Márk 7:25-30)
.
Az Istenre éhező ember kitör a vallási szabályok, előírások és hagyományközpontú gondolkodás kötelékeiből, mert az Úr valóságos, átható jelenlétére, erejére vágyik, hogy megváltoztathassa az életét, hogy kapjon az Ő gyógyító erejéből, az Ő csodatevő hatalmából! Kizárólag Jézus elégítheti meg az ilyenfajta éhséget!

Amikor többre éhezel, többet kapsz

Ismét egy pogány ember, a cezáreai százados példája kerül elénk, aki gyakran böjtölt, imádkozott az Istenhez, akire éhezett, és bőségesen adakozott a szegényeknek. Kornéliusz és családja, annak ellenére, hogy pogányok voltak, odaszántan félték Izrael Istenét. Egy napon, miközben Kornéliusz böjtölt és imádkozott, Dánielhez hasonlóan megjelent neki egy angyal egy üzenettel. Az angyal ezt mondta: “A te könyörgésed és alamizsnád felszállt az Isten színe elé és megemlékezett rólad” (ApCsel 10:4) És az angyal utasította őt, hogy küldjön el Péterért, aki ebben az időben szintén böjtölt, és egy látomást kapott Istentől, melyben olyan ételeket kínáltak fel neki, amit zsidó ember nem fogyaszthatott. Még a látomáson tűnődött, amikor megérkeztek Kornéliusz küldöttei. Miután másnap elment Kornéliusz házába, és meglátta mekkora éhség van ennek az embernek a szívében, Péter megértette a látomás lényegét: nem szabad megtagadni az evangéliumot a pogányoktól. Így hát beszélt az evangéliumról Kornéliusz házanépének, és a Szentlélek leszállt rájuk, majd be is merítkeztek és megkeresztelte őket. (ApCsel 10)

A böjt felkavarja a lelkedben az éhséget, ami sokkal mélyebb, mint az átmeneti éhség, amit a testünkben érzünk. Amikor éhezel Istenre, Ő betölt téged. Jézus keresztülment azokon a városokon, ahol nem tett csodát – mert az ott élőkben nem volt éhség. Amikor Kapernaumba ért, találkozott egy római századossal, akinek szolgája nagy kínok között haldoklott. (Máté 8:5-13) A százados akkora hittel és bizalommal volt Jézushoz, hogy tudta, elég csak egy szót szólnia, hogy a szolgája meggyógyuljon. Azt olvassuk, hogy Jézus elcsodálkozott ezen a hiten, és így szólt a körülötte lévőkhöz: “Bizony mondom néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet!” Gyakorlatilag ezt mondta. “Ábrahám gyermekei nem tanúsítanak akkora éhséget, mint ez az idegen férfi. Eljönnek, hogy lássanak engem, de nincs bennük éhség.”

Isten ma ezt mondja: “Olyan embert keresek, aki akar valamit! Olyan embert keresek, aki nemcsak eljön hozzám, de éhezik is arra, amit benne szeretnék művelni!”

A Máté evangélista lejegyezte azt az esetet, amikor szombati napon, gyaloglás és beszélgetés közben a tanítványok megéheztek és “kezdték a kalászokat tépni és enni” (Máté 12:1) A művelt, vallásos értelmiségiek, vagyis a farizeusok azonnal idézték a törvényt: “Íme a te tanítványaid azt teszik, amit nem szabad szombaton!” Pedig ők gyaloglás közben a Szombatnak (Shabbatnak) az Urával beszélgettek! Jézus így felelt: “Nem olvastátok, mit tett Dávid is, amikor társaival szombaton megéhezett? Bement az Isten házába és megette a szent kenyereket amelyeket sem neki, sem társainak megennie nem volt szabad, csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombatonként a papok megszegik a szombati tilalmat, mégsem követnek el bűnt? Mondom nektek: itt nagyobb dologról van szó, mint a templom. Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat. Az Emberfia ura a szombatnak is! (Máté 12:3-8)

A vallásos értelmiség azonban képtelen volt meghaladni saját hagyományait, hogy felismerhesse: az Élet Kenyere áll előttük. Elégedettek voltak saját vallásosságukkal, nem éheztek az Istenre. De amikor többre éhezel, többet kapsz.

Isten érted kész lerombolni a szabályokat. Talán valaki ilyet mondott neked: “A te múltaddal Isten nem használhat téged” vagy “Mivel nő vagy, jobb, ha nem tartasz előadást lelki dolgokban”, vagy “Nem vagy fontos ember, jobb ha nem ütöd bele az orrod a közösség ügyeibe” stb. Amikor éhezel Isten után, Ő összetöri ezeket az emberi szabályokat, és jóindulata megnyilvánul az életedben.

Valamelyikőtök mondja azt végre: “Én többet akarok, Uram! Én éhes vagyok! Elegem van abból, ahogy eddig mentek a dolgok! Nem a vallás kell, mert lelkileg csaknem éhen halok, és képtelen vagyok folytatni ezt a szokássá merevedett vasárnapi keresztény életmódot!”
.
Javaslom, testvérem, hogy első lépésként told félre a tányérod. Mutasd meg Istennek, hogy komolyan gondolod, amit mondasz! El kell jutnunk arra a pontra, hogy kétségbeesetten vágyakozzunk Isten után! Jobban kell vágyakoznunk Utána, mint az étel és ital után. Töltekezzünk be az Élet Kenyerével. Kezdd azzal, hogy a böjtöt rendszeres gyakorlattá teszed, és aztán meglátod, Isten milyen választ ad az éhségedre.

>> Nyilvánosan megjutalmazva

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.