RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Nyilvánosan megjutalmazva

<< Ő betölt téged!


“Ne félj, Ábrám. Én pajzsod vagyok tenéked.
A te jutalmad felette igen bőséges.”
(1Mózes 15:1)

A hívő életében mindig ott kell lennie Isten magánjellegű szolgálatának. Jézusról olvasva azt látjuk, hogy sokkal többet imádkozott magányosan, félrevonulva, mint nyilvánosan. A Szentírás tanúsága szerint gyakran átimádkozta az éjszakát és sok időt töltött bensőséges kapcsolatban az Atyával. Magányos imáiból áradt ki Isten hatalmának nyilvános demonstrációja, amikor a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak, az éhezők jóllaktak, az megszállottak megszabadultak, és így tovább. Jézus valójában nem a nyilvánosság előtt, hanem magányosan félrevonulva érte el nagy győzelmeit. Ez arra mutat, hogy a böjtölés nem nyilvános gyakorlat, akár közösségileg, akár külön-külön böjtölünk. Ahol kevés a titokban gyakorolt szellemi fegyelem, ott kevés lesz a nyilvános megjutalmazás is.

Legyen személyes

Korábban megmutattam neked Máté evangéliumának 6 része alapján Jézus precíz tanítását a keresztények három kötelességéről: az adakozásról, az imádkozásról és a böjtről. De van még valami ebben a fejezetben. Jézus ezt mondta: „Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket, mert különben nem lesz jutalmatok mennyei Atyátoknál!” (Máté 6:1) Jézus kiemelte a nyilvános és a nyilvánosságot kerülő szolgálatok közötti különbséget. „Amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók tesznek az imaházakban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté 6:2-4)

A böjtölés személyes, nem a nyilvánosságnak szánt gyakorlat, még ha közösségileg böjtölünk is. A böjt a várakozásból fakadó áldozat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a böjt arra szolgál, hogy manipuláljuk vele Istent, és kicsikarjunk Tőle valamit. Hanem a böjt „szellemi hódolat” (Róma 12:1), melyet Isten nyilvánosan megjutalmaz. Emlékszel a százszoros hozamra? Isten mindenki szeme láttára osztogatja jutalmát.

Gondolj Jób életére. Letaroló hatású próbákat élt át, mindenét elveszítette. Elvesztette a vagyonát, a családját, sőt még az egészségét is, nem maradt semmije. Gondolj bele, ha veled ugyanez történne! Ő mégis imádkozott, böjtölt, hűségesen folytatta egyéni imaéletét. Ezt mondta: „Nem távolodtam el ajka parancsától, szájának szózatát többre becsültem, mint életem táplálékát.” (Jób 23:12) És Isten eltávolítá Jóbról a csapást, mivel imádkozott a barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt. „Jób életének végét jobban megáldotta az Úr,mint a kezdetét.” (Jób 42:12) sőt még fiúkat és lányokat is adott neki. Isten szinte elárasztotta Jób életét nyilvánosan adott jutalmával.

Most szeretnék röviden írni azokról a nyilvános jutalmakról, amelyekről Isten megígérte, hogy kiárasztja ránk, ha szorgalmasan keressük Őt az adakozásban, az imádkozásban és a böjtölésben.

Először is azt ígérte meg, hogy a böjt megtöri az életed felett uralkodó szegénységet

Mivel minden alkalommal, amikor böjtölök, elvetek egy magot, hatalmas áldások szállnak vissza az életemre. Térjünk vissza Jóel 2:15.16-hoz, ahol az emberek annyira szegények voltak és annyira éheztek, hogy még felajánlást sem tudtak tenni Istennek. Ám Isten így szólt hozzájuk: „Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, hagyja ott a vőlegény az ő ágyasházát és a menyasszony az ő szobáját!” Miután böjtöltek, a szérű megtelt gabonával, az olajoskádak túlcsordultak, és az emberek bőségesen ehettek és megelégedtek. Az Úr bőséges pénzügyi áldást árasztott az Ő böjtölő és imádkozó népére. Akinek a böjt életstílusává válik, ott megszűnik a nyomor.
.
Ez nem azt jelenti, hogyha egy napig nem iszol üdítőitalokat, akkor gazdag leszel. De ha elkezdesz rendszeresen böjtölni, elkezded Istent tisztelni böjtöléssel, imával és adakozással, akkor a saját szemeddel fogod meglátni, hogy a böjt és a nyomor megszűnése között közvetlen összefüggés van.

Érdekes azt látni, hogy az Ószövetség három legbölcsebb embere – József, Dániel és Salamon – egyben a három leggazdagabb ember is volt! József böjtölésre kényszerült a börtönben. Történelmi források szerint abban a korban csak a családtagok vihettek ételt az elítélteknek, de József családja egy másik országban élt, és halottnak tudta őt. József mégsem zúgolódott soha, hanem töretlenül imádta Istenét. Miután ez a gyötrelmes időszak elmúlt, József mesés gazdagságra tett szert, és Egyiptom minden pénze felett ő rendelkezett. (1Mózes 41:39-45)

Salamon böjtölve és imádkozva alázta meg magát, és Isten nemcsak bölcsességét sokszorozta meg, de gazdagságát is. (1Királyok 3:10-13)
Hasonló módon Dániel is, aki böjtölve és imádkozva kereste Istent a babilóni fogságban, mindenkinél nagyobb bölcsességet kapott, és nagy gazdagságban élt Dárius király uralkodása alatt (Dániel 6:1-4)

Isten azt is mondta, hogy egészség és gyógyulás kíséri a böjtölést

Kiválasztottainak böjtöléséről ezt mondta: „Akkor felhasad, mint hajnal, a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár majd és az Úr dicsősége követ” (Ésaiás 58:8)

A böjt megaláz téged, és világosságot hoz, sőt még abban is segítséget nyújt, hogy ki tudd vetni a szívedből a meg nem bocsátást és a keserűséget. Vannak emberek, akik százszor is megpróbáltak szívből megbocsátani, de lelkük mélyén képtelen voltak elengedni a fájdalmukat. Kezdj el böjtölni, és bízz Istenben, hogy Ő elvégzi ezt a te szívedben.

Azt már tudjuk, hogy a böjt fizikailag segítséget nyújt, mivel megtisztítja a testedet és lehetőséget ad a szerveidnek a pihenésre. Ezzel egy időben szellemileg is megtisztít, mivel fogékonnyá tesz arra, amire az Úr vágyakozik. A meg nem bocsátás, a keserűség, és a hasonló bűnök mind összekapcsolhatók a betegségekkel, a kimerültséggel, a stresszel és más hasonló problémákkal.

A böjtölés győzelmet ad a szexuális szenvedélyek és a démoni hatalmak felett is

Amikor az évenkénti böjtünkre készültünk, az Úr arra utasított minket, hogy tartsunk csoda-istentiszteleteket. „Azt akarom, hogy adjatok fel az újságban egy egész oldalas hirdetést. Mondjátok el a betegeknek, az AIDS-ben, leukémiában, szívbetegségben és más hasonló betegségekben szenvedőknek, hogy van egy gyülekezet, ahol böjtölnek és keresik Istent a gyógyulás érdekében.” Amikor böjtölsz és imádkozol, akkor számítanod kell arra, hogy ezt csodák követik.

A böjtölés győzelmet ad a szexuális szenvedélyek és a démoni hatalmak felett is. Összetöri az emberek életére súlyosan ránehezedő bűn uralmát. Máté 17:21-ben Jézus azt mondta a makacs démonról, hogy „ez a fajzat pedig ki nem megy, csak könyörgés és böjtölés által”. Emlékszel? Van egy döbbenetes történet a Bírák Könyvében, a 19-20 fejezetben, ahol a böjtölés megfordította a csata kimenetelét a szexuális perverzióktól űzött emberekkel szemben. Egy feleségével utazó lévita megállt Gibeában, ahol Benjámin törzsének tagjai laktak. A város lakói nagyon gonoszokká váltak és bujaságban, homoszexuális aktusokban lelték élvezetüket.” (Bírák 19:22)

A férfiak körülvették a házat, ahol a lévita megszállt, és követelték, hogy a házigazda küldje ki, hogy „megismerjék őt”. Végül a lévita helyett brutálisan megerőszakolták a feleségét, mígnem az bele nem halt. A lévita szétküldte feleségének feldarabolt holttestét Izrael összes törzsének szóló üzenettel, és azzal vádolta őket, hogy eltűrik az ilyen gonoszságot köreikben, és követelte, hogy keljenek fel és tegyenek valamit.

Izrael seregei felvonultak Benjamin fiai ellen. Ám a harc első napján Benjámin kitört és megölt közülük huszonkétezer embert. Másnap újra csatarendbe álltak a benjaminiták ellen, de azok ismét kitörtek városukból és megöltek tizennyolcezer embert. Mielőtt a harmadik napon kivonultak volna, Isten elküldte Fineás prófétát azzal az üzenettel, hogy böjtöljenek és imádkozzanak. A harcosok tehát huszonnégy órán keresztül böjtöltek, és amikor újból harcba szálltak a homoszexualitás szellemével, akkor sikerült megtörniük a szexuális perverzió szellemét és legyőzték őt! (Bírák 20:26-48)

Tudjuk, hogy harcunk nem csak test és vér ellen folyik. A homoszexualitás mögött egy szellem rejtőzik. A pornográfia mögött egy szellem lapul. A házasságtörést is egy szellem mozgatja. A fajtalanságnak is megvan a maga szelleme. A perverzióknak ezek a démoni szellemei bábként használják az embereket, úgy, hogy ők észre sem veszik. De a böjtölés lerombolja az olyan szexuális szenvedélyek démoni erősségeit, mint a pornográfia, a paráználkodás, a homoszexualitás, a házasságtörés, az állatokkal való fajtalankodás és mindenféle kéjvágy.

Isten a gyermekeidet is a kezébe veszi, akiket félrevezettek és tönkretettek az ellenség módszerei. Jóel könyvében Isten szent böjtölésre szólítja fel a népet, és ezt mondja: „És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok.” (Jóel 2:28)

A böjtölés jutalmát sokszor a böjt után kapjuk meg, bár vannak alkalmak, amikor már a böjt közben megjön a válasz. Nézzük meg Ezékiás fiának, Manassénak a történetét, aki Júda királya lett. (2 Krónika 33:1-13) Manassé gonosz király volt, akit Isten sokszor figyelmeztetett, de eredménytelenül. Végül az asszír hadsereg foglyul ejtette Ezékiás fiát, láncokkal megkötözték, horgot akasztottak az orrába, és elvitték Babilonba. Nyomorúságában Manassé Istenhez kiáltott, és böjtölve megalázta magát. A Biblia azt mondja, hogy Isten meghallgatta könyörgését, és „visszahozá őt Jeruzsálembe, az ő országába. “Akkor ismeré fel Manassé, hogy az Úr az igaz Isten.”

Nagyon sok történetet hallottam fiatalokról, akik visszacsúsztak bűnös életükbe, és az ellenség elragadta őket, mintha horgot akasztottak volna az orrukba. Megkötözte őket a paráznaság, a pornográfia, és a kábítószerek – az alkohol és mindeféle más szenvedélyek csapdájába estek. Talán lázadó fiaid és lányaid vannak, akik paráználkodnak, de állítom neked, hogy a böjtölés és imádkozás teljes mértékben megszabadítja őket ezektől a szellemektől.

Isten a gyermekeidet is kezébe veszi

Shauna, gyülekezetünk egyik tagja küldte nekem ezt a levelet:

„A fiam tizenöt éves korában megtért és betöltekezett a Szentlélekkel, amikor az apja öngyilkosságot követett el. Ennek hatására teljesen elfordult Istentől, és az elmúlt tizenöt éven keresztül menekült előle, lázadt ellene, de Isten soha nem mondott le róla. Esküvője után újdonsült feleségével együtt eljött az istentiszteletre Tenesse-ben. Ott ültek a karzaton. Amikor előrehívtad a megtérőket, nagyon kitartó voltál és ezt mondtad: „A Szentlélek nem engedi, hogy abbahagyjam. Azt mondja itt valakinek, hogy ha nem ragadod meg a mai alkalmat, soha többé nem lesz lehetőséged megtérni.” A fiam felnézett, és te egyenesen őrá mutattál. Megkérdezte a feleségét: „Megyünk?” Mindketten lementek, elfogadták Jézust Urukként és Megváltójukként. A menyem buddhistaként nevelkedett, még csak nem is hallott soha Jézusról, amíg nem találkozott a fiammal. Köszönöm, hogy nem engedted, hogy az „idő” a megtérése akadályává váljon! Január 22-én fejeztem be a böjtölést, és tíz nappal később két kérésemre is választ kaptam!”

A te Atyád… megfizet néked nyilván” (Máté 6:4) Isten nem hazudik. Azt mondta nekem, hogy az évenkénti böjtölésünk során lelkeket fog adni nekünk, és mi ennek az ígéretnek a beteljesülését megláthattuk. A harmincszoros, hatvanszoros és százszoros hozam mindenki számára elérhető, mert Isten nem személyválogató. Amit a gyülekezetünkben és tagjaink életében megtett, azt veled is megteszi, ha odaszánod a szívedet és a testedet arra, hogy böjtölve imádd Őt.

>> Semmi sem lesz lehetetlen! Valóban működik!

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.