RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Böjt az áttörésért

“Jézus pedig Szentlélekkel telve, visszatére a Jordántól,
és viteték a Lélektől a pusztába negyven napig,
kísértetvén az ördög által.
És nem evék semmit azokban a napokban,
de mikor azok elmúltak, végre megéhezék.”

(Lukács 4:1-2)

Nos, ha a böjtölés ilyen nagy hatású, és ennyire fontos szerepet kellene betöltenie a hívők életében, akkor mégis, miért van ennyire elhanyagolva? Ennek elsődleges oka olyan valami, ami már a teremtés kezdete óta gyötri az emberiséget.

A böjtölés annak a valaminek a keresztre feszítését jelenti, amit én “Gyomor királynak” hívok. Ha még nem találkoztál Gyomor királlyal, akkor most nézz le egy pillanatra, és illedelmesen mutatkozz be neki. Ha ma véletlenül böjtölnél, valószínűleg egyszer-kétszer már hallottad elégedetlen morgását.
.
A mi gyülekezetünk teljes közössége évente részt vesz egy huszonegy napos böjtben. Az emberek kivétel nélkül arról számolnak be, hogy a böjtölés kezdete előtti héten olyan érzésük van, hogy legszívesebben mindent felfalnának, ami a szemük elé kerül. Ez teljesen természetes. Miután azonban meghoztad a döntést, hogy böjtölni fogsz – még ha csak egy napig is – Isten látja a vágyat a szívedben. Ő megadja a kegyelmet a kitartáshoz, és meglátod, hogy végbemegy az áttörés, amire szükséged volt. Mindazonáltal meg kell hoznod a döntést, hogy letaszítod a trónjáról ezt a belső diktátort!

Van egy mondás, miszerint “a férfi szívéhez a hasán keresztül vezet az út.” A legtöbb nő felismerte ezt, de az az igazság, hogy az ördög is tudja! Gondoljuk csak végig, mi minden történt az emberi fajjal Gyomor király uralkodásának idején! Kezdjük az elején, és ugorjunk vissza egészen az Édenkertig:

“És parancsolá az Úristen az embernek, mondván. A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.” (I Mózes 2:16,17)

Ez egyenes beszéd, nemde? A kígyó azonban ravasz volt, és meggyőzte Évát, hogy egyen csak a tiltott fáról, és biztosította arról,hogy nem fog meghalni. Úgyhogy Éva evett, és adott Ádámnak is. És ennek az egyetlen evésnek a következményeképp Ádám és Éva azonnal kipottyant Isten békés élvezetéből abba az állapotba, hogy rettegve bújkáltak Isten elől.

Kiették magukat az otthonukból. Életre szólóan kiették magukat Isten akaratából, az életükre vonatkozó tervéből, gondoskodásából, csodálatos jelenlétéből. A gyomruk egy pillanatra kielégült – de étvágyuk következményeit mi a mai napig viseljük.

Gyomor király uralma

Amikor Szodoma és Gomorra kerül szóba, általában a városokat fertőző féktelen homoszexualitás jut eszünkbe.Azonban nemcsak ez volt a vétkük. A Biblia így számol be: “Íme ez volt a vétke Szodomának: kevélység, eledel bősége, és gondtalanság volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Felfuvalkodának és cselekedének utálatosságot énelőttem, és elveszítem őket, amikor ezt megláttam.” (Ezekiel 16:49-50)

Hiányzott tehát az adakozás (a kevésbé szerencsések és szegények felé), és az imádkozás (kevélység, felfuvalkodottság). De még a falánkság bűnében is vétkeztek (eledel bősége). Más bűneikkel együtt, Gyomor királyhoz való hűségük pusztulásba vitte őket.

Egy másik bibliai példa Ézsau története. A hagyomány szerint Ézsau rendelkezett az elsőszülött jogaival. Ez a jog apja különleges áldását és bizonyos kiváltságokat biztosított számára. Például, hogy apja vagyonából mindenből kettős rész járt. Ez hatalmas előny volt.

Ézsau vadász volt, és édesapja örömét lelte a bőséges húsban, amit az asztalra tett. Egy nap azonban nem sikerült Ézsaunak zsákmányt fogni. Éhesen tért haza a mezőről. Öccse, Jákób épp készült elfogyasztani kenyérből és lencséből álló egyszerű étkét. Ézsau szenvedett az éhségtől, és könyörögni kezdett öccsének, hogy adjon neki is enni. Cserébe megfontolás nélkül odaadta neki elsőszülöttségi jogát! “Így veté meg Ézsau az elsőszülöttséget” (I Mózes 25:34)

Gyomor királyhoz való hűsége miatt eladta elsőszülöttségi jogát. Istennek terve, akarata, elhívása volt Ézsau életével kapcsolatosan, de az étel iránti csillapíthatatlan vágya és az azonnali kielégülés fontosabbak voltak számára. A Zsidókhoz írt levél írója erősen figyelmeztet: “…Vigyázzatok, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon… ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt.” (Zsidók 12:15-17)

Amikor Isten 400 év szörnyű rabszolgaság után kivezette Izraelt Egyiptomból, mennyei kenyérrel táplálta őket a sivatagban. Ez a manna olyan tökéletes táplálék volt, hogy 40 éven át nem volt közöttük beteg, gyomrukat jóllakatta, egészségesek és erősek voltak. “De a gyülevész nép, mely köztük vala, kívánságba esék, és Izrael fiai újra siránkozni kezdtek mondván: Kicsoda ad nékünk húst ennünk? Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az uborkákra és dinnyékre, a hagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén, szemünk előtt nincs más, mint manna.” (4 Mózes 11:4-6)

Isten meghallotta a morgolódást. Így szólt: “Azért az Úr ad néktek húst, és enni fogtok. Nem csak egy napon esztek, sem két napon, sem öt napon, sem tíz napon, sem húsz napon. Hanem egy egész hónapig, mígnem kijön az orrotokon, és utálatossá lesz előttetek, mivelhogy megvetettétek az Urat.“(4 Mózes 11:18-20)

Isten fürjeket küldött nekik oly bőséggel, hogy halomban állt. Ők meg csak ették, és ették, és miközben még ott volt a hús a szájukban, ezrek haltak meg közülük, ott temették el őket. A 34. vers tanúsága szerint azt a helyet Kibrot-thaavának nevezték el, ami annyit jelent “A telhetetlenek sírjai”. Kizabálták magukat az Ígéret földjéről.

Akik testies gondolkodásuk irányítása alatt állnak, akkor is kielégítik kívánságaikat, ha az az ő drága lelkük romlását és pusztulását eredményezi is. Szeretném, ha megértenéd, hogy létezik néhány “Ígéret földje”, olyan ígéret, melyet Isten neked tartogat. Igazából egy egész könyvnyi ígéretünk van, de ezek közül néhány nem teljesülhet be addig, amíg Gyomor király uralmon van, és irányítja az életünket!

Isten természetfölötti áldásokat akart kiárasztani a pusztában az izraelitákra, de ők jobban ragaszkodtak testi vágyaikhoz. Isten természetfölötti áldásokat akar kiárasztani a mi életünkre is, és bevezetni bennünket az ígéret földjére, de ez soha nem fog megvalósulni, ha nem vagyunk hajlandóak imádsággal és böjttel keresni Őt!

Soha nincs kellemes idő a böjtre

Mindig akad egy szülinap, egy munkaebéd, egy váratlan baráti meghívás, ami jó ürügy arra, hogy könnyen lebeszéljük magunkat arról, hogy böjtölésbe kezdjünk. Úgyhogy én azt mondom neked: vágj bele csak egyszerűen,a többi meg majd magától elrendeződik!

Három jó ok a böjtölésre

Nekünk a gyülekezetben három jó okunk is van arra, hogy minden évet 21 napos böjttel kezdjünk. Először is, ha így teszel, megszabod az irányt az egész évre hátralevő részére. Ugyanolyan ez, mint a napot imádsággal kezdeni. Minden más lesz a nap hátralevő részében, ha reggel imádkozol, mintha nem imádkoztál volna. Istennek adhatod minden napod elejét, minden heted első napját, minden forintod első tizedét, és minden döntésednél az első gondolatot.

Másodszor: Egész évben áldásokban lesz részed neked és családodnak azért, mert az év elején böjtöltél. Még áprilisban, augusztusban sőt a decemberi karácsonyi készülődések közepette is megtalálnak az áldások azért, mert a Nagyböjtben áldozatot hoztál az Úrért. Istennél nincs hálásabb és hűségesebb fejedelem.
.
Ami engem illet, múlt évben épp Hálaadás napján kaptam egy telefonhívást a bankból. Egy ember várt ott rám a feleségével, és így szólt: “Itt van egymillió dollár az építkezésre.” Én már régen elfelejtettem az év eleji böjtünket, de Isten nem felejtette el. És nemcsak ez az egymillió dollár érkezett. Az év során összesen tízmillió dollár adomány gyűlt össze a gyülekezetünk részére!

A harmadik egy nagyon nyomós érv. Amikor az év elején böjtölsz és imádkozol, működésbe hozol egy nagyon fontos bibliai ígéretet:

“Hanem keressétek először Istennek Országát, és az Ő Igazságát, és mindezek megadatnak néktek.”
(Máté 6:33)

Ha az első dolgod ebben az évben Őt keresni, akkor készülj fel arra, hogy “mindezek a dolgok” megadatnak neked az év hátralevő részében!

>> Mennyit? Mennyi ideig? Meddig egészséges?

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

14 hozzászólás

  1. Jucc

    Jézus nevében legyél 77x-esen Áldott!!! és nagyon köszönöm, mert ez egy hatalmas tanítás a Bőjt-ről, amit nagyon keveset hallani!!! :)

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.