RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Csapd agyon a legyeket!

<< A Sátán gyűlöli, ha böjtölsz

Gyülekezetünkben minden évet egy huszonegy napos böjttel kezdünk. Ebben valamilyen mértékben mindenki részt vesz. Vannak, akik egy napig böjtölnek, mások három napig, egy hétig, vagy akár huszonegy napig. Amikor közösségként valamennyien együtt böjtölünk huszonegy napon keresztül, ezzel Istent tiszteljük, aki közösségként és egyénileg is megjutalmaz minket ezért az áldozatért. De vannak, akiknek semmi nem elég.
.
Hallottam bizonyságtételeket arról, hogy csupán háromnapnyi böjtölés elég volt ahhoz, hogy egy szeretett személy tökéletesen meggyógyuljon a rákból! Egy másik hölgy arról számolt be, hogy leukémiás fiának 42 fokra felszökött a láza és ebbe csaknem belehalt. A böjt első napján eltűnt a láz, és semmilyen agyi károsodást nem okozott!
.
Mindketten csodálatos jutalmat kaptak Istentől áldozatukért. De nekik ez sem volt elég. Mindketten folytatták tovább a böjtölést a huszonegyedik nap végéig. Egyikük még ennél is továbbment, és meghosszabbította negyven napra a böjtöt. Amint később elmesélem, nemcsak fiának rákbetegségében állt be változás, hanem azok a pénzügyi problémái is természetfeletti módon megoldódtak, melyekkel egész életében küszködött.

Miért nem elégedtek meg ezek az emberek azzal, hogy csupán addig böjtöljenek, míg meglátják az áttörést, amelyre szükségük volt?

A böjt nem egyszerűen testi önfegyelem kérdése, hanem ezzel egyidőben szellemi lakomává is válhat

Miután “megízlelted és megláttad, hogy jó az Úr” (Zsoltárok 34:9), az Úr jelenléte utáni éhséged felülmúlja értelmed korlátait. Isten jobban tudja, mire van szükséged, mint te. A Bibliában leírt minden egyes böjtnek megvolt a jutalma, akár egy, akár negyven napig tartott. De a Szentírásban van valami különleges jelentősége a negyven napnak, különösen akkor, ha böjtölésről van szó.

Néhány évvel ezelőtt olvastam Richard Gazowsky: Prófétai suttogás (Prophetic Whisper) című nagyon érdekes könyvét. A szerző leírja, hogyan talált rá az Isten által neki szánt útnak, és hogyan épített fel egy keresztény TV-hálózatot. A könyv elején beszél egy eseményről, amely nagyon megragadta a figyelmemet.

Mr Gazowsky és felesége Kalifornia tengerpartján böjtölt és imádkozott. Az asszony egy kicsit távolabb volt tőle, és imádkozni kezdett egy nőért, akiről tudta, hogy házasságtörésre próbálják rávenni. Abban a pillanatban, amikor hangosan kimondta ennek a nőnek a nevét, “legyek egész raja” emelkedett fel az óceán felszínéről, mintha egy láthatatlan karmester intésére történne, és egészen a partig mindent beleptek, mint egy takaró.

A férfi odarohant, hogy lássa, jól van-e a felesége. Amikor az asszony elmondta, hogy éppen egyik barátjukért imádkozott, az Úr megmutatott valamit, amit Gazowsky “a Sátán királyságának sebezhetősége” szavakkal írt le; ezek voltak a legyek.

Amikor ezt olvastam, a Máté 12:24 jutott eszembe: “A farizeusok pedig ezt hallván, mondják: “ez nem űzi ki az ördögöket, csak Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.” Azzal vádolták Jézust, hogy a Sátán, vagy ahogy ők nevezték Belzebub, vagyis a “legyek ura” erejét veszi igénybe. Igen érdekes, hogy amikor egy ördögöktől kísértett emberért imádkoztak, legyek egész hordája jelent meg a semmiből és rátelepedtek erre az asszonyra.

Gazowsky szerint a “gyengeség” a legyek átlagos élethosszával kapcsolatos. Bármelyik fajuk tanulmányozása után kiderül, hogy reprodukciós ciklusuk egy és negyven nap közötti hosszúságú. Ez az oka annak, hogy ha például a betakarított gabonát megfertőzik a legyek, akkor a végleges kiirtásukhoz negyven napon át kell rovarirtó szert permetezni. Ha a negyven nap letelte előtt abbahagyjuk a rovarírtást, akkor csak a már meglévő populációt pusztítjuk el, de a következő, felnövekvő generáció életben marad. Ahogy egy negyvennapos rovarírtás megszünteti a légyfertőzést, éppúgy egy negyvennapos böjtölési és imádkozási időszak megtörheti a saját életünket és a következő generációt megbénító kötelékeket. Gazowsky megjegyzése szerint “Az ördög rövid távú harcos.”

“Jön a világ fejedelme, és bennem nincs semmije”
.
Jézus nem huszonegy, de még csak nem is harminchárom napig böjtölt. “És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és vad állatokkal együtt, és az angyalok szolgálnak vala neki.” (Márk 1:13)
.
Később, amikor közeledett Jézus keresztre feszítése, már nyíltan beszélt tanítványainak a bekövetkezendő eseményekről: “Jön a világ fejedelme, és énbennem nincs semmije” (János 14:30). A Sátánt a világ urának tekintette, aki elbitorolta Ádám fennhatóságát. De Jézusban nem volt semmije, Jézus már sokkal korábban legyőzte őt, amikor nem dőlt be az ördög egyik kísértésének sem a pusztában.

Talán vannak közöttetek olyanok, akik makacs bűnökkel küszködnek, vagy ami még ennél is rosszabb, kötelékek csapdájába estek, melyeket hiába próbálnak letépni magukról, mert azok újra meg újra visszatérnek. Talán meg is szabadultál ezeknek a bűnöknek a hatása alól, de aztán azt tapasztalod, hogy gyermekeidben minden megismétlődik. A Belzebub légy-hadai okozta fertőzés eltakarításához nem elegendő egy légycsapó.

A negyvenes szám jelentősége

A negyvenes szám az egész Bibliában a takarítást és a megtisztítást jelképezi. Az özönvíz negyven nap alatt takarította el a földről a gonoszságot. Mózes élete három egyenként negyven éves időszakra osztható: negyven évet töltött Egyiptomban, negyven évig élt a pusztában, és negyven éven át vezette Isten népét a sivatagban az Ígéret földjére. És kétszer is böjtölt negyven napig: először akkor, amikor átvette az Úr Törvényét a Tízparancsolat formájában, másodszor, amikor közbenjárt a nép bűnéért.

Amikor Isten elküldte Jónást Ninivébe, negyven napot adott a város lakóinak arra, hogy válasszanak a megtérés és az ítélet között. A Biblia megjegyzi, hogy “A niniveiek pedig hívének Istenben és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének.” (Jónás 3:5) Ninive királya ezt mondta: “Emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak! Hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak Istenhez erősen, és térjen meg ki-ki az ő gonosz útjáról és erőszakosságából, mely az ő kezükben van! Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelődik az Isten és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el.” (Jónás 7-9) Isten látta alázatukat, megtérésüket és imádatukat, és büntetés helyett irgalmával jutalmazta meg őket.

Ha egy nép, közösség vagy egyén 40 napon át folyamatosan böjtöl, prófétikus felszabadulás megy végbe

Baál négyszáz prófétájának legyőzése és kivégzésük elrendelése után Illés a sivatagba menekült Jezábel elől. Isten angyalt küldött, aki táplálta őt, amíg pihent. Miután megette az angyal által készített ételt, negyven napig gyalogolt evés nélkül. Ez idő alatt beszélt Istennel és új útmutatásokat kapott. Bizonytalanságai és kételyei megszűntek, és az ellenség elnyomása is megtört.

Ám van itt még valami. Illésnek olyan dolgot mondott az Úr ez alatt a negyven napos böjt alatt, ami még hosszú generációkkal őutána is hatással volt. Illés Isten utasítására felkente Jéhut, Elizeust és másokat a munkára, sőt Jéhu megkapta Jézabel végleges megsemmisítésének feladatát is. Jézabelt egy toronyból vetették le, de amikor odamentek a holttestéhez, hogy eltemessék, csak a koponyáját, a lábait és kézfejeit találták meg. Jéhu ekkor ezt mondta: “Ez az Úr beszéde az ő szolgája, Illés által, mondván: Az ebek eszik meg Jézabel testét Jezréel földjén, és olyan lesz Jezréel földjén Jézabel teste, mint a mezőn a ganéj, úgy hogy senki meg nem mondhatja: Ez Jézabel!” (Királyok könyve 9:36,37)

A legyek az Igében – más állatokhoz hasonlóan – démonokat jelképeznek. Ha be tudnál tekinteni a szellemvilágba, láthatnád, hogy sok démon valamilyen állatra hasonlít. Például a magvető példabeszédében, az Isteni Igének magvait az égi madarak megeszik. (Máté 13:4, 19) Amikor Jézus ezt mondja “Kígyókat vesznek fel” (Márk 16:18), démoni hatalmasságokra utal. Lukács evangélista szerint “kígyókon és skorpiókon fogunk járni” (10:19) Dávid Jézus kereszthaláláról így prófétál: “Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái” (Zsoltárok 22:12) Az őt körülvevő szellemek bikaként viselkedtek.

Eltaláltad: a démonok legyekként fognak hullni!

A démoni szellemek generációs átkok, megkötözöttségek, elmebéli magaslatok, kéjvágyak, perverziók és mindenféle szenvedélyek formájában tapadnak az életünkhöz. A legtöbb keresztény közösséggel az a baj, hogy csak néhány napig csapkodják a legyeket, akik körülöttük röpködnek és rájuk szállnak. A legyek rövid időre eltűnnek, majd újra meg újra visszaszállnak. Ideje megtisztítani a házat! A Nagyböjttel eljött a tisztogatás ideje. Eltaláltad: a démonok legyekként fognak hullani, és nemcsak a mi életünkben, hanem gyermekeid életében is.

< drasztikus fotó, de lelki értelemben sokan így néznek ki…
.
Salamon ezt írja: “A megholt legyek az illatszeres keneteket megbüdösítik, megerjesztik” (Prédikátor 10:1) A legyek belehullanak a szent kenet rendkívüli olajába, beleragadnak, elpusztulnak és az illatos kenet megbüdösödik. A legyek akadályozzák az áldás működését az életedben. A kéjvágy és perverzió legyei beszennyezik a dicsőítésedet. Eljött az ideje, hogy megszabadulj a “legyektől” a vállalkozásodban, a házasságodban, az elmédben, az otthonodban. Miután negyven napig ostromoltuk az eget, a Szentlélek ereje és Jézus bensőséges jelenléte leszáll ránk, és ezt a legyek nem bírják elviselni.

Isten alig várja, hogy ránk áraszthassa jutalmát, akkor hát mire várunk?

Az újságok címoldalán megjelenő sok botrány és korrupció, politikai és gazdasági támadások, zsarolások és fenyegetések, társadalmi zúgolódás és szexuális tisztátalanság alapján nyilvánvaló, milyen hatalmas megújulásra van szükség országunkban! Mennyire oda kellene szánnunk magunkat nekünk, keresztényeknek, a böjtölésre és imádkozásra! “Ha megalázza magát az én népem, mely nevemről neveztetik és könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket és megszabadítom földjüket” (2Krónika 7:14) Isten nem hazudik, amit megígér, az meglesz. Nem számít, milyen nagy a sötétség körülöttünk, vagy mi történik a Parlamentben vagy az Unió zárt ajtói mögött – Isten uralkodik mindezek felett.

Vegyük még át Dániel böjtölését. “három hétig kívánatos ételt nem ettem.” (Dániel 10:3) A kívánatos étel kifejezés hallatán általában ünnepi lakomákra, finom édességekre gondolunk. Ez nem tűnik nagy áldozatnak addig, amíg meg nem értjük, hogy valamennyien cukorfüggők vagyunk. Egy átlag amerikai 5062 kg cukrot fogyaszt el élete során… Ha pusztán az édességektől tartózkodva böjtölsz negyven napig, már akkor is nagyon sok méreganyagtól szabadítod meg a szervezetedet, és valószínűleg le is adsz jópár kilót.
.
Dániel ezenkívül bort sem ivott. A mai keresztények számára remélhetőleg ez nem jelent problémát. Azután azt mondja, hogy nem evett húst. Ez már sokakat érzékenyen érint. Se csokoládé, se üdítőital, se szalámis szendvics, se sajtburger, se marhapörkölt, se sonkás chips… folytassam?

Isten látja, hogy ez áldozat. Amikor a kollégáiddal ebédelni mentek, és te csak egy tál salátát eszel sült krumplival és ásványvizzel a cukrozott üdítőital, paprikáscsirke és kávé helyett, ezt Isten látja. Ez segíti “legyeid” elpusztítását!

Képes vagy lemondani a délutáni Snickers szeletről annak érdekében, hogy megszabadulj egy állandóan visszatérő bűntől? Képes vagy negyven napon át ásványvizet inni cukrozott és koffeintartalmú italok helyett annak érdekében, hogy mélyebb szeretetre juss Jézus iránt és jobban meg tudd élni a jelenlétét az életedben? Vagy továbbra is csak csapkodod a kétely és a zűrzavar legyeit, amelyek teledongják a gondolataidat?

Jézus megmondta a samáriai kútnál: ha megnyílsz az Atya akaratának megismerése és megcselekvése számára, ehhez semmiféle süti vagy pörkölt, semmiféle pillanatnyi kielégülés nem fogható! (János 4:34) Semmi sem tud téged úgy betölteni és megelégíteni. Készülj Jézus jelenlétének élvezetére úgy, ahogy korábban még soha nem tapasztaltad meg!

>> Isten veled vacsorázik?

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

936 hozzászólás

 1. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  IMA, BÖJT, ÁLDOZATHOZATAL, SZENTÁLDOZÁS,
  LÉLEKBEN EGYESÜLÉS AZ URRAL… +

  Aztán se felejtkezzünk el a lelki táplállásunkról azaz egyesülni áldozással,tiszta lélekkel Jézussal a szent Eucharistiában,hogy Mi
  pedig elmondhassuk:

  “Már jön a világ fejedelme de hiába; nem féllek,mert te Uram bennem lakozol és velem vagy…”

  “Hiszen mindörökkön éneklem az Úr Irgalmát és végtelen Isteni jóságát!”

  “Áldott légy Uram Jézusom,mindörökké;a föld összes tabernákumában
  a Szent Eucharistiában!”

  Válasz
 2. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Vagyis az emberiség üdvtörténetének is megvan a logikája,a logikai sorrendje,és mindennek megvan a maga ideje és mindenkinek megvannak a maga kötelességei és kötelezettségei.
  Megvan az ideje : -a böjtnek
  -a vigadozásnak,
  – a szerelemnek,a házasságkötésnek,gyermekvállalásnak,gyermeknevelésnek,
  -idős szüleink gondozásának,irgalmasság testi lelki cselekedeteinek.

  De megvan az ideje :-a gonosz csábításainak ellene mondani
  -a gonosz szolgálatának ellent mondani
  _a lemondásoknak,(Istennek ajánlva ajándékul)
  hűségül.
  Mert aki hűséges és világosságban jár az bölcs és okos és a dolgokat mindig két oldalról vizsgálja meg a gonosznak és a Jónak oldaláról és aztán teszi meg írásban a bölcs tanításokat és nem egy oldalról,azaz világ fiainak nyelvezetén azaz vallási fanatikusság oldaláról.

  Kérlek benneteket ti ma és most és holnap a világosság Fiai legyetek,
  mert Krisztus tegnap és ma és holnap mindig ugyanaz Ő az alfa és az
  omega azaz a kezdet és a vég.

  Válasz
 3. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Mindannyian akik hivatalosak vagyunk oda a mennyei mennyegzői lakomára,ha el nem herdáljuk belépőnket meghívónkat bűneinkel,megkötözöttségeinkel a sátánnak.

  A világosság rózsafűzérének egyik titka:-Aki Isteni erődet kinyílvánítottad a Kánai mennyegzőn.

  Vagyis Jézus és édesanyja,Mária hivatalos vendégek voltak a Kánai mennyegzőn,ahol együtt örvendeztek és vigadoztak a násznéppel.Aztán,hogy elfogyott a boruk,Jézus édesanyja kérésére
  megtette az első csodáját:teletöltette az összes korsókat kút vizével,
  és Jézus megparancsolta vigyétek a vendékeknek és kínáljátok.
  Vagyis a víz borrá változott és a násznép fölöttébb csodálkozott azon
  hogy az ünnepségeken mindig előbb a jobb bort szokták felszolgállni és aztán a gyengébb minőségűt és itt és most éppen miért fordítva történt a bort illetően a dolog.

  Válasz
 4. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Azaz hinni,azt hogy Jézus megigérte nekünk,hogy felmegy az Atyához
  hogy helyet készítsen nekünk tanítványainak és követőinek,és megigérte,”-bizony mondom néktek nem iszom és nem eszem veletek
  újra,míg együtt nem leszünk mindnyájan Atyám országában nem eszem és nem iszom ti véletek”(körülbelül )az evangéliumból.
  Azaz földi lakománkon mi hívjuk az Urat,hogy álldja meg ételünket italunkat,a mennyei lakomán már az Úr vár maga bennünket hogy oda elérkezzünk mindannyian.

  Válasz
 5. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Igen!-Csodállatos dolgok ezek,és titkok is melyeket mindenkinek saját magának kell ezeket az utakat végigjárni.Megtapasztalni,hogy lemondások az életben Istennek felajánlva ezek mind ajándékok,melyeket Isten viszontajándékaival,kegyelmeivel eláraszt.
  És megtapasztalhatjuk böjt után ha kegyelmi böjt is egyben nemcsak
  testünk salaktalanítása,hogy sokkal frissebbek,könyedebbek,jobb testi és lelki harmóniában érezzük testünket -lelkünket Istennek szent kegyelméből és erejéből.És érezzük hogy akaraterőnk,következetességünk és életünkben kitüzendő cél -irányultságunk is egyre erősödik,.És ezentúl nem bolyongunk a világban céltalan,kelletlenül.
  De ne feledkezzünk el a vallástól távol lévőktől és fogalmazzunk világossabban hogy a világosság fiainak ismerjen bennünket a világ;nem elég vallási-fanatikusan fogalmazni és tanítani hanem világosan feltárni az írások értelmét.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.