RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A Sátán gyűlöli, ha böjtölsz

<< Mennyit? Mennyi ideig? Mennyire egészséges?

Szeretem Jézus szavait a János 10:27-ben. „Az én juhaim hallják az én szómat”.

Ilyennek alkotott meg bennünket. Képesek vagyunk meghallani az Ő hangját. Akarod hallani a Teremtő hangját? Szeretnéd Jézust jobban ismerni? Szeretnéd tudni, merre jelölte ki életed irányát? Én igen!

Miközben ezt a könyvet írom, megkezdem szolgálatom kezdete óta számított hetedik huszonegy napos böjtömet. Az első ilyen böjtöm idején alig tizenhét éves voltam. A szüleim mindig jó példával jártak előttem, ezért már fiatalon is tisztában voltam azzal, hogy a böjt Krisztus valódi éber követői életének szerves része. Ha te, kedves olvasó, szülő vagy, tudd meg, hogy már a gyermekek is elkezdhetik megérteni ezeket a gondolatokat, és nagyon fontos, hogy már kicsi korukban megismerjék ezeket az elveket.

Tizenhét éves koromra már több rövidebb böjtöt teljesítettem. Valójában egy háromnapos böjt során mutatta meg nekem Isten az életemre vonatkozó megbízatását. Imádkoztam és kerestem az Ő Akaratát. Ekkor hívott el az Ige hirdetésére.

Minden terv, minden megbizatás valahol elkezdődik. Istennek van egy terve a te életedre nézve. De hogy lehet ezt megismerni? Hogyan hallhatod meg az Ő hangját? Miből fogod felismerni az életeddel kapcsolatos akaratát, a rád vonatkozó terveit? Ki legyen a házastársad? Hol kell élned, Milyen hivatást válassz? Hogyan szolgáld az Urat? Melyik közösségbe hív téged?

A válasz megtalálható Pál apostol Rómaiakhoz szóló felhívásában. „Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket” (Róma 12:1) Emlékszel a keresztények három kötelességére? Adakozás, ima és böjt. Ilyen módon szánhatod oda testedet Istennek élő áldozatként.

Pál így folytatja:
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

A böjt fogékonnyá tesz téged a Szentlélek iránt, és képessé tesz a szent életre

Meggyőződésem, hogy soha nem járhatunk Isten tökéletes akaratában mindaddig, amíg böjtölve nem keressük Őt. Ha ezen a módon odaszánod a testedet Neki, akkor megnyílik a füled Isten hangjának meghallására. Képes leszel felismerni, mi az Ő jó és tökéletes akarata az életedre nézve. Pál böjtölt, amikor Isten elhívta őt, felfedve előtte az életére szóló megbízását (ApCsel 9:7-9) Péter a ház tetején böjtölt, amikor Isten szólt hozzá, és elhívta őt arra, hogy a pogányoknak hirdesse az evangéliumot. (ApCsel 10)

Jóel könyvében az Úr ezt mondja:”És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak.” (Jóel 2:28)
.
És lészen – azután. Isten kiárasztja lelkét – azután. Megmutatja akaratát – azután. De mi után?
.
Böjtölés után. Izrael bűnben élt,és Isten felszólította népét arra, hogy böjtölve térjenek meg közösen, mint az egész nép: „Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést!”(15. vers)
.
Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de én várom ezeket az „azután”-jellegű időszakokat! El tudod képzelni, mi lenne akkor, ha a hívők ezt komolyan vennék, ha böjtölve megaláznák magukat és imádkoznának? Isten meggyógyítaná nemzetünket, és megújulna mindenkiben az élet!
.
A böjt rendkívül erőteljes fegyver
.
A hívő élet erejének forrása. Az életemben megnyilvánuló áldások közvetlenül a böjtnek tulajdoníthatók. Nem én vagyok a legnagyszerűbb prédikátor, nincsenek kiugró képességeim, de Isten azt mondta, Ő nem személyválogató. Ha tiszteled és imádod Istent azáltal, hogy odaszánod a testedet élő áldozatként böjtölés útján, akkor meg fogod tudni, milyen megbízatást tartogat az életedre nézve.

Talán olyan kétségbeejtő helyzetben vagy most, hogy muszáj megtalálnod Istennek az életedre vonatkozó akaratát. Vannak olyan pillanatok, amikor ez élet-halál kérdés. Csapdába esünk, a körülmények nyomása és az ellenség támadása alatt élünk. Ilyenkor a túlélés egyetlen módja az, ha Isten közelébe húzódunk – akinek a kezéből senki ki nem ragadhat bennünket -, hogy meghalljuk az Ő hangját és kövessük ránk vonatkozó terveit.
Josafát, Júda királya került egyszer hasonlóan nehéz helyzetbe. Istenfélő királyként azt látta, hogy bekerítette őt egy hatalmas ellenséges hadsereg. Népe, országa a biztos megsemmisülés előtt állt. Szükség volt az Úr beavatkozására. Az Ige feljegyzi: „Megfélemlék akkor Josafát, és az Urat kezdé keresni és hirdete az egész Júda országában böjtöt. Azért felgyűlének a Júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék, Júdának minden városaiból is jövének, hogy az Urat megkeressék… És a Júdabeliek mindnyájan állanak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben” (2Krónika 20:3,4,13)

Egész Júda böjtölt, még a nők és a gyerekek is. Kétségbeejtő szükségük volt arra, hogy megismerjék az Úrnak a hatalmas ellenséges hadsereg legyőzésére vonatkozó tervét. A böjtölő nép gyülekezetében Isten szólt az Ő népéhez egy prófétán keresztül, aki így bátorította őket: „Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Nem nektek kell harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz” (15 és 17 vers)

Júda hatalmas kirobbanó erővel dicsérte az Urat, aki csapdákat állított az ellenséges hadseregnek és legyőzte őket. Senki sem menekült meg közülük. Amikor a júdaiak odaértek a csata helyére, három napjukba telt, amíg összeszedték a zsákmányt!
Szeretnéd, ha Isten elmondaná neked, mit kell tenned életed jelenlegi helyzetében? Böjtölj, imádd és keresd Őt! Csendesítsd el a lelkedet és meglátod az Úr szabadítását! Még csak harcolniuk sem kellett. Isten harcolt értük. Isten nem egyszerűen megszabadította őket, hanem hatalmas gazdagsággal is megajándékozta őket! Három napig pakolták a kincseket! Alig várom az ilyen győzelmeket, amikor tovább tart hazahordani a zsákmányt, mint legyőzni az ellenséget a csatában!

Jósafáthoz kitartóan légy kitartó a nehézségek között, egész családoddal, vagy akár egész gyülekezeteddel együtt! Isten megszabadít és megmutatja neked tervét!

A Sátán gyűlöli, ha böjtölsz

A Sátánt nagyon megzavarja – és legyőzi! – ha úgy döntesz, hogy nem elégszel meg a vasárnapi kereszténységgel. Valószínűleg már többször próbálta megakadályozni, hogy belefogj a böjtölésbe. Az ördög tudja, hogy a böjt felszabadítja Isten erejét.

Elgondolkodtál már valaha is azon a kérdésen, hogy a Sátán miért éppen azzal kísértette meg Jézust böjtjének végén, hogy változtassa kenyérré a köveket?
.
Jézusnak hatalmában állt ezt megtenni. De Ő azért jött el, hogy hatalmát mások, nem pedig önmaga szolgálatára használja fel. Ezenkívül eltökélt szándéka volt, hogy véghezviszi azt a böjtöt, amelyre Isten felszólította Őt. Mert Jézus tudta, hogy ellenkező esetben nem szabadulhat fel böjtjének néhány további áldása – és tudta ezt az ördög is!
.
Amint Jézus visszatért a 40 napos böjt után, azonnal megkezdte csodatételeit, és „meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak” (ApCsel 10:38) A Sátán mindent megtett, hogy Jézus figyelmét az éhségére terelje, mert ha nem ezt teszi, akkor Jézus hatalmat kap Istentől a világ megváltoztatására!
.
Ne feledd: az ellenség szándéka, hogy lopjon, öljön és pusztítson (János 10:10) Szerinted az ellenség akarja, hogy elhidd: semmi sem lehetetlen számodra?

Tudja, hogy vereséget szenvedett, de semmiképpen nem akarja, hogy ezt te is tudd, és hogy Krisztus hatalmában járj. Ezért annyira fontos a számára, hogy eltérítsen a böjttől, hogy bagatellizálja az értékét, és elfeledtesse a ma keresztényeivel. Ne hagyd rávenni magad arra, hogy erősebben összpontosíts a saját étvágyadra, mint Isten ígéreteire, amelyek akkor indulnak el a megvalósulás útján, amikor használni kezded a böjt erőteljes fegyverét!

>> Csapd agyon a legyeket!
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.