RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Lk 1, 26-38

A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál." E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: "A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen." Mária így válaszolt: "Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint." Erre az angyal eltávozott.

Uram, amikor Mária egyszerű nagylelkűségén elmélkedem, égő szívvel teszem ezt. Bárcsak én is olyan engedelmes tudnék lenni, mint ő! Szeretnék jobb lenni, bízom kegyelmedben és segítségedben. Ebben az imában hozzád jövök, hogy az akaratodat cselekedjem. 

Add, Uram, hogy minél jobban megszeressem és megszívleljem a Szűzanya példáját! 

1. A személyes elhívás. Megfigyelhetjük az angyali üdvözlet emberi részleteit. Egy bizonyos emberrel történt egy meghatározott helyen. Így működik Isten terve. Ő nem tömegben szól hozzánk. Mindenkihez személyesen szól, mert mindenkit gyermekeként szeret. A katolikus hit személyes kapcsolat Urunkkal. Éreztem valaha az ellenkezőjét, hogy csak egy kis lényegtelen pont vagyok? Isten szemében a hitem, a hivatásom személyes ügy. Én is hasonlóan, személyesen válaszolok erre? 

2. Minden reményen túl. Isten népe már régóta várta a Messiást. Valószínűleg Mária is sokat gondolt a Megváltó eljövetelére, az azonban eszébe sem jutott, hogy ő lehetne az édesanyja, hiszen akkor nem fogadott volna szüzességet. Mi is eltűnődhetünk azon, hogy Isten vajon mikor küld valakit a jelenkori világ megmentésére? Valójában épp ezt akarja tenni – rajtunk keresztül. Mindenki szentté válhat közülünk, mindannyian megmenthetjük a világot Isten segítségével. Minannyiunknak nagyszerű és egyedülálló hivatása van, akár papként, akár megszentelt életűként, akár laikusként. Engem milyen nagy küldetésre szólít Isten? Felismertem már, hogy az életem nagyszerű lehet, ha elég szeretettel élem? 

3. FIAT. Mária igenje – „Legyen nekem a te igéd szerint.” – olyan válasz volt, amitől az angyalok ujjongtak a mennyben. Egy 14-15 éves lány az Isten terve felé való nyitottságával megváltoztatta a történelmet. Mi is arra kaptunk meghívást, hogy igent mondjunk Istennek és ezzel a szeretet civilizációját építsük. Minden generáció hozzájárulhat Isten országának építéséhez. Úgy tekintek-e fiatal ismerőseimre, mint lehetséges apostolokra? Olyan személyként tisztelem őket és a barátaimat, akik nagy dolgokra hivatottak? 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Fiad megtestesülésének nagyszerű terve Mária igenjén múlt. Hadd tanuljak én is a nyitottságából, hadd mondjak én is igent a hívásodra! 

Elhatározás: Ma imádkozni fogok azért, hogy egy fiatalnak legyen ereje igent mondani a papi vagy megszentelt életű hivatásra.

Mondj IGEN-t az életedre!
Mondj IGEN-t az emberekre körülötted!

/Az elmélkedést a Krisztus Légiótól kaptuk, írta: P. Edward Mc Ilmail LC/

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.