RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Monte Sant’Angelo:
A Szent Mihály Arkangyal Szentély egy szent barlang, egyben népszerű katolikus kegyhely San Giovanni Rotondo közelében. Ezen a helyen jelent meg három alkalommal is Szent Mihály Arkangyal és maga szentelte meg ezt a helyet. A három jelenés 490-ben, 492-ben és 1656-ban történt.

Szent Mihály Arkangyal első alkalommal 490-ben jelent meg a Monte Sant’ Angelo-n. A hagyomány szerint egy helyi nemes, Elvio Emmanuele elveszítette gulyájának egyik bikáját. Hosszú keresés után megtalálta a bikát egy barlangban, melynek kificamodott az egyik lába. Mivel nem tudta megközelíteni az állatot, Elvio kilőtt a bikára egy nyílvesszőt, hogy elpusztítsa, azonban az irányt változtatott és őt magát sebezte meg. Elvio meghökkent és (feltehetően vérezve) a helyi püspökhöz, Aubert de Avranches-hoz ment, aki elrendelte, hogy három napig imádkozzék és böjtöljön.

Három nap letelte után Szent Mihály Arkangyal megjelent a püspöknek és a következőket mondta:

„Én vagyok Szent Mihály Arkangyal és örökké az Isten jelenlétében tündöklöm. Ezt a barlangot én választottam és általam megáldatott. Nincs szükség a bika vérének kiontására. Azon a helyen, ahol ez a szikla szélesen megnyílik, az emberek bűnei bocsánatot nyernek és amit ezen a helyen imában kérnek, meg fogják kapni. Ezért menj fel a hegyre ehhez a barlanghoz és ajánld fel a keresztények Istenének!”

Képen fent: A Monte Sant’ Angelo barlangtemploma

A püspök az esemény után a saját pszichés állapota miatt kezdett aggódni és inkább nem foglalkozott a történtekkel. Két évvel később a Siponto nevű keresztény várost, amely a püspöki egyházmegye része volt, megtámadta az Odoacre nevű másik város pogány serege. Szent Mihály ismételten megjelent a püspöknek. Ezúttal ígéretet tett a város megmentésére. Amint ez megtörtént, Odoacre-t egy heves vihar pusztította el és Siponto lakossága megmenekült. Hálaadásképpen a püspök körmenetet vezetett a hegy tetejére, de nem mert belépni a barlangba. Hamarosan harmadszorra is megjelent Szent Mihály a püspöknek és utasította, hogy lépjen be a barlangba. Így szólt hozzá:

Nem fontos, hogy te is felajánld ezt a templomot, melyet én már megszenteltem a jelenlétemmel. Lépj be és imádkozz a segítségemmel és dicsőítsd a Szentlelket. Meg fogom majd mutatni, hogy ez a hely általam már megszenteltetett.”

A püspök ekkor belépett a barlangba, ahol egy vörös lepellel letakart oltárt talált, rajta egy kristály kereszttel, valamint egy lábnyomra is lelt a földön. A püspök ekkor azonnal egy kápolna megépítését kezdeményezte a barlang bejáratánál, azonban ő maga nem szentelte azt fel, mivel előtte Szent Mihály már megtette. Ez a templom később aztán Mennyei Bazilika néven vált ismertté.

Szent Mihály Arkangyalnak volt egy újabb jelenése ugyanitt, 1656-ban, egy nagy pestisjárvány idején. A helyi püspök Szent Mihály védelméért esedezett és az Arkangyal megjelent neki. A járvány ezután megszűnt és a hegyi kegyhely népszerűbbé vált, mint valaha.

A szentély népszerű zarándokhely volt évszázadokom keresztül. Assisi Szent Ferenc, Clairvaux-i Szent Bernát, Svéd Szent Brigitta, Szent Gerhard Majella, Vercelli Szent Vilmos, továbbá hat pápa is elzarándokolt ide, hogy kérje Szent Mihály védelmező erejének segítségét.

Képen fent: Hans Memling: Az Utolsó Ítélet, Szent Mihály arkangyalt ábrázolja, aki megméri lelkeket és a kárhozottakat a Pokolba irányítja.

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (a VI. századtól tartják.) Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Nevének jelentése:
Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. A keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan, mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.
.
Képen jobbra: "QUIS UT DEUS – KI OLYAN, MINT AZ ISTEN" – angyalszobor a Monte San’Angelon
.
Tettei:
Bibliai történetekhez kapcsolódóan:
• Az Isten ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre.
• Felemelte a mennybe Énokh prófétát.
• A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait és ideiglenesen hagyja, hogy kitombolja magát a földön.

Nem bibliai legendák szerint:
• 452-ben Attila, a hunok fejedelme Ravennánál tárgyalt I. Leó pápával és „ekkor feje fölött a levegőben egy férfiút láta lebegni, kezében kivont karddal, ki fogait csikorgatva fejét lecsapni fenyegetőzik” Forrás: Márk Krónikája-Képes krónika
• 1077 körül Szent László és Salamon viadala közben Salamon „két angyalt láta László feje fölött tüzes karddal repkedve és ellenségeit fenyegetve” Forrás: Márk Krónikája- Képes krónika

Szimbolika
A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben általában szárnnyal van ábrázolva, egyházi ruhában (alba, dalmatika, vagy pluviálé), vagy harci öltözékben (karddal, pajzzsal és kopjával), lábánál a legyőzött sárkánnyal (a Sátán megtestesítőjével).
.
Képen balra: Szent Mihály arkangyal szobra Bécsben, a Szent Mihály templom előtt
.
Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint a jó és a rossz eldöntésére hivatott személyt, a lelkek mérlegelőjét.
.
Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megjelenik a magyar Szent Koronán is.

A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve Szent Mihály útja.

Szent Mihályról elnevezett magyar helyek:
A legtöbb magyar (a történelmi Magyarországot is beleértve) templom Szent Mihály nevét viseli. A legrégebbi magyar (rovás)írásos emlék Szent Mihályról Vargyason található, a régi templom egyik kövén, melynek felirata: „Mihály, Isten szentje”.
——————————————————————————————————

Szent Mihály-ima
XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Latinul:
Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae Caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen


Magyarul:
Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó pápa elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: „El tudom pusztítani Egyházadat!” Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a Sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a Sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a XX. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye.

Sajnos már nem mondjuk kötelezően ezt a gyönyörű imát a szentmisék után. Jó lenne ismét „divatba hozni”, ill. legalább mi magunk illesszük bele a mindennapi imaéletünkbe!

Mária Julianna /hivatalosan nem elismert erdélyi látnok/ lelki naplójában ez áll (I-II kötet):
A Szűzanya mondta: ”Ha minden nap elmondod háromszor az ördögűző imát /Szent Mihály arkangyalhoz/, szeretet és béke fog uralkodni a családodban.”

Elég egyszerű és bíztató üzenet, nem?
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

40 hozzászólás

 1. Neovo adatlap-képe
  Neovo

  Kedves Zsuzsa!
  Te ismered Mária Juliannát? Nekem minden vágyam, hogy találkozzak vele!
  Esténként a lelki naplóit olvasom, megváltoztatta az életem! Ha tudsz kérlek segíts!
  Szeretettel: Emese

  Válasz
 2. h 93

  Nemtomm…. Nálunk a Váci egyházmegyében minden mise után elmondjuk…… Leglábbis ahol lakom ott minden mise után elmodjuk a Stent Mihályhoz szóló imát már évek óta!!!

  Válasz
 3. Severin adatlap-képe
  Severin

  Mint később rájöttem nem a Szent Mihály ima az az ördögűző ima amiről a Szűzanya beszélt Mária Julianna üzeneteiben, hanem ez:

  Ördögûzô ima

  Ó Mária mennyek Királynôje, az angyalok Úrnôje, Akit Isten azzal hatalmazott és bízott meg, hogy a sátán fejét széttapossad, alázatosan kérünk, küldj égi sereget, akik a Te vezénylésed mellett szüntelenül gyengítik a sátán hatalmát és végül mind a pokol fenekére taszítsák. Ki olyan, mint az Isten?! Szent angyalok kerubok és szeráfkarok, kérünk szorgosan ôrködjetek felettünk! Te pedig jóságos gyöngéd égi Édesanyánk, kérünk Téged, szánj meg minket, és légy
  mindenkor a mi édes reményünk és biztos menedékünk.
  Ámen.

  Válasz
 4. Zsuzsa

  Tisztelt Metropolita “Szerkesztőség” !

  Csak a pontosítás kedvéért, Mária Julianna budapesti asszony !

  szeretettel: zsuzsa

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.