RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Imádkozd el 9 napon át, II János Pál pápa közben fog járni a szándékod beteljesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atya Isten, – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Úristen,

Szentséges Szűz Mária, – Könyörögj érettünk!

Boldog János Pál,
Az Irgalmas Atyában elmerült János Pál,
A Megváltó Krisztussal egyesült János Pál,
A Vigasztaló Szentlélekkel eltelt János Pál,
A Szűzanyának teljesen felajánlott János Pál,
A szentek és boldogok barátja,
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak szolgája,
Az igaz hitet tanító Egyház őre,
A jótanács atyja,
A keresztények egységét és az emberiség nagycsaládját szerető János Pál,
.
Az Eucharisztia buzgó szeretője,
A föld fáradhatatlan zarándoka,
Minden nép missziós atyja,
A hit, remény és szeretet tanúja,
Krisztus szenvedéseinek bátor részese,
A béke és a kibékülés apostola,
A civilizáció szeretetének szorgalmazója,
Az új evangelizáció szószolója,
Az alaposan megélt élet mestere,
Az életszentség céltudatos megélésének tanítója,
Az Isteni Irgalmasság pápája,
Az Egyház által felajánlott Szentmise főpapja,
Az egész nyáját az ég felé terelő pásztor,

A papok testvére és mestere,
Az Istennek szentelt személyek atyja,
A keresztény családok pátrónája,
A házastársak segítsége,
A meg nem született élet oltalmazója,
A gyermekek, árvák és elhagyottak oltalmazója,
A fiatalok barátja és tanítója,
A szenvedők jó szamaritánusa,
Az idősök és magányosak támasza,
Az igazság és emberi méltóság szószólója,
Az Istenben elmerült imádság hitvese,
A világ oltárain végbemenő liturgikus áldozat szeretője,
A nehéz munka megtestesítője,
Krisztus keresztjének szerelmese,
A hivatás teljesítésének példaképe,
A szenvedésben kitartó János Pál,
Az Istenben való élés és meghalás példaképe,

Te, aki megemlékezel a bűnösökről,
Az elveszettek útmutatója,
A bántalmazóknak megbocsátó atya,
Az ellenségek és elnyomók tisztelője,
Az elnyomottak védelmezője,
A munkanélküliek támogatója,
A hajléktalanok gondozója,
A foglyok látogatója,
A gyengék bátorítója,
Mindenkivel együttérző János Pál,

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, – kegyelmezz nekünk
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, – hallgass meg minket
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, – irgalmazz nekünk.

P: Imádkozzál érettünk, Boldog János Pál!
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk: Irgalmas Istenünk, fogadd el ajándékul Boldog János Pál apostoli és hithirdetői életéért mondott köszönetünket, az ő közbenjárására add, hogy mi is növekedjünk az irántad való szeretetben, és bizalommal hirdessük minden embernek Krisztus végtelen szeretetét, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.