RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Augusztus 14-én, vasárnap 18 órakor a Székesegyházban Spányi Antal megyés püspök tartja a hagyományos augusztus 14-i fogadalmi misét.
.
A főpásztor megújítja hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A megyéspüspök az ünnepi liturgiában a Szent Istváni hagyományhoz hűen a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kéri az egész magyar népért. Imádkozik minden magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt.
.
Hazánkban Nagyboldogasszony napja Szent István óta parancsolt ünnep. Bár a mennybevétel dogmáját XII. Pius pápa viszonylag későn, 1950-ben hirdette csak ki, az ünnep az Egyház sok évszázados hitbeli meggyőződését tükrözi. Magyarországon ez a nap 1948-ig munkaszüneti nap volt.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

920 hozzászólás

 1. énispista

  Kedves Zsolt! Megmondom őszintén nem tudom mi lett volna, de az Úr biztos küldött volna evangélistákat, akik az Úr Jézus tanítását követve hirdették volna az örömüzenetet. A kereszténységet véleményem szerint nem bevezetni kell, hanem aki hallja Isten Igéjét és hisz benne az követi Őt.
  Írod:”hamis római bálvány szobrokat” Vannak nem hamis bálvány szobrok is?
  Ésaiás 42:8.
  Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
  Ésaiás 43:11.
  Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!
  Egyedül az Úr Jézus tud megszabadítani bennünket. a bálványok nem, ha hamisak ha nem hamisak.
  Jeremiás 10:2.
  Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!
  3.
  Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság, hiszen az erdő fájából vágják azt; ács-mester kezei készítik bárddal.
  4.
  Ezüsttel és aranynyal megékesíti azt, szegekkel és pőrölyökkel megerősítik, hogy le ne essék.
  5.
  Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek; viszik-hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlök, mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni se képesek!
  Ésaiás 46:3.
  Hallgassatok rám, Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta;
  4.
  Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.
  5.
  Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk?
  6.
  Kitöltik az aranyat az erszényből, és ezüstöt mérnek a mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte.
  7.
  Vállukra veszik azt és hordozzák, majd állványára helyezik és veszteg áll, helyéről meg nem mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.
  8.
  Emlékezzetek meg erről, és legyetek erősek, vegyétek eszetekbe, pártütők!
  Látni kell, hogy az élő Istenen kívül senki nem tudja ezt az országot megszabadítani.
  Minden dicsőség az Úré.
  Hallelujja!!

  Válasz
 2. Cúth Zsolt

  Kedves énispista nem szeretnénk önnel vitatkozni mert igazat adok.De volna egy kérdésem önhöz mi lett volna hogyha István király nem vezette volna be a kereszténységet akkor nem olvasnák se a Szent bibliát és se nem ismernénk őt vagyis az Úr Jézus Krisztust a kereszténység helyet a imádnánk a napistent a szélistent stb.Úgy élnénk mind a Koppány vezér és hamis római bálvány szobrokat.Akkor nem ismernénk a Istentisztelet se még szentmisét se erről ennyi.

  Válasz
 3. énispista

  Isten Igéje alapján ez az ország jobban járna, ha az élő Isten kezébe ajánlaná fel Magyarországot.

  II.Krónika 7:13.
  Ímé, a mikor az eget bezárandom, hogy ne legyen eső; és a mikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészsze; vagy a mikor döghalált bocsátandok az én népemre:
  14.
  És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

  19.
  De hogyha ti elszakadtok, s rendelésimet és parancsaimat, a melyeket előtökbe adtam, elhagyjátok, s elmenvén, idegen isteneknek szolgálandotok és azok előtt meghajoltok:
  20.
  Kiszaggatom őket az én földemből, a melyet adtam volt nékik: és ezt a házat, a melyet az én nevemnek szenteltem, orczám elől elvetem; tanulságul és példabeszédül adom őket minden nemzetségnek.
  21.
  És ezen a házon, a mely felséges vala, minden elmenő álmélkodni fog, és azt mondja: Miért cselekedett így az Úr ezzel az országgal és ezzel a házzal?
  22.
  És azt felelik: Azért, mert elhagyták az Urat, atyáik Istenét, a ki őket kihozta volt Égyiptom földéből, és idegen istenekhez hajlottak, azokat imádták és azoknak szolgáltak; azért hozta reájok mind e veszedelmet.

  Nincs más Isten csak Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene aki meg tudja szabadítani ezt az országot a kialakult helyzetből. És nincs más közbenjáró csak az Úr Jézus Krisztus:
  I.Timótheus 2:5.
  Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

  Aki:
  Zsidókhoz 7:25.
  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

  8:24.
  Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.

  Magyarország vezetői lássátok meg a kiutat az ország számára.
  Ez az út az Úr Jézus Krisztus. Nincs más Szabadító. Legyen áldott az Ő neve mindörökké!!!
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!!!
  Amen!

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.