RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Az istenes jószándék: a cselekedetek leghasznosabb indíttatója

231. Nem volt bennem semmi önzés, és példaképévé lettem az Istent szeretőknek. Az isteni parancsoknak mindenben alávetettem magamat teljesen, így kerülhettem el minden veszélyt.
.
232. Az Isten Szentséges Fia nekem – mint Anyjának –, teljesen engedelmes volt, ám én magam is mindenben engedelmeskedtem Neki.
.
233. Engedelmes voltam szüleimnek, miként szűzi Jegyesemnek is, akivel Betlehembe és Egyiptomba mentem anélkül, hogy a legkevésbé is húzódoztam, vagy zúgolódtam volna.
.
234. Nincs jobb orvosság a kevélység leküzdésére, mint az alázatos és maradéktalan engedelmesség.

235. A kevély ember csak a maga akaratát követi, az alázatos viszont lemond a saját tetszéséről.

236. Fiam nevére kérlek, hogy ugyan azt mondjátok mindnyájan, ne pártoskodjatok, és legyetek egyek!

237. Aki késlekedő vagy zúgolódó az engedelmességben, az önfejű lelkületéről tesz tanúságot.

238. Imádság és önmegtagadás nélkül, semmilyen hivatásban nem tudsz igazán helytállni.

239. Gyermekem! Ne kutasd, hogy miért épp veled történnek dolgok, vagy vannak ilyen-olyan elvárások, mert ezzel te vagy megpróbálva és nem más!

240. Ne mondd, hogy elöljáróid épp oly gyarlók, mint te, mivel ők is hibázhatnak! Ez ugyanis nem mentesít téged az engedelmesség alól, elöljáród és lelkivezetőd ugyanis, Isten nevében parancsol neked!

241. Ha az elöljáróid kedved szerint parancsolnának, bizony dicsérnéd őket – ám mi lenne a te érdemed?

242. Elöljáródnak ugyanaz lesz a bírája, mint neked, ám nála a szeretet vezérelte felelősség-, míg nálad a szeretetből történő engedelmesség lesz a mérce!

243. Ha kelletlenül fogadod a parancsot, gondolj Cirenei Simonra, aki kezdetben szintén lázadozva fogadta a Keresztet, de csakhamar megérezte, hogy ez egy egészen kivételes kegyelem a számára.

244. Ne lázongj a keresztek ellen, mert nem tudhatod, hogy melyikkel segítesz az Úrnak. (Lelket menteni!)

245. A testnek való szüntelenül kedvezés – még ha nem is bűn – károdra lehet, mert elnyomja a lelket.

246. Isten a házasságot a szentség rangjára emelte. A házas állapot lehet JUTALOM (örömeivel), ÉRDEMSZERZŐ (a szenvedéseivel) vagy akár szent VÉRTANÚSÁG is (tragédiájával), de a feleknek mindenképp szentül ki kell tartaniuk egymás mellett! Imában fontolandó meg tehát, hogy kihez kötik végleg az életüket!

247. Nincs nagyobb oktalanság, mint az emberek elismerését keresni, hiszen ez teljes hiábavalóság!

248. A tökéletességre törekvő, ne csak a parancsolt dolgokat cselekedje meg, hanem az Istennek tetsző indíttatásoknak is tegyen eleget.

249. Ó mily utálatos az engedetlenség bűne, mely által angyalok sokasága a Mennyországot, az emberi nem pedig a Paradicsomot vesztette el.

250. Gyermekem! A világ kincseinél is jobban szeresd az engedelmesség erényét és akkor rátalálsz a Mennyország gazdagságára. Kövess engem!

>> Áldozat, imádság – a lélek készsége
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Egy válasz

 1. énispista

  Máté 10:37.
  A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
  38.
  És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.

  Mondja ezt az Úr Jézus.
  Akkor hát kit kell követnünk? Az Úr Jézust. Isten Igéjét kell követnünk.

  Lukács 14:26.
  Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
  27.
  És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

  Nem testileg kell meggyűlölni a felsoroltakat, hanem azokat a tanításokat és hagyományokat amik Isten Igéjétől eltérnek.

  I.Korinthus 3:9.
  Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
  10.
  Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.
  11.
  Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

  Isten Igéje az alap, a kőszikla amelyre építeni kell az életünket.
  Legyen áldott az Isten, hogy elküldte az Ő Igéjét az Úr Jézus Krisztust.
  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.