RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

SZENT PAPJAINKNAK SZÜKSÉGÜK VAN RÁNK!

Az amerikai John Harden atya írása

Mindnyájan tisztában vagyunk vele, hogy katolikus papság nélkül nem lenne Eucharisztiánk, nem létezne a bűnök bocsánatának szolgálata (szentgyónás), és nem lenne tekintély a Katolikus Egyházban. Mi következik mindebből, testvéreim?

Az, hogy imádkoznotok kell a papjaitokért!

Bárcsak el tudnám mondani nektek, milyen komolyan kérem ezt tőletek, milyen reménytelenül és kikerülhetetlenül szükségük van a papoknak az imáitokra! Hatalmas szellemi támadás alatt vannak minden nap, kísértések özöne éri őket – szükségük van nemcsak az imáitokra, de az áldozataitokra is.

Böjtöljetek a papjaitokért!

Más szóval, kérjétek az Urat imában és áldozatok által, hogy megadja a kegyelmet ahhoz, hogy a papok hűségesek lehessenek a papsághoz

És ez nem minden.

A papoknak szükségük van a bíztatásotokra!

És minél odaadóbban kívánja egy pap betölteni fogadalmait és szolgálni a híveit – pláne, ha nem tagja szerzetesközösségnek -, annál több bíztatásra és bátorításra van szüksége laikus testvérei részéről. Kérjétek az Urat, hogy világosítsa meg számotokra, milyen módon tudtok a legtöbbet segíteni papjaitoknak mások szolgálatában.

Sose felejtsétek el, hogy egy papnak – bárhogy is beszél vagy viselkedik papként -, szüksége van a ti hitből fakadó tiszteletetekre az ő papsága iránt, sőt, merem állítani, hogy erre van a legnagyobb szüksége.

Tiszteljétek a Papságát!

Hogyan tudunk segíteni papjainknak? Ha megfogadjátok a tanácsaimat. Nem tudom eléggé felhívni a figyelmeteket, mennyire fontos mindez papjaitok számára, ismét csak azt mondhatom, szükségük van minderre, szükségük van rátok! Hiszen értetek adta az életét. Lemondott minden örömről, hogy a lelkeket mentse. Egy pap papságát elsősorban neki magának kell nagyon tisztelnie, enélkül nehezen tudná betölteni a hivatását. Testvéreim, nagyon számítok rátok, más szavakkal is ki szeretném mindezt fejezni: határozottan felszólítalak benneteket, hogy habozás nélkül kezdjetek el kérni papjaitoktól!

Engedjétek meg nekik, hogy gyakorolhassák papságukat a tanácsadásban!

No ez itt egy igen széles terület, amelyről beszélni szeretnék nektek a papsággal kapcsolatosan. Mind tudjuk, jelenleg az Egyház is válságban van. És ez a krízis elsősorban a papság krízise.

Azelőtt is elmondtam minden egyes évben, amikor a Szentszéknek dolgoztam a Papi Kongregáció Szolgálatában, hogy hiszek abban: a pap az, aki meg tudja adni azt a vezetést, azt az irányt, melyet követnünk kell. Imádkoznotok kell érte, hogy a ti papotok megadja nektek ezt a fajta vezetést és iránymutatást. Higgyétek el, nem véletlenül beszélek erről. Hitben kell élnünk, és különösen a Katolikus Anyaszentegyház erkölcsi útmutatásai szerint, ezért kell segítenünk a papoknak, és így ők a helyes irányban tudnak tartani bennünket. Sokkal többet láttam, mint amit ti el tudtok képzelni. Annyi fiatal és idős pappal beszéltem!

Végül, minél gyakrabban járulunk szentgyónáshoz, Isten annál több kegyelmet tud kiosztani nekünk papjai által. Erre a papnak is szüksége van, hiszen ezért él, márpedig én hivatalból is jól ismerem a papi lelket. Ismerem, hogy egy papnak éppoly kegyelem hívei gyónását feloldozni, mert – papként magam is biztosíthatlak róla benneteket -, a pap szolgálata azoktól függ, akik igénybe veszik a szolgálatát. 

Csak a Mennyországban fogjátok megtudni, milyen mértékben segítettétek ti a papokat saját engedelmességetekkel, alázatosságotokkal, szent és tiszta életetekkel, imáitokkal és áldozataitokkal abban, hogy szent, engedelmes, alázatos, tiszta életű papjaitok legyenek.

Papok Királynője, könyörögj érettünk!

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.