RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Kilenced Szt Júdás Tádéhoz egész kilátástalan helyzetben

Novéna Szent Júdás Tádéhoz egész kilátástalan helyzetben
.
Ezt a novénát 9 napon minden nap hatszor imádkozzuk el. 9 napon át 1 példányt ebből a novénából minden nap tegyünk egy templomba, vagy adjunk ismerősöknek.
.
Kérésünk meghallgatást fog nyerni legkésőbb a kilenced utolsó napján, ha korábban nem.
Még sohasem fordult elő, hogy ne nyert volna meghallgatást.
.
A kilencedet 9 napon át imádkozzuk:


Jézus Legszentebb Szíve legyen imádva és szeretve minden tabernákulumban az idők végéig! Ámen.
Jézus Legszentebb Szíve legyen imádva és dicsőítve most és mindörökké! Ámen.
Szent Júdás Tádé, könyörögj érettünk, és hallgasd meg kérésünket! Ámen.
Áldott legyen Jézus Legszentebb Szíve,
Áldott legyen Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,
Áldott legyen Szent Júdás Tádé az egész világon és örökké! Ámen!

1 Miatyánk és 1 Üdvözlégy

6x


Készítsünk másolatot, és 9 napon át 9 példányt naponta tegyünk egy templomba.
Ami lehetetlennek tűnik, lehetséges lesz.

Kérjük, hogy az imameghallgatásokat írjátok meg kommentben! 

SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLRÓL
Ki volt Szent Júdás Tádé?

Szent Júdás Tádé egyike volt a 12 apostolnak. E nagy méltóságon kívül még rokoni kötelék is fűzte őt az Úr Jézushoz. Szent Tádénak anyja ugyanis Mária Kleofe volt; aki közeli rokona, valószínűleg unokatestvére volt a Boldogságos Szent Szűznek. Ez a Mária Kleofe ott állott a Fájdalmas Anya mellett Jézus keresztjénél és segített az Üdvözítő halott testét is sírba helyezni. Szent Tádénak apja pedig Kleofás volt, akit a hagyomány Szent József testvérének tart. Szent Tádé testvérei voltak: az ifjabbik Jakab apostol, Simeon és József, akiket a Szentírás is az Úr Jézus rokonainak említ.

Szent Tádé élete
Fiatal koráról keveset tudunk. Valószínűleg többször találkozott az ifjú Jézussal. Felnőve abban a nagy kiváltságban részesült, hogy Üdvözítőnk tanítványai, majd pedig apostolai közé hívta őt. A Szentírásban is szerepel neve. Amikor ugyanis Üdvözítőnk halála előtt búcsúbeszédét tartotta, Szent Tádé felvetette a kérdést, hogy miért nem lép fel Jézus mint a messiási birodalom vezére az egész nép előtt és miért csak az apostoloknak nyilatkoztatja ki közelebbről magát? Jézus feleletében elhárította ezt a kérdést és a Messiás országáról mint Isten szeretetének birodalmáról szólt hozzá. Üdvözítőnk mennybemenetele után Szent Tádé Judeában és Szamáriában, majd pedig Szíriában, Mezopotámiában, Örményországban, sőt még Arábiában is hirdette az evangéliumot.

62-ben visszament Jeruzsálembe, hogy részt vegyen fivére, az ifjabb Jakab utódjának megválasztásánál, aki mint Jeruzsálem püspöke vértanúhalált szenvedett. Ez alkalommal másik testvérét, Simont választották meg püspökké. Tíz esztendeig maradt itt és segített fivérének az evangélium terjesztésében. Buzgólkodásukat az Isten kegyelme kísérte és igen sokan megtértek. Ez a siker kihívta a hit ellenségeinek gyűlöletét és Szent Tádét Simonnal együtt kivégezték. Simont darabokra fűrészelték, Szent Tádét pedig bunkóval agyonverték.
Ereklyéje
Szent Tádé holttestét Babilonba vitték és ott a tiszteletére emelt templomban helyezték el. Később visszavitték Jeruzsálembe, ahonnét Nagy Károly Toulouse-ba, Franciaországba szállíttatta el. Végül Rómába került a holttest, ahol a Szent Péter templomban őrzik ma is. Teljes búcsút nyerhet mindenki, aki a szokott feltételekkel névünnepén sírját meglátogatja.

Ünnepe és ábrázolása

Szent Tádé névünnepét október 28-án ünnepli az Egyház.A képeken Szent Tádét egyik kezében doronggal vagy lándzsával, a másikban pedig kicsiny, mellére szorított képpel ábrázolják, amelyen az Üdvözítőt láthatjuk. A dorong azt mutatja, hogy Tádét bunkóval verték agyon vértanúhalálakor. A kép pedig egy legendára utal, amely szerint Szent Tádé Abgarus edesszai királyt egyszer az Üdvözítő képével ajándékozta meg és a király e kép érintésére leprájából kigyógyult.

Szent Tádé a reménytelenek közbenjárója

Szent Tádé tisztelete a legrégebbi időkből származik. Különösen Keleten, az örmény katolikusok fordultak gyakran hozzá. Hiszen Ők tőle ismerték meg Krisztus tanítását és apostoluknak tisztelik. Nyugaton Szent Bernát terjesztette tiszteletét. Állandóan magánál hordta Tádé apostolnak egy kicsiny ereklye-darabját és meghagyta, hogy halála után helyezzék azt mellére és vele temessék el. Szent Brigitta volt a másik szent, aki buzgón terjesztette Szent Tádé tiszteletét, akinek személyére egyik látomásában maga az Üdvözítő hívta fel a figyelmét. Hazánkban Bécsből terjedt el tisztelete. Itt ugyanis az újkornak modern apostola, Hofbauer Szent Kelemen buzdította lelki gyermekeit Szent Tádé tiszteletére. Példáját követték azután a bécsi jezsuiták is, akiknek minden templomában ott van a nagy közbenjárónak a képe.


Imameghallgatások

Szent Tádé tiszteletének legsikeresebb terjesztője azonban az a csodás eredmény volt, amelyet a hozzája fordulók tapasztaltak. A legkétségbeesettebb helyzetekben és reménytelenségek közepette folyamodtak már ezrek és ezrek Szent Tádé közbenjárásáért és csodálatos módon meghallgatta őket az Isten. Tanúság erre a rengeteg hálairat, amely főleg a külföldi hitbuzgalmi folyóiratokban a meghallgatásokról beszámol, azon kívül az a rengeteg hálatábla mely külföldön Szent Tádé oltárainak környékét díszíti. Íme néhány példa, amely bizonyítja Szent Tádé hathatós közbenjárását. Egy egyetemi hallgató gyógyíthatatlan betegségben Szent Tádé segítségét kérte. Nem volt már reménye és tanulmányait is abba kellett hagynia, imádkozott Szent Tádéhoz és meggyógyult és a vizsgáit is le tudta tenni.
Egy tanító már-már megsüketült és így állását is elvesztette volna. Kisfiával együtt ájtatosságot kezdett Szent Tádé tiszteletére és meghallgatást nyert.
Egy családapa igen súlyos operáció előtt állt és az orvosok már szinte lemondtak róla, kilencnapi ájtatosságot kezdett családjával együtt Szent Tádé közbenjárásáért. A műtét jól sikerült 14 nap után szépen felépült a beteg. Egy édesanyát, kinek három kicsi gyermeke volt az orvosok gyógyíthatatlan betegnek nyilvánítottak. Szent Tádéhoz kilencedet tartott, és a kilenced végén teljesen fölépülve hagyta el a kórházat, és még hosszú éveken keresztül nevelhette gyermekeit.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

35 hozzászólás

 1. Alice

  Szent Judás Tádé segits tégy csodát légy szíves nagyon nagy bajban vagyok.Az eddigi segitségedet köszönöm!

  Válasz
 2. Marika

  Minden tiszteletem Szent Judás Tádéhoz mindenkinek ajánlom a kilencedet nekem mindig segit soha nem hagy cserbe.
  Szent Judás TÁDÉ dicsőség neked.

  Válasz
 3. Ibolya

  Szent Judás Tádé könyörögj értem a mi Urunknál Jézus krisztusnál,hogy segitsen egy nehéz ügyemben.

  Válasz
 4. Ibolya

  Tanusithatom,hogy az ima segit engem számtalan hejzetben megsegitett : Többekközött a Fiam elhagyta az italt és a dohányzást, Én olyan beteg voltam a szivemmel, hogy csak perceim voltak hátra egy éjel olyan krizisem volt, hogy nem birtam beszélni csak gondolatban mondtam az imát egyedül voltam othon és mentő hejett hajnalig imátkoztam a Jézus Szive Rozsafüzért, a fohászokat Jézus válsebéhez, A szent sebek Rozsafüzérét A Szabaditó rozsafüzért , kértem a Szűz anyát ,hogy járjon közbe értem és hajnal felé megszüntek a fájdalmaim keptam könyebben levegőt és le tudtam feküdni. de ezen kivül imátkozom Szent Tádéhoz ,Szent Antalhoz ,Szent Józsefhez ,az Őközbenjárásukat kérem és ebben nincs semmi gyanús mert az Ő rendithetetlen hitük segit nekünk a minden napi élet nehézségei elviselni.

  Válasz
 5. Marika

  Nem ismerem ezt a kilencedet és még nem imádkoztam, de a kilenced sokszorosítása és szétrakása “gyanús”. Ezt egy túlbuzgó lélek tehette bele, hogy biztosan bejöjjön a kérése. Nem helyes dolog! Az ima enélkül is meghallgatást nyer. Gondolkodjunk…
  Pax et bonum!

  Válasz
 6. mayflower

  Én tavaly nyáron imádkoztam ezt a kilencedet, bár emlékezetem szerint nem napi 6-szor, hanem talán 3-szor vagy egyszer és nem tettem minden nap 9 példányt a kilencedből különböző templomokba, hanem egyszer tettem egy brossúrát a nekem legkedvesebb templomba Szent Júdás Tádé életéről, csodatételeiről és a kilencedről. Azért végeztem a kilencedet, mert részben saját hibámból megszakadt a kontaktusom valakivel, akit nagyon szeretek és nagyon hiányzott. Bár akkor már nagyon régen nem hallottam felőle, mégis hittem benne, hogy Szent Júdás Tádé segítségével újra kapok alkalmat az Atyától, hogy beszélhessek az ismerősömmel. A kilenced utolsó napján az illető megkeresett, mindenféle ok és cél nélkül csak beszélni akart velem. Mivel már régóta ismerem, tudom, hogy ez nem jellemző rá, éreztem, hogy valóban csoda történt. Szóval szerintem nem számít, hogy napi hányszor imádkozol, meg hány példányt raksz belőle hány templomba, a fő, hogy terjeszd a tiszteletét és higgy az erejében :)

  Válasz
 7. szandra

  én most fogom kipróbálni, remélem imám meghallgatásra kerül.
  az nem baj ha ugyanabba a templomba helyezem el minden nap?

  Válasz
 8. Ariel adatlap-képe
  Ariel

  Kedves Reménytelen! Nekem már több ízben segített. De fontos tudni, hogy Isten nem automata: bedobjuk az imádságot és kijön a megrendelt csoda. Élet és lélekrendezés kell, őszinte megbánás és megbocsátás, valamint igazi alázattal telt odafordulás az Úrhoz. És még ilyenkor is előfordulhat, hogy nem történik meg amit kértünk, ám ilyenkor a csoda fordítva működik: bennünk megy végbe, ami azt jelenti, hogy belátjuk, lemondunk, elengedünk. Még annyit, hogy volt nekem is olyan kérésem, amiért évekig “nyúztam” Istent. Egy évtized távlatából teljesen világossá vált, hogy csakis hálával tartozom, hogy “megmentett a saját kérésem beteljesülésétől”: :-) De azért bizakodj, nincs kérés, amire nem érkezik felelet, legrosszabb esetben csak nem az lesz a válasz, amit szeretnél, hanem sokkal jobb. Ja! És Isten malmai lassan őrölnek :-)

  Válasz
 9. Reménytelen

  Mindent a leírás szerint csináltam és nem segített. Van valaki akinek segítettt?

  Válasz
 10. Ton

  Végtörlesztéssel kapcsolatos egyértelműen kilátástalan helyzetben segített. Azt hiszem, bajban kell lenni, őszintén kérni, és akkor segít.
  Legjobbakat

  Válasz
 11. Csernik István

  Nekem az a tapasztalatom,hogy eddigi életem folyamán Jézus az (igaz) emberségre is nevelt-szerintem Ő azt akarja,hogy az ember nagy legyen,naggyá nőjön a keze alatt.Nem érdemes minden szent újdonságot kipróbálni(és futkosni a csodák után-ez egyfajta szenzációhajhászás-féle is lehet meg van benne egy kis tiszteletlenség is a szent dolgok iránt).A józan ész is szükséges,Jézus a mi józanságunkat is szereti.Még kell sok minden a hiteles kereszténységhez,de emberség is kell.Szerény vélemény.Üdv minden olvasónak.

  Válasz
 12. Cúth Zsolt

  Fu fu fu olvasom a fórumozók véleményét ismerem a Szent Júdást de ezt most nem értem imádság igazából gyönyörűek de ismeretlen ez a számomra a kilenced.Tavaly már volt ilyesmi talán a fénylánc. Vagy a Vatikán kenyér hogy a receptet adjuk tovább mert szerencsét hozz a házhoz majdnem a vesztünket okozta van vele tapasztalatom:(.De nem árt ha kérnénk a Szentlélektől a megkülönböztetés ajándékát imádkoznánk ezért szerintem. Egy kicsit tartok tőle én is.Én legalább hallgattok a lelki ismeretemre hogy hogyan tovább.

  Válasz
 13. adatlap-képe
  eszterke1

  Kedves Mindenki!
  Kedves Metropolita!

  Most kiraktam a templomba Szent Judas Tade novenejabol,es azt mondta egy hölgy,hogy szep az ima,de ez az x -szer lemasolom,es attol bizok valamit ez,fehermagia,es hogy csak az Urban bizzak,Szerintetek?Maskor is hallottam ilyet paptol,hogy ilyen,hogy x -szer el kell mondani,ebben ne bizzak, Vegülis ide sincs irva,melyik szent kapta,melyik evben,stb

  Válasz
 14. Snoopy adatlap-képe
  Snoopy

  Vegul is, azt hiszem, igazsagtalan voltam szent Judas Tadeval. Az imam meghallgatasra talalt, csak nem a 9. napig. Azt hiszem, tartozom annyival, hogy helyesbitsek. Pal, koszi a hozzaszolast.

  Válasz
 15. Pál

  Valóban nagy segitő hatalmat ruházott az Úr szent Júdás Tádéra. Évekkel ezelőtt Rónaszéken (Északerdély,Máramaros megye)találtam egy kis könyvet.Szent Júdás Tádé Csodanagy Segitő Minden Bajban a cime és a 30-as években volt kiadva.Kuriózumként vágtam zsebre,de nemsokára már nagy segitségemre lett.A könyv végén kérik is a szerkesztők,hogy ajánljuk másoknak is.Hát igazuk volt,megéri terjeszteni és újra felébreszteni Szent Júdás Tádé tiszteletét.A szent közbenjárására sok csoda történt,azonban nem szabad azt hinni,hogy úgy működik mint egy automata:megnyomjuk a gombot s kapunk libacombot.Az imáról,hogyan kell helyesen imádkozni,részletesen olvashatunk az Újszövetségben,ha pedig az Úr nem halgatja meg imáinkat,akkor az Ő tervei nyilván másak,bizzuk rá életünket,és nem fogjuk megbánni.Dicsértessék a Jézus Krisztus.

  Válasz
 16. sanyi

  en nem vagyok hivö de hiszek istenbe pedig mindig ojan rossz törtenik velem

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.