RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< A szaglóérzék szenvedése

Midőn szeretett Anyám méhében időztem, meg voltam fosztva érzékeim használatától. Kezeimmel és lábaimmal nem mozoghattam. Szinte keresztre voltak feszítve, mivel nélkülözték mozgási szabadságukat.
.
Ezt a szenvedést is engesztelésül ajánlottam fel Atyámnak az Őt érő sok és nagy sértésért, mellyel az egész emberi nem keze és lába használatával illeti.
.
Világosan láttam a bűnöket, melyeket testvéreim ezekkel a tagokkal követnek el. Minden embert láttam, minden időkben. Minden lépésüket és mozdulatukat végigszemléltem. Nagy fájdalom járt át gonosztetteik láttán, melyekkel a jóságos Istent bántják.
.
Testvéreim azért kapták az érzékek és tagok használatát, hogy azokat üdvükre és a mennyei Atya nagyobb dicsőségére fordítsák – de ők épp az ellenkezőjét teszik: lelkük kárára és a mennyei Atya gyalázására használják fel tagjaikat. Engesztelésül felajánlottam mélyen átható nagy fájdalmamat.

Felajánlásom miatt Atyám kiengesztelődött, és hajlandó volt mindenkinek megbocsátani, valahányszor bűnbánóan visszatérnek Hozzá. Kértem, adjon kegyelmesen annyi erőt és kegyelmet mindenkinek, amennyivel megjavulhatnak. Járjon előttük isteni világosságával és útmutatásaival, és irányítsa tökéletességre lépteiket és munkájukat.Ezek a kérések tetszettek Atyámnak, és azóta szüntelenül teljesíti is ezeket.

Kizárólag a nyakas, csökönyös és megrögzött emberi akarat gátolja az isteni kegyelem hatásait. Az ember visszautasítja Isten kegyelmét, beleéli magát saját megrögzött elhatározásaiba és hajlamaiba, kielégíti önnön kívánságait, és figyelmen kívül hagyja Isten akaratát. Ily módon kiűzi szívéből az isteni kegyelmet, és azokkal a lidércfényekkel, melyeket szenvedélyei és lelki vaksága okoznak, elsötétíti azt a világosságot, melyet Atyám ad neki.

Arra is kértem Atyámat, hogy mindenki, aki az Ő kifürkészhetetlen rendeléséből tagjaiban fájdalmat érez, türelemmel tudja viselni a rá mért szenvedést.

Arra is kértem, hogy adjon különösen sok kegyelmet azoknak, akik az Ő nagyobb dicsőségére tagjaik használatában önmagukat megtagadják, és az erényekben gyakorolják. És Atyám irgalmat tanúsított kérésem iránt: láthatod, ha valaki igazán törekszik az erényre és az önmegtagadásra, azt az isteni kegyelem csodálatos módon támogatja.

Mindez, drága jegyesem, imádságaim gyümölcse.

De akik vakmerően kiűzik szívükből az isteni sugallatokat, állandóan gyötrődnek, mert mégiscsak azt kell elviselniük, amit Atyám elrendel. Ellenszegülő akaratuk és kétségbeesésük által már ebben az életben előre kezdik szenvedni a poklot. De még megmenekülhetnének előle, ha alávetnék magukat az isteni akaratnak. Őértük kimondhatatlan kínt szenvedtem, mivel látnom kellett, hogy mindaz, amit szenvedtem és imádkoztam, hiábavaló volt számukra. Részvéttel tekintettem rájuk, de részvétem is hiábavalónak bizonyult. Nem akarták magukat megadni Atyámnak.

Így tett Jeruzsálem városa is. Mennyi fájdalmas könnyet ontottam, hogy elhárítsam pusztulását, de nem használtak könnyeim, mert nyakasságában ellenállt kegyelmemnek.

>> Az ízlelés szenvedése

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.