RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< A nyelv szenvedése

Szaglóérzékemben is szenvedtem. Mindentől meg voltam fosztva, ami ennek az érzéknek gyönyörűség és felüdülés. Ezt is engesztelésül ajánlottam fel Atyámnak azokért a sértésekért, melyeket testvéreim ezzel az érzékükkel követnek el.

Habár a szaglóérzék kevésbé alkalmas eszköz a bűn elkövetésére, mégis nagy kárt okoz a léleknek, ha az ember élvezetre használja fel. Ezzel megsérti az ember a Teremtőt. Nem magyarázom meg neked közelebbről a szaglóérzék bűneit, drága jegyesem, mert nem vagy képes megérteni. /Jézus egy szerzetesnővel beszél – a szerk./ Azt mondom neked: ha valaki megtagadja ezt az érzékét, sok érdemet szerez magának.

Önmegtagadásom nemcsak a szaglás természetes élvezeteinek megtagadására terjedt ki, hanem attól is megtartóztattam Magamat, hogy azt a felettébb kedves illatot érezzem, amit az örök Igével egyesült emberségem árasztott magából. Istenségem ereje a létező legkellemesebb illatot árasztotta Testemből. Ezt az illatot akaratom szerint csak kevesek érezhették, köztük Anyám. De időnként őt is megfosztottam ettől az élvezettől, hogy gyakorolhassa az önmegtagadást, és ezáltal érdemeket szerezzen. Én viszont lemondtam minden élvezetről és örömről, amelyet emberségem élvezhetett volna.

Egészen meg akartam fosztani Magamat minden földi vigasztól, hogy törlesszem testvéreim adósságát. Érzékeim megtagadásával az isteni igazságosságot engeszteltem az emberiség bűnre vezető érzékiségéért.

Csodálkozol, szeretett Jegyesem, annak hallatán, hogy Testemből ilyen kellemes illat áradt szét? Bizony mondom neked: az illat, amely emberségemből kiáradt, oly erős és kellemes volt, hogy felüdítette azokat, akiket észrevételére méltattam, mert nem mindenki érezhette meg, aki Közelembe jött. Ez külön kegyelem volt. Ezek a lelkek igazak és ártatlanok voltak. Illatomat nem testi szaglóérzékükkel érezték, hanem lelkükkel. Ezek a lelkek illatom kellemes vonzóereje miatt futottak hozzám. Gyermekkoromban az ártatlan gyermekek lelkét vonzotta körém ez a kellemes illat. Az Énekek Énekében a szent Jegyes előképe szólt ekként szeretett vőlegényéhez, aki Emberségemet ábrázolja: "Utánad futunk, keneteid illatára, ezért szeretnek Téged a szűzek!…" (Énekek Éneke 1,3)

Voltak, akik odáig jutottak – illatomtól betelten és felfrissülve -, hogy az emberi természettel egyesült Istenségemet is felismerték. Ők úgy imádtak, mint Isten igaz "Fiát". Így tettek a napkeleti bölcsek, az agg Simeon, Anna prófétaasszony, és mások is, földi életem során.

Ne gondold, szeretett Jegyesem, hogy ez egyszerű illat! Különböző gyönyörködtető és rendkívül kellemes illatok keveréke az, amit Istenségem áraszt. Egy kenet nemcsak egyféle illatból áll, sokféle fűből, virágból, mindegyiknek illata kölcsönösen áthatja egymást s együttesen egyetlen jó illatot áraszt. Az Én Esetemben az Istenség árasztotta jó illatát: minden erényem a sajátját.

Jó illatom olyan erős volt, hogyha egy ember testi szaglóérzékével megérezte volna, azonnal a Paradicsomba ragadtatott volna. Azt a kegyelmet, hogy ezt az illatot testileg is érzékelje – ne csak lelkében -, egyedül szeretett Anyám kapta meg. Gyakran erősítette meg őt mennyei Atyám, nehogy meghaljon tőle. Más embernek nem adtam meg ezt a képességet, amint Magam is lemondtam róla, mert ez volt Atyám akarata, és így tetszett Neki.

>> A tagok szenvedése

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Egy válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.