RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< Az Üdvözítő uralkodásának kétféle módja

/folytatás a JÉZUS BENSŐ ÉLETE című könyvből, mely a XVIII századi Baij Mária Cecília szentbenedekrendi apátnő magánkinyilatkoztatása/

Ezután hallgatásomat ajánlottam fel Atyámnak, mert az anyaméhben töltött 9 hónap alatt egyetlen szóra sem nyitottam ki ajkaimat. Tőlem, a Teremtő Istentől ez igen nagy áldozat volt. Az emberek minden ékesszólása és tanultsága, az Én Bölcsességemhez viszonyítva, dőreség és tudatlanság. Mégis elviseltem ezt a kínt engesztelésül mindazokért a bűnökért, melyeket testvéreim a nyelvükkel követnek el. Ezzel az érzékszervvel jobban megbántják Atyámat, mint az összes többivel együttvéve – ezért igyekeztem Atyám nagy haragját lecsillapítani, mert Atyám méltán haragszik az emberi nemre, nyelve által elkövetett bűnei miatt.

Kértem Atyámat, hogy mindenkinek, akiknek jó hírnevében az embertársaik kárt okoznak, rágalmazzák, tiszteletlenül és méltánytalanul beszélnek róluk, gyalázzák vagy gúnyolják őket – adjon erőt, hogy Isten iránti szeretetből és Engem utánozva önként el tudják viselni ezt a szenvedést. Én már az anyaméhben tudtam, milyen súlyosan meg fogják sérteni Becsületemet.

Kértem Atyámat, hogy adjon erőt mindazoknak, akik ezt az érzéküket meg akarják tagadni, és nemcsak önként kerülik Isten mindennemű megsértését, hanem még a megengedett és közömbös beszélgetésektől is tartózkodnak. Hallgatásommal szereztem meg ezt a kegyelmet legfőképpen a szerzeteseknek, hogy tudjanak csendben lenni és hallgatni, és hogy ily módon, a mennyei Atya segítségével nagyszerű győzelmet arathassanak a gonosz ellenség fölött.

Az ördög ugyanis a nyelvet keríti hatalmába, ha a tökéleteseket és az erényben kipróbáltakat akarja bukásba sodorni.
.
Milyen nehéz is az embernek ezt az érzékét megtagadni és kordában tartani! Az ördög igen nagy erőfeszítéseket tesz, hogy az embereket a nyelvükkel kapcsolatos visszaélésekre csábítsa. Nagyon jól tudja, mekkora kárára van ez a fajta önmegtagadás, és milyen nagy nyereség számára a nyelvvel való visszaélés. Egyetlen, nyugtalan nyelv, amely nem uralkodik magán, egész város romlását okozhatja! A szavakkal történt visszaélésekkel a Gonosz bizony sok győzelmet arat.
.
Különösen kértem Atyámat, legyen irgalmas azokhoz, akiket a sok és zabolátlan beszéd tévedésbe és nagy bűnökbe sodort – ha kegyelme segítségével – meg akarnak javulni.

Azokért a nyomorultakért is kértem Őt, akik nem éreznek bűnbánatot e tévedéseik miatt, mivel süketek a belső isteni sugallatokra. Ezek egyszerűen nem akarnak megjavulni, ezért azt kértem,legalább halassza el az Atya megérdemelt büntetésüket. És ne büntesse őket olyan szigorúan, mint világrajövetelem előtt tette. Azt a 42 fiút, például, akik kigúnyolták Elizeus prófétát, medvék tépték szét…

Atyám mindent megígért nekem. Kijelentette, hogy mostantól kezdve az "irgalmasság" Istene akar lenni, és nem az "igazság" Istene, amint az Ószövetségben volt. És Ő be is tartotta Nekem tett ígéretét.

Lásd, hány lélek született e világra Megtestesülésem után, akik megszerették a hallgatást. Hány kolostort alapítottak, melynek szabályzatába van írva a teljes silentium. Mindez már az Én Hallgatásom gyümölcse, amit Én, az Örök Bölcsesség, az anyaméhben 9 hónapon át megtartottam anélkül, hogy csak sóhajtottam volna is egyet.
.
Látod, mily nagy bűnösök vannak e világon! Káromlás, hazugság, becsapás és hamis esküvés, zúgolódások és rágalmazás dúlja fel e szép földet. De Atyám nagy türelemmel és békével viseli ez ezeket, következményeként nekem tett ígéretének.
.
Arra is kértem Őt, hogy szóljon azok szívéhez, akik önmegtagadásból vonulnak magányba és hallgatásban élnek. Teljesítse a magányos léleknek tett ígéretét: "A pusztába akarom vezetni és a szívéhez szólni!" (Ozeás 2,14) És mi mást kell érteni pusztaságon, mint az igazi, szigorú hallgatás megőrzését? Ha egy ilyen lélek mások társaságában van, ez nem akadályozza őt abban, hogy Istenével beszélgessen. Ezt saját magadon is megtapasztalhatod. Tehát nem a test egyedülléte, hanem a szív magányossága, azaz a teremtményekkel szembeni hallgatás teszi, hogy Teremtődnek hangját hallod, és szíved mélyén szólhatsz is Hozzá.

Ezt is megígérte Nekem Atyám. Valóban a szívükhöz szólok azoknak, akik a tökéletes visszavonult életre adják magukat: vagyis magányban és csendben élnek. Ők meghallják Isten szavát. Ők jobban felfogják az isteni sugallatokat, és behatolnak az isteni titokba. Mennyi léleknél ment ez végbe…! Hozzájuk a Szentlélek kegyeskedett szólni. Kinyilatkoztatja nekik még a legnagyobb isteni titkokat is, ami Megtestesülésem előtt nem ment olyan könnyen.

Atyám a Nekem tett ígérteit mindenben és mindenkivel szemben fenntartja. Tehát ha az ember nem hallja Isten hangját, akkor ennek nem Isten az oka, hanem az ember saját méltatlansága és nyakassága, mert nem akarja magát alávetni az isteni rendelkezéseknek, a maga módján akar élni, nem akarja szenvedélyeit és érzékeit megtagadni, hanem szabadjára engedi azokat, erre vagy arra, amerre az önszeretet és az ellenkezésvágy éppen húzza.

Atyám mindig hajlandó megadni annyi kegyelmet, amennyi szükséges, hogy minden érzékünkön, főleg pedig a nyelven győzedelmeskedjünk. A bűnös nyelv nagyobb kárt okoz, mint a kirántott éles kard, mert ez a lelket szúrja át és öli meg. A kard viszont csak a testet járja át és öli meg – márpedig a test sokkal kisebb értékű és jóformán semmi a lélekhez mérten.

>> A szaglóérzék szenvedése

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.