RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< A kinyilatkoztatás körülményei és üzenetei

"Az ember kétféle életet él a földön. Az egyik a külső: a TEVÉKENY.  A másik a benső: a SZEMLÉLŐDŐ ÉLET.

Az egyik mindenki számára látható, nyilvánvaló;  a másikat csak Én ismerem. Helyes életmód mellett mind a két élet – a külső és a benső – annyira eggyé válik, hogy egyik sem hátráltatja a másikat. Ha mind a külső, mind a belső élet az Én nagyobb tiszteletemet célozza, lépést tartanak egymással. Bárki felismerheti az egyik tökéletességéből a másik magasztosságát.

Ebben az írásban az Én benső életemről valóban az az érzésed lesz, mintha egyidőben a külsőt is figyelemmel kísérnéd. És habár külső életemet a gonoszok meggyalázták, mindazonáltal az igazak magasztalták és csodálták.

Az Én külső életem az Atyának fölötte tetsző volt. Ő maga adta ezt tudtunkra a Jordánnál és a Táboron, e szavakkal: "EZ AZ ÉN SZERETETT FIAM, AKIBEN KEDVEM TELIK" (Máté 3:17)

Ne csodálkozz, szeretett Jegyesem, ha Én neked – még mielőtt feltárom benső életemet – megmagyarázom, hogyan él kettős életet minden ember e földön: külsőt és bensőt. Erős legyen a meggyőződésed, hogy biztonsággal leírhasd mindazt, amit neked parancsolok, és ami az engedelmességnek megfelel. Még ha nagyon nehéznek látszik is előtted, akkor is, nemcsak hogy nagyon könnyűnek fogod találni, hanem nagy vigaszodra és lelki hasznodra fog szolgálni. Légy bátor, jegyesem, ne félj semmi nehézségtől. Én mindent azzal a teljes szeretettel nyilatkoztatok ki neked, amelyet irántad érzek.
.
Akaratom szerint úgy felelj majd erre a nagy szeretetre, hogy igyekezz Engem mindabban utánozni, amit kinyilvánítottam neked, s amit egyre bőségesebben fogok kinyilatkoztatni. Azért akarom, hogy leírd ezeket, hogy az Én benső életem jobban bevésődjék a szívedbe.

Dávid tett így törvényemmel, amikor így szólt: "ÉS TÖRVÉNYED, Ó URAM, VÉSD SZÍVEM KÖZEPÉBE!" Zsolt 39,9) Mondd vele: "A TE ÉLETED, URAM, LEGYEN SZÍVEM MÉLYÉN!" , hogy Engem tökéletesen utánozhass, s igazi és hűséges jegyesem lehess."

>> A Megtestesülés

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.