RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A "JÉZUS BENSŐ ÉLETE" által Jézus legszentebb Szívének érzelmeit akarja megmutatni nekünk, azt, hogy hogyan szerette emberi élete első pillanatától kezdve a mennyei Atyát és minket.

A Jézus Szíve tisztelet különösen az utolsó idők számára lett fenntartva, és arra való, hogy a kihűlt emberszíveket – miután megismerik és átelmélkedik Jézus belső érzelmi világát – bensőséges viszontszeretetre gyullassza, elégtételt adó engesztelésre és hű utánzásra indítsa.

A Jézus Szent Szíve tiszteletnek négy fontos terjesztője négy különböző kor négy szent életű apácája volt.

1. Hackenborni Szent Mechtild (+1298) – ő nagy Szt Gertrúd nagynénje, már ő írt a Jézus Szíve tiszteletről
2. Nagy Szent Gertrúd (1256.01.06 – +1302.11.17) Könyve: "Az isteni szeretet követe" /Szent János evangélista kijelentései alapján/
3. Alacoque Szent Margit (+1690) /1673.dec 27-én, Szent János evangelista ünnepén kapta Jézus Isteni Szívének kinyilatkoztatását/
4. Baij Mária Cecília, az olasz montesfionei Szent Péter zárda apátnője (szül: 1694.01.04 – +1766) /1729 dec 27-én misztikus módon kapja különös pártfogójául és lelki testvéréül Szent János evangelistát/ Itt az ő kinyilatkoztatásaival fogunk foglalkozni.


Hogyan olvassuk a kinyilatkoztatásokat?

Baij Mária Cecilia mondja:
"Én csak azt tudtam meg, amit Jézus Krisztus nekem kegyességében kinyilatkoztatott. Egy benső hang diktált nekem, ami csodálatos és különös módon történt. Kimondott, mégis szellemi közlésről volt szó."
.
"Főtisztelendőséged tudni akarja, hogy milyen módon látom és hallom mindazt, amit leírok?… Egészen egyszerűen akarok erről beszélni, azonban nem tudom, megtalálom-e a helyes kifejezéseket. Először is állítom, hogy testi szemeimmel semmit nem látok, és semmit nem fogok fel szagló és hallószerveimmel. Minden egészen különös módon, a lelkem bensejében játszódik le. Szentáldozás után, a felette nagy összeszedettségből és vigasztalásból, melyet érzek, felismerem Jézus jelenlétét. Halk fuvalomként hallom a hangját. Egészen halkan hallom magamban, nem mint emberi szót, hanem mint szelíd fuvallat kedves susogását. Ezzel a benső hanggal beszélek, s anélkül, hogy tovább gondolkoznék rajta, oly erős meggyőződéssel, hogy valamely más oldalról származó kérdésre nem is tudnék felelni olyankor. Mivel ez az érintkezésem Krisztussal már 18-20 éve tart, oly biztosnak érzem magamat, hogy minden további nélkül átadom magam Neki!"
.
Az Úr maga ezt a festői hasonlatot használta, hogy meggyőzze Baij M. Ceciliát a kinyilatkoztatások valódiságáról. "Ha az ereszt a tető nem táplálja, nem folyik belőle víz. Ha gondolataid nem lennének felülről megtermékenyítve, nem tartalmaznának semmi értékeset!"

Jelül Jézus ünnepélyesen megígérte Ceciliának, hogy a küzdő Egyház meg fogja dicsőíteni isteni Szívét, és ünnepet ülnek a legszentebb Szív tiszteletére. Sok fordulat és reménytelenség után azután, még Cecilia életében, 1765 február 6-án jóváhagyták és bevezették a Jézus Szíve misét és ünnepet.

Maga Porto Maurizioi Szent Lénárt (+1751), aki eleinte erős szemrehányással illette Isten szolgálóját, és megbélyegezte, mint ördögtől megszállottat – miután az iratokat elolvasta, megváltoztatta véleményét: "..oly nagy lelkiörömmel olvastam JÉZUS BENSŐ ÉLETÉT, hogy azt, amit éreztem, szavakkal nem tudom kifejezni. Minél többet olvastam belőle, annál jobban megértettem Jézus Mária Cecilia apátnőhöz intézett szavait: "SZAVAIM BIZONYÍTJÁK A LEGVILÁGOSABBAN, HOGY ÉN VAGYOK, AKI BENNED MŰKÖDÖM, EZEK A SZAVAK TELVE VANNAK VILÁGOSSÁGGAL. MINDENKI, AKI OLVASSA, MEGLÁTJA AZ IGAZI VILÁGOSSÁGOT S NINCS OKA KÉTELKEDNI! most már meg vagyok róla győződve, hogy ez az irat nagy hasznot hoz a lelkeknek."

Ebből a könyvből kiderül, hogy az Üdvözítő kérései, áldozatai és hálaadásai számtalan ismétlése által, és NEM EGYSZERRE érdemelte ki számunkra az összes kegyelmeket, ami pedig kényelmesebb lett volna. Jézus minden egyes kegyelmet külön, megváltói Szívének határtalan, fáradhatatlan jósága szerint eszközölt ki.

"ELJÖN AZ IDŐ, MIKOR ÖRÖMET SZERZEL SZÍVEMNEK, MERT ÁLTALAD SZÁMOS EMBER ISMERI MEG S TISZTELI ILLŐ ÁHITATTAL SZÍVEMET!"

"SZÍVEMBE ÍROM ÉS ONNAN SOHA KI NEM TÖRLÖM AZOK NEVEIT, AKIK EZT AZ ÁJTATOSSÁGOT TERJESZTIK!"

>> Az Üdvözítő előszava

 

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.