RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Részlet Szent Fausztina Naplójából:

1747

Istenem, Ki egyetlen szavaddal sok ezer világot
tudnál megváltani
. Igazságodnak Jézus egyetlen sóhaja
elégtételt tudott volna adni. De Te, Jézusom, tisztán
irántunk való szeretetből magad vállaltad a szörnyű
szenvedést. Egyetlen sóhajod kiengesztelte volna Atyád
igazságosságát, minden szenvedésed, megsemmisülésed, egyedül
felfoghatatlan szereteted és irgalmad műve.

S mikor elhagytad ezt a földet, ó, Uram, velünk akartál maradni, s itt hagytad saját magadat az Oltáriszentségben, szélesre tárva irgalmasságodat. Nincs oly nyomor, ami kimeríthetne Téged. Mindnyájunkat meghívtál szeretetednek ehhez a forrásához. Itt van irgalmad temploma, tehetetlenségünk gyógyszere. Hozzád, mint élő forráshoz, siet minden lélek. Némelyek – mint a szeretetedre szomjas szarvasok, mások pedig, hogy bűneik sebét megtisztítsák; s vannak, akiket kimerített az élet, azok új erőt merítenek Belőled. Abban a pillanatban, amikor a kereszten meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmad kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, amid volt:
Szíved vérét és vizét. Ez irgalmad mindenhatósága, ebből
árad ránk minden kegyelem.

Dicsőítsen és magasztaljon, Istenem, irgalmad műve,
Minden hűséges szív áldjon téged.
Akiken szerető tekinteted pihen,
Akikben él örök életed.
Ó, irgalmas Jézusom, fájdalmas volt a földön szent életed,
Szörnyű kínok között fejezed be művedet,
Felfeszítve a kereszten,
És mindezt irántunk való szeretetből tetted.
Szeretetből megengedted, hogy megnyissák szent oldalad.
Szívedből két forrásként vér és víz fakadt.
Ez lett irgalmad forrása,
Itt lelnek a lelkek enyhülésre, vigaszra.
Az Oltáriszentségben itt hagytad számunkra irgalmadat,
Szereteted rendelte ezt,
Hogy az élet szenvedéseiben, fájdalmaiban
Jóságodban soha ne kételkedjem.
Ha lelkünkre az egész világ nyomorúsága nehezedne,
Egy pillanatra sem szabad kételkednünk,
Csak bízzunk, hisz végtelen az ő irgalmának ereje,
A bűnbánó lélekre szeretettel néz Istenünk.
Ó, Urunknak kimondhatatlan irgalmassága,
A könyörület és minden öröm forrása,
Bízzál, lelkem, ha megjelölt is a bűn skarlátja,
Mert ha Istenhez közeledsz, oltalmat nyersz Nála.
Mert ő a végtelen szeretet élő lángja,
Ha őszintén Hozzá fordulunk,
Benne eltűnnek bűneink s lelkünk nyomorúsága,
ő kiegyenlíti minden tartozásunk, ha Rá hagyatkozunk.

+ Isten végtelen jósága
felékesítette szépséggel az egész világot,
hogy az ember jól érezze magát a földön

Ó, Isten, mily gazdagon árasztottad a világra
irgalmasságodat, s mindezt az emberért. Ó, hogy szeretheted
az emberiséget, hogy oly tevékeny szeretettel gondoskodsz
róla! Ó, Uram, Teremtőm! Mindenütt kezeid nyomát látom, s
irgalmad pecsétjét mindenen, ami körülvesz engem.
Legirgalmasabb Teremtőm! Dicsőítem nevedet minden
teremtmény, élők és élettelenek nevében. Felszólítom
az egész világot, dicsérje irgalmadat! Ó, milyen nagy a Te
jóságod, Uram!

Urunk és Teremtőnk, áldott légy.
Egész világ, magasztald Uradat mély alázattal,
Adj hálát Teremtődnek mindenért,
És hirdesd, hogy felfoghatatlan Isteni Irgalma.
Jöjj, zöldellő föld,
Jöjj, végtelen tenger,
Hálád kedves énekként csendüljön,
És hirdesse, Isten irgalma mily mérhetetlen!
Jöjj, tündöklő napfény,
Jöjjetek viruló harmatos virágok,
Tiszta hangotok egyetlen himnuszként
Zengje, mily hatalmas az Isteni Irgalom!
Jöjjetek, hegyek és völgyek, zúgó erdők, rengeteg,
Jöjjetek, viruló, harmatos virágok,
Illatotok, szépségetek
Dicsérje és áldja az Isteni Irgalmasságot!
Földünknek minden gyönyörűsége,
Mellyel nem tud betelni az ember,
Jöjjetek, az Urat együtt dicsérjétek,
Mérhetetlen irgalmát hirdetve!
Jöjj, egész földnek szépsége,
És dicsérd Teremtődet mély alázattal,
Mert minden szépség az ő irgalmának műve,
És hirdeti is zengő hangon: mily hatalmas Isten irgalma.
De mind e szépség felett
Kedvesebb dicséret Isten számára
Az ártatlan, bizalommal telt lélek,
Aki szorosan egyesül Vele a kegyelem által.

 + A Legszentebb Oltáriszentségben elrejtett Jézus,
egyetlen Szerelmem, egyedüli Irgalmam! Neked ajánlom testem,
lelkem minden szükségét. Te tudsz segíteni rajtam, mert Te
magad vagy az irgalom. Benned van minden reményem.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

974 hozzászólás

 1. Piómikolaus8 adatlap-képe
  Piómikolaus8

  Szentmise végén szokták imádkozni a hivek mielőtt kimennek a templomból félhangosan és együtt mondják:

  Óh felséges oltári szentség!Légy a mi oltalmazó paizsunk,minden látható és láthatatlan ellenségünk ellen,ki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a szentlélekkel egyetemben most és mindenkor és
  mindörökkön örökké. Amen!

  vagy rövidítve:

  …és a Szentlélekkel egyetemben Isten mindörökkön örökké.Ámen.

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.