RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Nagypénteken 14.10-kor kezdődött a RAI olasz televízió 1-es csatornáján az A sua immagine – Az Ő képmására című vallási műsor, amelynek keretében XVI. Benedek válaszolt a világ különböző országaiban élő emberek kérdéseire.

A nézők hét kérdést tettek fel a Szentatyának, akinek válaszait az elmúlt napokban rögzítette az Apostoli Palotában a Vatikáni Televíziós Központ:

Elsőként egy hétéves japán kislány kérdezte a pápát arról, hogy miért kell a gyermekeknek félniük és szomorkodniuk. A kislány elmondta, hogy a közelmúltban történt földrengés félelmet keltett benne, a házuk sokáig rengett, kis barátai közül sokan elveszítették életüket.
.
A Szentatya elmondta: ő maga is sokszor teszi fel ezt a kérdést, s hogy valójában nincs rá megfelelő válasz. Mégis, tudjuk azt, hogy Jézus is ártatlanul szenvedett, úgy, mint a japán lakosság is. A kislányt megerősítette abban, hogy Isten ott áll mellettük, szereti őket és segít rajtuk. Emellett a világon sok-sok ember gondol rájuk, segít, ahogy tud, és imádkozik értük. Egy nap majd megértjük, hogy szenvedésünk nem volt hiábavaló, hanem egy szeretettel teli terv áll mögötte.

A második kérdést egy olasz édesanya tette fel, akinek gyermeke 2009 húsvétja óta vegetatív állapotban van: vajon gyermeke lelke elhagyta-e testét, mivel tudatlan állapotban van 2 éve?

XVI. Benedek megerősítette a szomorú édesanyát abban, hogy gyermeke lelke jelen van testében, és lelke legmélyén érzi azt a szeretetet, amelyet családjától kap. Olyan ez, mint egy elszakadt húrokkal felszerelt gitár, amelyen nem lehet játszani – mondta a Szentatya. A test is hasonló ehhez, sebezhető, így tehát a lélek nem hallatja hangját, viszont jelen van. Arra bátorította az édesanyát, hogy továbbra is legyenek ott fiuk mellett. Ez a jelenlét igaz szeretetcselekedet és az Istenbe vetett hit valódi tanúságtétele.

A harmadik kérdést bagdadi fiatalok egy csoportja tette fel a keresztényüldözéssel kapcsolatban: milyen módon segíthetik az iraki keresztény közösséget abban, hogy ne hagyják el szülőföldjüket, hogy nem az emigráció az egyetlen megoldás?

XVI. Benedek válaszában üdvözölte az iraki keresztényeket és imáiról biztosította őket. A fiatalokat megerősítette arról, hogy a világ hívei lelkileg közel állnak hozzájuk és segíteni akarják helyzetüket. A Szentszék is folyamatos összeköttetésben van a keresztény és más felekezetek közösségeivel is, a megbékélésre és a kiengesztelődésre irányuló munkát folytatva. Segíteni kell az újjászületésben a részekre szakadt társadalmat, hogy újból megértse: a különbözőségben egy nép az iraki, közös történelemmel, ahol mindenkinek megvan a saját helye. A párbeszéd által az egyes csoportokkal együtt az újjáépítés útjára kell lépni, amelyet segíteni kíván és amelyben bátorítani akarja őket.

A negyedik kérdést egy elefántcsontparti muzulmán asszony tette fel, arról kérdezve a Szentatyát, hogy a korábbiakhoz képest, amikor keresztények és muzulmánok, különböző etnikumok békében éltek egymással, most miért változott meg minden? A politika által okozott válság szétszabdalja a népet, ártatlanok halnak meg, anyák és gyermekek szenvednek nap mint nap.

XVI. Benedek elmondta, hogy minden nap számos levelet kap Elefántcsontpartról, amelyek keserűséget, szenvedést tükröznek. Ő maga is szomorúan tekint a helyzetre és a tehetetlenségre. Egy dolgot azonban mindig tehetünk: ez az ima. A Szentatya biztosította Elefántcsontpart lakóit arról, hogy a politikai kapcsolatok által a lehetőségekhez mérten segíteni kívánják a helyzet megoldását. Ezért küldte Peter Turkson bíborost, a Iustitia et Pax Pápai Tanács elnökét az országba, akit a párbeszéd elősegítésére kért fel. Jézus hangját kell hallhatóvá tennünk, aki mindig a béke embere volt – hangsúlyozta a pápa. Gyengeként jött közénk, a szeretet erejével, bármiféle erőszak nélkül, és felvállalta a kereszthalált. Ez megmutatja számunkra Isten valódi arcát, azt, hogy az erőszak sosem származik Tőle. Az erőszak sosem hoz jó dolgokat, hanem egy romboló eszköz. Jézus egy erős hang az erőszak minden fajtája ellen. A Szentatya arra hívta a világ lakosait, hogy hagyjanak fel az erőszakkal, és a béke útjait keressék. Nem lehet a népek újjáéledését erőszakkal elérni. A párbeszédet kell elősegíteni, hogy együtt találjatok a békére és egymás megsegítésére. Jézus valódi üzenete: keressétek a békét a béke eszközeivel és hagyjatok fel az erőszakkal. A pápa a világ híveinek imáiról biztosította az elefántcsontparti muzulmán asszonyt, és annak a kívánságának adott hangot, hogy mindenki meghallja Jézus hangját, amely békét és közösséget teremt.

Az ötödik kérdés Olaszországból érkezett, amelyben arra keresték a választ, hogy mit tesz Jézus a halála és feltámadása közt eltelt időben. Tudjuk jól, hogy Jézus halálát követően alászállt a poklokra, vajon az emberre is ez vár halála után, mielőtt a Mennyek Országába jutna?

Jézus „utazása” lelki utazás. Jézus lelke mindig kapcsolatban van az Atyával, ugyanakkor az emberi létezés legvégső határáig elér. Ebben az értelemben eljut az elveszettekhez, mindazokhoz, akik nem érkeztek el életük legvégső céljához. Jézus, amikor alászállt a poklokra, a múltba is eljutott. A megváltás így nemcsak a Krisztus utáni időkre vonatkozik, hanem minden idők minden emberére – magyarázta a Szentatya. Az egyházatyák szerint Jézus kézen fogta Ádámot és Évát, vagyis az egész emberiséget, és a magasba vezette. Ezzel megnyitotta az utat Istenhez, mert az ember egyedül képtelen lenne Isten magaslatára eljutni. A pokolra való alászállás annyit jelent, hogy az ember lelkének és történelmének mélységeibe jutott el, amely küldetésének egyik alapvető része volt. A mi életünk azonban más, minket már megváltott az Úr, és így halálunk után a végső ítélet felé megyünk. Ez megtisztít bennünket, mert mindannyiunknak szüksége lesz a megtisztulásra. Jézus tekintete megtisztít, és képessé tesz minket arra, hogy Istennel, a szentekkel és szeretteinkkel együtt éljünk.

A hatodik kérdés szintén Olaszországból érkezett, Jézus feltámadásával kapcsolatban: az apostolok és az asszonyok reakciója a feltámadt Jézus láttán nem egyértelmű, vagyis kétkednek benne, nem ismerik Őt fel. Meg kell mutatnia sebeit. Teste valódi hús-vér test, de egyben megdicsőült test is. Mit jelent Jézus megdicsőült teste?
.
Erre a kérdésre a Jézus által adott jelekkel lehet válaszolni. Ezek közül az első az, hogy a sír üres volt, vagyis Jézus nem hagyta ott testét. Megmutatta számunkra, hogy a hús-vér test is az örökkévalóságra hivatott. A második ilyen jel az, hogy Jézus feltámadása után nem hal meg többé, vagyis a biológiai, fizikai törvények felett áll. Ez egy új, ismeretlen dolog számunkra. Jézus megmutatta nekünk az új világot, amely felé mindannyian haladunk. Új élet, amely nincs többé alárendelve a halálnak. Az Eucharisztia által lehet megérteni ezt igazán – mondta a Szentatya. Az Úr megdicsőült testét adományozza nekünk, saját magát adja számunkra. Az új élet felé vezető út mindig az Eucharisztiában kezdődik el.
.
A hetedik kérdés Máriát érintette. A Kereszt lábánál Jézus, Mária és János párbeszédének lehetünk tanúi, amelyben Jézus így szól Máriához: Íme a te fiad, majd Jánoshoz: Íme a te anyád. Mit jelentenek ezek a szavak valójában? Mit közvetítenek számunkra ma?

Jézus mint ember szól az emberhez, és anyját Jánosra bízza, hogy biztonságban legyen. Abban az időben egy nő Keleten egyedül elképzelhetetlenül nehéz helyzetben volt. Jézus anyját a fiatal tanítványra és a fiatal tanítványt anyjára bízza, amelyben Jézus valódi emberségét fedezhetjük fel. Itt azonban Jézus Jánosban mindannyiunkat, az egész egyházat édesanyjára bízza, őt pedig ránk. Ezáltal mi is láthatjuk az anyát, akit mindannyiunknak küldött – magyarázta a Szentatya. Az Anya az Egyházat is jelenti. Máriára bízva magunkat, egyben az Egyházra is rá kell bíznunk életünket, benne kell élnünk – mondta XVI. Benedek pápa nagypénteken, az olasz televízió Az Ő képmására című vallási műsorában.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Egy válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.