RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

♦  A Szeretetláng többi üzenete

<< Mi a szeretetláng?

Felmerül a kérdés, hogy ha a Szeretetláng ilyen üdvtörténeti nagyságrendet sejtet, akkor mennyiben hasonlítható össze az Isteni Irgalmasság hasonló végcélú üzenetével?

E kérdésre a választ Antalóczi Lajos prelátus, a magyarországi Irgalmasság és a Szeretetláng apostola, egy magánbeszélgetés során − halála előtt egy hónappal − így fogalmazta meg: Az irgalmasság, a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása! Ha az Isteni Irgalmasság kiárad a világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet Tüze. Sőt! Titokzatos módon egyike, vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos lelkeket, egyik, vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát annyiban különbözik és annyiban egy, amennyiben a Két Szentséges Szív egy!

De lássuk a két Forrást!
A Szeretetláng Lelki Naplóból az Üdvözítő szavai: Leánykám, téged választalak ki, hogy isteni Irgalmasságomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségével, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól. A te egész életed is vágyakozás legyen, az áldozat, az imádság és megváltó munkámban való segíteni vágyás. (I/60)

Szent Fausztina is hasonlókat írt Naplójában. "Jézus: Égetnek az irgalom lángjai. Szeretetném kiárasztani őket az emberekre" (1074).

Fausztina:
Örök szeretet, tiszta láng, égj szüntelenül szívemben és istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre és örök boldogságba hívtál…(1523).

Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, (…) mert ő a végtelen Szeretet Élő Lángja. (1748)

Átéltem Isten szeretetlángját, s megértettem, hogy Isten szava élő (1104).

Teremtményi szeretetemnek tüze egyesült az Ő örök szeretetének izzásával. Ennek a kegyelemnek a nagysága felülmúl minden más kegyelmet! (1056)

Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet Irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted!”(1289)!* (* Szent Faustyna Kowalska NAPLÓ, Kisboldogasszony Plébánia – Főegyházmegyei Könyvtár Eger, 2000)

A fentiek szellemében, elmondhatjuk tehát, hogy míg az Isteni Irgalmasság: a bűnös ember felé forduló Isten szerető szánalmának megnyilvánulása, addig a Szeretetláng: az Isten felé forduló ember benső késztetése! Ezt az Isten és emberszeretetre való ‘benső késztetést’, ígéri Isten Szentséges Anyja, ha együttműködünk édesanyai vágyával, az egész emberiség megmentésében!

Nem maradt más, mint Égi Anyánk figyelmeztető szavaira hallgatni, követni Szent Fia tanítását; apostolkodnunk és Isten Irgalmasságában bízva engesztelnünk! Mindezt annak világos tudatában, hogy bőrünkön érezhető, hogy most már kozmikus harc folyik minden egyes lélekért! Erősen bizakodnunk kell tehát, hogy még időben megvalósul Égi Anyánk emberiségmentő vágya: Szeplőtelen Szívének nagy ígérete Szeretetlángjának kiáradása.

Az Úr külön áldása
»Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kívánom kiosztani nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják. Rájuk minden alkalommal különös áldást adjanak. Ez az áldás egyedülálló, s csak a szülők részére adható meg. Minden gyermek születésénél rendkívüli nagy kegyelmeimet árasztom a családokra. (III/155)

Te és minden családanya, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, munkátok értéke nem kisebb még a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg ti, édesanyák, azt a fenséges hivatást, melyet rátok bíztam. Ti vagytok hívatva benépesíteni az Én Országomat és betölteni a bukott angyalok helyét. Szívetekből, öletekből indul el Anyaszentegyházam minden lépése! Országom úgy növekszik, ahogy ti, édesanyák, munkálkodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és mindenek fölött a legfelelősségteljesebb munkátok. Legyetek annak teljes tudatában, hogy a ti kezetekbe adtam annak munkáját, hogy a lelkek sokaságát üdvösségre vezessétek.« (III/155)

A Szeretetláng Lelki Mozgalom
Az Evangéliumon, az Egyház tanításán és Erzsébet asszony lelkinaplója alapján áll, mindenkor szem előtt tartva az egyházi hierarchia útmutatását és döntését!

Célja a megváltás jézusi művének Mária Szeplőtelen Szíve szerinti segítése a lelkiélet hagyományos eszközeivel; (áldozat, imádság, böjt, virrasztás, szentségimádás, szentmise, életfelajánlás, apostolkodás).

Az áldozat egyik jellemző motívációja a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel való együttműködés, a lélekmentés, a családok és a papok megszentelődése érdekében! Jézus evangéliumi ígérete szerint is „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19) Ebben a fontos ígéretében minden más evangelizációs közösség is garanciát láthat imádságának meghallgatására. Tekintve azonban, hogy az idők jelei világosak, nincs helye a vitatkozásnak, a kifogásnak, húzódozásnak vagy elutasításnak. Ha jövőt akarunk, meg kell fogadnunk mindazt, amit az Irgalmasság Anyja kér tőlünk: az evangéliumi útra kell térnünk, és másokat is segíteni kell ebben! (vö JÜ. 205)

A mozgalom az Egyházon belül jött létre és ott terjed, alávetve az Egyház elöljáróinak. Ez olyannyira természete, hogy például az édesanyáknak adandó áldás, a Szentatyára van bízva! Hasonlóképp a Szeretetláng ünnepének meghatározását, illetve a „Szeretetláng átadását” február 2-ára, a Gyertyaszentelő Boldogasszony liturgiája keretében kéri.

Mi mást tehetünk, mint Égi Anyánk figyelmeztető szavait megszívleljük, követjük Szent Fia tanítását; apostolkodnunk és Isten Irgalmasságában bízva engesztelnünk a világ jobbá válásáért!

Az Úr szavai: »Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109)

Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26) Elgondolkodtató!

A képen fent: "Én vagyok a Hajnal Szép Sugara"

Információk a Szeretetláng Mozgalomról:

Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom
1029 Budapest, Álmos vezér u. 22.
Tel./fax: (00-36-1-) 376-9654
E-mail: szeretetlang.hu@gmail.com
Honlap: www.szeretetlang.org

A Szeretetláng lelkiségével, történetével és Erzsébet asszony életével kapcsolatos információk: begyiktibor@gmail.com

>> Önfelajánlás a Szeretetláng Királynőjének

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

8 hozzászólás

 1. totherzsebet55

  elutasitjak aszuzanya szeretetlangjat es ki gunyolnak sajat fejuk utan mennek nemtudom mit hogyan gyozzem meg

  Válasz
 2. adatlap-képe
  eszterke1

  De jo lenne már!„Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!”

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.