RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

♦  A Szeretetláng üzenetei

Begyik Tibor:

A SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZERETETLÁNGJA LELKISÉGI MOZGALOM BEMUTATÁSA

(Az idézetek utáni római/arab számok – az egyházilag jóváhagyott -, a Szent István Társulatnál megjelent Szeretetláng Lelki Naplóra hivatkoznak!)
   
A Szeretetláng Mozgalom kibontakozása és jóváhagyása
Szeretetláng a neve annak a Lelkiségi Mozgalomnak, mely egy hatgyermekes magyar édesanya, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony (1913-85) magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon és több országban főpásztori jóváhagyással, jelentős evangelizációs tényezővé vált.
.
Hitelességét nem csupán evangéliumhű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára és irányítanak vissza a Katolikus Egyház liturgikus életébe. De külön figyelmet érdemelnek a lelkipásztori és exorcista tapasztalatok is!
.
>> Kindelmann Károlyné Erzsébet
.
Erzsébet asszony 1961-től un. „benső hallás” útján kapta Jézustól és Máriától azokat az üzeneteket, melyet az Úr kérésére naplójában jegyzett le. Személyéről idézzük egyik lelkivezetőjét Dr. Antalóczi Lajos prelátust: “Évekre szóló személyes ismeretség után elmondhatom, hogy Erzsébet egyszerű de szívós, sokat szenvedett, kitartó egyéniség volt, akit az élet terhe, a keresztek nem törtek meg, hanem acélossá formáltak. Erős asszony volt, akinek életében természetes volt az erények gyakorlása, a rendkívüli kemény böjt, a sok imádság és a porig való alázkodás.” (Jelenések, üzenetek és a jövő, Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000, 172-173. o. Továbbiakban JÜ.)

A 60-as, 70-es évek nehéz időszak volt Erzsébet asszony számára, mert nem csak teljes szívvel kívánt eleget tenni anyai és nagyanyai kötelességeinek (beteg fiát és három unokáját gondozva), hanem felelősséggel akarta teljesíteni égi megbízatását, küzdelmes, gyötrő kétségei közt is (IV/25). A legkevésbé sem fogadta könnyelműen benső indíttatásait! Ezzel magyarázható, hogy gyóntatók tanácsát kereste és kérte, ugyanis semmiképp sem akart „megtévesztett vagy másokat megtévesztő” (III/190) lenni.

Az Úr külön figyelmeztette kiválasztottját: Rejtve maradni, és üzenetet közvetíteni. (I/57) – Érthető, ha ezt nehéz volt teljesítenie! Az adott kor Magyarországán egy lélekújító mozgalmat, még az ügyet támogató klérusnak sem lett volt lehetősége érdemben kivizsgálni, még kevésbé publikálni. A Szeretetláng lelkisége mégis – a Szent Szűz ígérete szerinti módon – szívről-szívre (I/39, III/140) futótűzként (I/59) terjedt el az egész világon (I/85)!

A Mozgalom kiállta az idők próbáját, nem tekinthető tehát „időszakos fellángolásnak”! Ezt igazolja egy ekvádori egyházmegye, 20 éves időközű két jóváhagyása is. Elsőként lássuk Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érseknek a Szeretetláng Lelkinapló 1988-as kiadásához írt ajánlását (részlet): „Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt (…) Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is. (…) A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére,hogy megmentse a családokat…, hogy segítse a papok megszentelődését. (…) A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát…” (fordítás mint lent, P. Róna G. SJ) Részlet, Antonio Arregui Yarza guayaquili érsek Prot. 445/2008. számú jóváhagyásából: „…Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmának jellemző vonása tagjainak igaz keresztény lelkisége. Hálát adunk Istennek a gyümölcsökért, melyeket a plébániákon megalakult imacenákulumok teremnek, valamint azon fáradozásukért, amellyel a családi közös imádkozást előmozdítják. Fő apostolitevékenységük az evangelizálás, az imádság, a szentségekhez való gyakori járulás, a testvéri szeretet és készség, amellyel részt vállalnak Egyházunk tevékenységében, a hitoktatásban (…) Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom csodálatos módonelterjedt a világ különböző országában, a mi országunkban is.”

Hazánkban Erdő Péter bíboros érsek hagyta jóvá a mozgalmat 2009. június 5-én, melyet másnap a X. Orsz. Szeretetláng Találkozón hirdetett ki: „…Jelen soraimmal a Krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként azEsztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum).2010-ben Nihil obstat- és Imprimaturral a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Lelki Napló kritikai kiadása.
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

33 hozzászólás

  1. veres árpád

    .BÉKESSÉG ISTENTŐL! KÉREM SZÉPEN,IMÁDKOZZANAK VELEM,HOGY A VOLT MENYASSZONYOMMAL-BARÁTNŐMMEL FICZ MÓNIKÁVAL mielőbb,minél hamarabb RENDEZÖDJÖN A KAPCSOLATUNK BÉKÜLJÜNK KI EGYMÁSSAL,BOCSÁSSUNK MEG MINDENÉRT EGYMÁSNAK,HOGY HELYREÁLLJON MINDEN AZ ÚR JÉZUS SEGITSÉGÉVEL,SZERESSÜK EGYMÁST,ÉLJÜNK EGYÜTT EGYMÁSSAL,BÉKESSÉGBEN,
    SZERETETBEN SZERELEMBEN,ÉS LÉPJÜNK HÁZASSÁGRA EGYMÁSSAL AZ ÚR JÉZUS NEVÉBEN,AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS AKARATA SZERINT,ÉS TÉRJEN MEG Ő IS ÉS ÉLJÜNK EGYÜTT ISTENNEK TETSZŐ ÉLETET EGYMÁSSAL!EZEN KIVÜL IMÁDKOZZUNK MÉG A FICZ MÓNIKA ÉDESANYJÁÉRT,AZ Ő TELJES FELGYÓGYULÁSÁÉRT BETEGSÉGEIBÖL,MEGTÉRÉSÉRT,
    SZERETETÉRT,HOGY A NAGY SÖTÉTSÉGBEN FELRAGYOGJON A KRISZTUS VILÁGOSSÁGA,ÉS A SZERETET! AZ ÚR JÉZUS SEGITSEN PROBLÉMÁINK,FOLYÓ ÜGYEINK,BAJAINK,BÁNATAINK MEGOLDÁSÁBAN,ADJON NEKEM MEGFELELŐ MUNKAHELYET,HIVATÁST! KÉREM IMÁDKOZZON,IMÁDKOZZANAK EZÉRT A SZÁNDÉKOKÉRT,VELEM,ÉRTEM ÉS ÉRTÜNK!KÖSZÖNÖM:DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! TISZTELETTEL:VERES ÁRPÁD

    Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.