RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

+Jézus üzenetei papoknak – Mária Natália nővér lelki naplójából

<< Imádság

Egy látomásban Jézus egy csoport pap felé fordult, és így szólt hozzájuk:

“Papjaim, szeretlek titeket. Jöjjetek hozzám a bűn sötétségéből. Lépjetek be isteni Szívembe, amely vár titeket és nyitva van számotokra. Ez a Szív nem az enyém – mindazoké, akik szeretnek engem. Lépjetek be ebbe a melegségbe, hogy felmelegítselek benneteket, megtisztítsalak és megerősítselek isteni erőmmel. Egyetlen dolog szükséges ehhez az egyesüléshez: szeressetek engem! Ha ennyire szerettek engem, akkor – miután felvittelek titeket a Kálváriára -, felviszlek a Tábor hegyére is.”

Ekkor az Úr felsóhajtott, majd kis szünet után folytatta:

“Ó, Tábor, ó lelkek, miért vagytok ilyen szegények? Ó, Golgota, miért vagy ilyen elhagyatott? Ó, bűn, ó test, ó pokol, miért vagytok ily gazdagok?”

Ezután folytatta:

“Túl sok pap van annyira eltelve önmagával és evilági dolgokkal, hogy már nem marad ideje rám. Papok, akik tudni sem akarnak kegyelmeimről, elutasítják azokat, mondván, hogy elég szeretni a Megváltót. Eszükbe sem jut a legkisebb mértékben sem elkezdeni úgy szeretni, ahogyan én teszem. Nem engedik, hogy hamis szeretetük helyébe az én igaz szeretetemet adjam, hogy tápláljam őket. Mivel pontosan a szenvedés az, ami táplálja a szeretetet. Minden lelket ezzel táplálok, akiket szeretek, és akik szeretnek engem.”

Majd láttam, hogy Jézus szavakkal kifejezhetetlen szeretettel hajol azok felé, akik szeretik őt. De ugyanilyen kimondhatatlan a fájdalma is, amikor látja, hogy félreértik Szeretetét és Mindenhatóságát. Így szól hozzájuk:

“Papjaim, drága apostolaim, a Mű, amit általatok kívánok megvalósítani, nem különleges. Már többször tudattam az Egyházzal és a világgal, hogy mennyire fontos az engesztelés, sok-sok éve már, de nem jut el a fülükbe. Bizony mondom nektek, akik nem tartanak bűnbánatot, el fognak veszni bűneikben.

Vannak papok, akik nemhogy nem élnek kegyelmi életet, de még csak fel sem ismerik a kegyelmeket. Így lehetetlen megtalálni az igazi életet, és azt akarni élni. Én vagyok az Igazi Élet. Nélkülem senki nem ér célba.”
.
Ekkor az Úr felfedte előttem egyik-másik pap lelkiségének szomorú voltát. Bennük az Urat megostorozva, tövissel koronázva, nyakát egy vastag kötél szorításában, testét az összeesés határán láttam. Rám nézett, és ezt mondta:
.
“Te már ismered szenvedésemet ezekben a lelkekben, a botrány miatt, melyet életükkel okoznak. Fáradhatatlanul újra hívom minden egyes papomat, és azt kívánom, hogy engesztelő életet éljenek, hogy Én működhessek bennük.”

 

 

 


Kérjük, küld támogatást Te is, mert
> a metropolita.hu önfenntartó
 > NEM engedélyez reklámokat


Ft
Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.