RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

+Jézus üzenetei papoknak – Mária Natália nővér lelki naplójából

<< Imádság

Egy látomásban Jézus egy csoport pap felé fordult, és így szólt hozzájuk:

“Papjaim, szeretlek titeket. Jöjjetek hozzám a bűn sötétségéből. Lépjetek be isteni Szívembe, amely vár titeket és nyitva van számotokra. Ez a Szív nem az enyém – mindazoké, akik szeretnek engem. Lépjetek be ebbe a melegségbe, hogy felmelegítselek benneteket, megtisztítsalak és megerősítselek isteni erőmmel. Egyetlen dolog szükséges ehhez az egyesüléshez: szeressetek engem! Ha ennyire szerettek engem, akkor – miután felvittelek titeket a Kálváriára -, felviszlek a Tábor hegyére is.”

Ekkor az Úr felsóhajtott, majd kis szünet után folytatta:

“Ó, Tábor, ó lelkek, miért vagytok ilyen szegények? Ó, Golgota, miért vagy ilyen elhagyatott? Ó, bűn, ó test, ó pokol, miért vagytok ily gazdagok?”

Ezután folytatta:

“Túl sok pap van annyira eltelve önmagával és evilági dolgokkal, hogy már nem marad ideje rám. Papok, akik tudni sem akarnak kegyelmeimről, elutasítják azokat, mondván, hogy elég szeretni a Megváltót. Eszükbe sem jut a legkisebb mértékben sem elkezdeni úgy szeretni, ahogyan én teszem. Nem engedik, hogy hamis szeretetük helyébe az én igaz szeretetemet adjam, hogy tápláljam őket. Mivel pontosan a szenvedés az, ami táplálja a szeretetet. Minden lelket ezzel táplálok, akiket szeretek, és akik szeretnek engem.”

Majd láttam, hogy Jézus szavakkal kifejezhetetlen szeretettel hajol azok felé, akik szeretik őt. De ugyanilyen kimondhatatlan a fájdalma is, amikor látja, hogy félreértik Szeretetét és Mindenhatóságát. Így szól hozzájuk:

“Papjaim, drága apostolaim, a Mű, amit általatok kívánok megvalósítani, nem különleges. Már többször tudattam az Egyházzal és a világgal, hogy mennyire fontos az engesztelés, sok-sok éve már, de nem jut el a fülükbe. Bizony mondom nektek, akik nem tartanak bűnbánatot, el fognak veszni bűneikben.

Vannak papok, akik nemhogy nem élnek kegyelmi életet, de még csak fel sem ismerik a kegyelmeket. Így lehetetlen megtalálni az igazi életet, és azt akarni élni. Én vagyok az Igazi Élet. Nélkülem senki nem ér célba.”
.
Ekkor az Úr felfedte előttem egyik-másik pap lelkiségének szomorú voltát. Bennük az Urat megostorozva, tövissel koronázva, nyakát egy vastag kötél szorításában, testét az összeesés határán láttam. Rám nézett, és ezt mondta:
.
“Te már ismered szenvedésemet ezekben a lelkekben, a botrány miatt, melyet életükkel okoznak. Fáradhatatlanul újra hívom minden egyes papomat, és azt kívánom, hogy engesztelő életet éljenek, hogy Én működhessek bennük.”

 

 

 


2017 márciusa óta 85.277 Forint adományt kaptunk. Köszönjük!
Kérjük, küld támogatást Te is, mert
> a metropolita.hu önfenntartó
 > NEM engedélyez reklámokat


Ft
Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.