RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

+Jézus üzenetei papoknak – Mária Natália nővér lelki naplójából

<< Az engesztelő élet

"Drága pap fiaim! Megvigasztal, ha szívetek utánam eped. Örömmel tölt el, amikor rám szomjaztok, ha látom, hogy lelketeket eltölti a jelenlétem. Tudjátok, hogy titokzatos és misztikus módon bennetek élek, hogy Atyám dicsősége jobban megmutatkozhasson általatok.

Különösen fontos, hogy tisztán éljetek, távol a teremtmények rendetlen szeretetétől, hogy semmi ne legyen a szemetekre vethető azon a napon, amikor Isten megmutatja dicsőségét.

Ne legyetek némák velem! Drága pap fiaim, legyen belső életetek, ami nem külső aktivitás! Gyakoroljátok magatokat a szemlélődő imában. Szeressétek a nyugodt, néma, titkos magányt. Tiszteljétek a bennetek működő kegyelem hatását! Gondoljatok gyakran rám! Akarjatok velem egységben élni és tenni mindent! Osszátok meg velem és bízzátok rám a gondjaitokat! A misztikus kegyelmek áldott pillanataiban pihenjetek énbennem szavak nélkül!

Amikor majd visszatértek elfoglaltságaitokhoz, tapasztalni fogjátok az így elnyert kegyelmek hatását. Észreveszitek, hogy megváltozik a gondolkodásmódotok, ahogy beszéltek és ahogy cselekesztek. Nagyobb mélységben fogjátok majd fel üzeneteimet, és azonnal meg is értitek őket. Akinek füle van a hallásra, és aki válaszol hívásomra, az látni fogja földi életét elveszni bennem, és már ebben az életben rámtalál.

Drága pap fiaim, azt kívánom, hogy ne csak a mise szent áldozatának celebrálásában találkozzunk, hanem legyünk együtt egész nap, a mindennapos magányban! Tárt karokkal várlak benneteket akkor is, amikor a világ összeesküszik ellenetek, amikor vádlóitok darabokra szednek titeket, amikor az Én Nevemért üldözést szenvedtek. Hallottátok az igét, melyet nektek címeztem: "Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint". És ti megértettétek, hogy evilági utatok szűkös és nehéz. Elfogadtátok, hogy nem kívántok más örömöt és más gyönyört az örök élet örömein és gyönyörein kívül. Tetté váltottátok a tényt, hogy velem együtt meghaltatok a kereszten, hogy ezt a halált velem együtt elfogadtátok. Miért akarnátok most feltámadni ennek a világnak? Miért akartok újjászületni az örök kárhozatra? Bizony mondom nektek: amit ti kerestek, azt már megtaláltátok!"

>  A Teremtés pillanatában

 

 


Kérjük, küld támogatást Te is, mert
> a metropolita.hu önfenntartó
 > NEM engedélyez reklámokat


Ft
Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.