RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Uram, irgalmazz!                               (hívek megismétlik)
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!                            Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!                             Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen!                           Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten!                Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos Szívű Jézus!         hallgass meg minket!

A kívánságtól, hogy nagyra becsüljenek engem –     ments meg engem, Jézus!
A kívánságtól, hogy gazdag legyek –
A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek –
A kívánságtól, hogy dicsérjenek –
A kívánságtól, hogy tiszteljenek –
A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek –
A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek –
A kívánságtól, hogy engem elismerjenek –
A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek –

A félelemtől, hogy megaláznak –                                ments meg engem, Jézus!
A félelemtől, hogy lenéznek –
A félelemtől, hogy háttérbe szorítanak –
A félelemtől, hogy megrágalmaznak –
A félelemtől, hogy elfelejtenek –
A félelemtől, hogy kigúnyolnak –
A félelemtől, hogy megvetnek –
A félelemtől, hogy ócsárolnak és meggyaláznak –
A félelemtől, hogy elszegényedek –

Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem –
                                     engedd, Jézus, hogy alázattal és szeretettel elviseljem!
Hogyha másokra felfigyelnek, míg engem félreállítanak –
Hogyha mások nőnek a világ szemében, én pedig kisebbedek –
Hogyha másokban dicsérik az erényt, bennem viszont nem veszik észre a jót –
Hogyha mások nálam jobban előtérbe kerülnek –
Hogyha mások szentebbnek látszanak, mint én vagyok –
Hogyha másokat jobban szeretnek, mint engem –

Hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, függetlenül a képességeimtől      –     segíts ebben, Jézus!
Hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik Akaratoddal –
Hogy készségesen fogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is, ha ez a Te dicsőségedet és tetszésedet szolgálja –
Hogy előljáróimban, ha más véleményen vagyok is, Isten küldötteit lássam –
Hogy mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek, tiszta szívből megbocsássak –
Hogy mindenkit, a szegényeket, a bűnösöket és ellenségeimet is egyforma szeretettel becsüljek meg –
Hogy mindig készen legyek Érted mindent áldozatul hozni –
Hogy szeressem a szegénységet, a megvetést, a szenvedést –

Ó, Mária, az alázatos szívű emberek Édesanyja!      Könyörögj érettünk!
Szent József, védelmezd az alázatos lelkeket!         Könyörögj érettünk!
Szent Mihály arkangyal, te, aki elsőként győzted le a gőgöt!   Könyörögj érettünk!
Minden szent angyal, az alázatosság példaképei!   Könyörögjetek érettünk!

Én Uram, én Istenem! Végy el tőlem mindent, ami akadályoz abban, hogy Hozzád jussak!
Én Uram, én Istenem! Adj meg nekem mindent, ami Hozzád segít!
Én Uram, én Istenem! Egykor végy magadhoz, és add, hogy egészed a Tiéd legyek!

Életfelajánlás
A Szűzanya Szeplőtelen Szíve szándékára

Édes Jézus, a teljes Szentháromság, égi Édesanyánk és az egész mennyei Udvar előtt, a te Szent Véred és kereszthalálod érdemével egyesítve felajánlom Szentséges Szíved és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékai szerint az egész életemet, amíg élek, minden szentmisémet, szentáldozásomat, jótettemet, áldozatomat és szenvedésemet a dicsőséges Szentháromság imádására, engesztelésére, az Anyaszentegyház egységéért, szentatyánkért, papjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, és az összes lelkekért a világ végezetéig.

Urunk Jézus, fogadd el életáldozatomat, és add kegyelmedet, hogy ebben mindhalálig hűségesen kitartsak. Ámen.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

909 hozzászólás

 1. János

  Kedves Testvérek Krisztusban! A napokban fedeztem fel ezt a szép litániát és megnéztem annak francia változatát is. A litánia középső része, ahol azt kérjük, hogy “alázattal és szeretettel viseljünk el” dolgokat, a francia változatban a következőképpen hangzik (csak az első kérést idézem):

  Hogy másokat jobban szeressenek, mint engem, add meg a kegyelmet Jézus, hogy vágyjam rá! (saját fordítás)

  És így tovább. Vagyis nem azt kérjük, hogy alázattal és szeretettel viseljünk el dolgokat, hanem kifejezetten azt, hogy vágyakozzunk rájuk. Mivel az eredeti litánia talán olaszul íródott, érdemes lenne utánanézni, hgy melyik a helyes fordítás, mert nem nagyon nem mindegy.

  Üdvözlettel,

  János

  Válasz

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.