RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

+Jézus üzenetei papoknak – Mária Natália nővér lelki naplójából

Egy éjjel az Úr – a papoknak szánva mondanivalóját -, így kezdett tanítani:

"Én a lelkek üdvözítéséért jöttem e világba. Ez a ti hivatásotok és kötelességetek: lelkeket nyerni! Ezért kell a lelkekért élnetek! Éljetek Énbennem, és az Én Szeretetemben, és győzedelmesek lesztek."

Majd nekem címezve folytatta:

"Együttérző hitvesem, még ezen az éjjelen több, mint háromszáz pap fog engem súlyos bűnnel megsérteni. Ez a háromszáz nem az egész világban értendő, hanem csak 2-3 országból. Magyarországon máris százhuszan vannak.

Áldozataid érdeméért kétszáz lelket kiszabadítok szörnyű bűnei fogságából. Igen szeretném elkerülni ezeket a vétkeket, de ezen papok bűnei újra meg újra és szüntelenül megsebeznek. Minden alkalommal, amikor halálos bűnnel sebzik meg Szívemet, szeretnék újra meghalni értük."

Mialatt beszélt, társaságát élvezve vele együtt szenvedtem ezekért a lelkekért. Legszívesebben magamra vettem volna a világ minden fájdalmát, ha ezzel megakadályozhattam volna egyetlen egyet is ezek közül a súlyos bűnök közül, melyek olyan kegyetlenül gyötörték Megváltómat. Ezt mondtam neki: "Jézusom, kész vagyok minden áldozatra!"

Jézus válaszolt szavaimra: "Még ma, a Matutinum idején, ostorozd meg testedet azért, hogy ezen áldozatod által megszabadíthassam bűneikből eltévelyedett papjaimat, és újra Szívembe zárhassam őket."

Ebben az időben fel voltam mentve a közösségi imaórák alól, mivel túl látványos kegyelmeket kaptam, így lehetőségem volt Jézus kívánságának teljesítésére anélkül, hogy bárki észrevette volna. De korábbi önmegtagadásaim miatt nyílt sebeim voltak, és ezt feleltem: "Édes Üdvözítőm, nagyon fájnak a sebeim, már nincs egy ép hely sem, ahova üthetnék."

"Lányom, üss most nyílt sebeidre, mert a szenvedések és a fájdalom teszik lehetővé nekem a lelkek megmentését. Ajánld fel véredet és a fájdalmaidat; egyesítve mindazzal, amit megostorozásomkor kiálltam értetek, és ajándékozz virrasztásokat és imákat a lelkek üdvösségéért!"

Jézus örömét lelte áldozataimban és az ezáltal megnyert kétszáz papi lélek megtérésében. Én is hatalmas vigasztalásban részesültem ezek által.

 > A bűnben élő papok által okozott sebek

 

 

 


Kérjük, küld támogatást Te is, mert
> a metropolita.hu önfenntartó
 > NEM engedélyez reklámokat


Ft
Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.