RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Jurko Kolasta ukrán pap tanúságtétele
.
Jurko Kolasza a Szovjetunióban nevelkedett, és kamaszkoráig semmit sem tudott a katolikus vallásról. Jelenleg görög katolikus pap, a bécsi Nemzetközi Teológiai Intézet prefektusa, nős, négy gyermeke van, felesége keleti szertartású görög katolikus. Jelentős érdeme van a házasságra való felkészítés programjának kidolgozásában és alkalmazásában. Ez a program Kelet-Európa számos püspökségében a jegyes oktatás modellje lett.
.
Családom és rokonaim nagy része aktív kommunista volt. Gyermekkoromban nem tudtam semmit a görög katolikus vallást ért üldözésről. Csak 1989-ben ismerte el az ukrán állam az Ukrán Görög Katolikus Egyházat. Ekkor hallottam először az egyházunk sok ezer vértanújáról. Hiteles hitük hatására vett életem gyökeres fordulatot. Megdöbbentett, hogy oly sok ember állt ellen a kor elnyomó hatalmának, és nézett szembe a 20. század legnagyobb kihívásával, az ideológiai zsarnoksággal, amely sárba tiporta az Isten-adta szabadságot és az emberi méltóságot. A legtöbbel: vérükkel tettek tanúságot hitükről.

1947 végén rengeteg hívő és sok száz pap tagadta meg az ortodox vallásra való áttérést. Gyakran egész családokat fogtak el és küldtek munkatáborokba borzasztó körülmények közé. A földalatti egyház gerincét azok a plébániák alkották, ahonnan a lelkipásztort börtönbe zárták. A hívek a bezárt templomokon kívül énekeltek, imádkoztak, vagy olyan templomokban, amelyeket a rendszer nem ismert el. Apácák tartották a kapcsolatot a papok és híveik között, titokban közös imádságot, igeliturgiát tartottak és hittanra tanították a gyerekeket. 1953 márciusa, Sztálin halála után több olyan papnak engedték meg a hazatérést, akik túlélték az internáló tábort. Hivatalos, világi állásuk mellett folytatták a lelkipásztori tevékenységet, késő este vagy kora reggel tartottak szentmisét erdőben vagy magánlakásokban. Akit ezen rajtakaptak, azt újra elítélték.
1989. évi hivatalos elismerését megelőzően az Ukrán Görög Katolikus Egyház volt a világon a legnagyobb illegális egyház. Egyúttal ez volt a legkiterjedtebb polgári ellenállás a Szovjetunióban. Az egyházi élet az állandó üldözés ellenére is folytatódott titkos szemináriumok, monostorok, szolgálatok, plébániák és ifjúsági csoportok keretében. A legalizálás 1989. december 1.-én következett be.
Családos ember vagyok, 2001 óta görög katolikus pap.

A görög katolikus papok házasságának hagyománya az apostoli időkből származik. A korai egyházban még püspök is lehetett házas ember. A keleti egyház ezt mindig megengedte. Azonban egyetlen gyakorló pap sem nősülhet meg, csak arra van példa, hogy házas embert szentelnek pappá. Tisztelem a cölibátusban élő papokat, mindig bíztatom őket, hogy őrizzék meg ezt az adományt. Szent Pál írta a korintusi hívőknek (1 Kor 7,7): „Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok volnátok, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, az egyik ilyet, a másik olyat.”

2001-ben szenteltek pappá. Papságom legnagyobb szabású élménye, hogy tanúja lehetek a szentségek óriási erejének, és bár méltatlan vagyok, Isten mégis engem használ végtelen isteni szeretetének közvetítésére.

Sohasem felejtem el megrázó élményemet, amikor egy hosszú, fárasztó, számos plébániai munkával teli nap végén hívtak, hogy a betegek szentségét adjam fel egy igen rossz állapotban levő embernek. Mikor megérkeztem, szegény ember rettenetesen szenvedett.  Egész teste görcsbe rándult. Próbáltam beszélni vele, de nem tudott válaszolni. Azt sem tudtam, hogy lát-e, hall-e engem. Mondani kezdtem a betegek szentségének imáját. A gyötrelem csak fokozódott. Amikor azonban a végén kimondtam az Áment, teste hirtelen megnyugodott, Szemét lezárta. Még lélegzett. Nővére mellettem állt. Mondtam, imádkozzunk együtt, adjunk hálát az irgalmas Istennek. Amikor elkezdtük a Miatyánk-ot, az ember kicsit kinyitotta a szemért, békés mosollyal a nővérére nézett, majd rám, azután lehunyta a szemét és egy utolsót lélegzett. Csak köszönni tudtam Istennek, hogy megmentette a lelkét, és hogy nekem a papság ajándékát adta.

Nálunk, Ukrajnában a fiatalok szomjasak az igazságra. Csak akkor változik meg az életük, ha találkoznak az igazsággal. A fiatal keresztény családok lelkipásztori gondozása rendkívül fontos. A házasságra való felkészítést a fiatal családok lelkipásztori gondozása első lépcsőjének kell tekinteni. Néhány hónappal az után, hogy 2001-ben diplomát szereztem a Nemzetközi Teológiai Intézetben, Huzar bíboros úr felkért a Lvov-i Házasság és Család Pasztorációs Érseki Bizottság vezetésére. Három év alatt 13 jegyes oktatási központot létesítettünk, kiadtunk egy kézikönyvet a házasságra való felkészülésről, és több mint 3000 pár készítettünk fel a szentségi házasságra. Évente mintegy 1500 pár vesz részt a jegyes oktatási programban. Más ukrán görög katolikus egyházmegyékben is használják a nálunk kidolgozott modellt. Az élet és a család védelme közös alapot teremt az ortodox egyházzal. Több ortodox pap ajánlja a görög katolikus kézikönyvet a házasságra való felkészítésnél.

Törekvéseink gyümölcse statisztikai adatokban is lemérhető. Lvov körzetében 2000-ben a válási arány még 54 % volt. A házasságra való felkészítés programjának alkalmazása nyomán a helyzet sokat javult. Ukrajnában még mindig jelentős a fiatalok válási aránya, de Lvov körzetében ez az arány négy év alatt 40 %-ra csökkent. Kelet és Dél Ukrajnában, ahol nem alkalmazzák ezt a módszert, a válások aránya 80 %. 2004 óta Lvov városában a legnagyobb a születések aránya.

2006-ban az állami tisztviselők is felismerték, hogy tenni kell valamit a család válságának leküzdésére. 2007-ben világi programot alakítottak ki a házasságra való felkészítésre, ezt vezették be kísérletképpen Kijevben, az egyik házassági anyakönyvvezető irodánál. Nem egyház program, de hirdeti az igazságot az ember méltóságáról, az igaz szeretetről és Istenről. 2008-ban egész Kijevre kiterjesztették. Már hét jegyes oktatási központ működik a fővárosban.
.
> Klaus Küng püspök úr, aki felismerte a családok válságát
.
Kialakítottunk egy segítő hálózatot is a fiatal házaspárok támogatására.
Felismertük, hogy a jegyes oktatást össze kell hangolni a család pasztorációval. Azok közül, akik részt vettek a házasságra való felkészítésben, sokan lettek önkéntes segítő aktivisták. Ez által is javult a családok helyzete.

A román görög katolikusok is alkalmazzák a jegyes oktatási modellünket, és tavaly Klaus Küng püspök úr felkért, hogy segítsem hasonló osztrák program létrehozását. Jelenleg terjed a program egész Ausztriában.
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.