RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén. >Elmélkedések a Hitről<

Nihil obstat
ks. abt. Stanislaw Nowak,
metropolita Czestochowski
3 czerwca 1992 r. (L. 627)
Egri Főegyházmegyei engedéllyel
Nr. 1583/1999.
Seregély István (A M.K.P.K. elnöke)

,,A szöveg eredete a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár — a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza.”

Fordította: Jeney Judit
Ellenôrizte: Koncz Éva, Marek Mazur
Teológiailag és nyelvileg lektorálta: Karóczkai Júlia

Tartalomjegyzék

Ajánlás a magyar kiadáshoz
A francia kiadás előszava
Az olasz kiadás előszava

1. rész: A hit erénye

 I. fejezet: A hit, mint az Isten életében való részesedés
    
1. A szerető Jelenlét felismerése
    
2. Isten jelei a világban
    
3. Talentumok

  II. fejezet: A hit, mint Krisztushoz való kötődés
     1. ,,Senki sem szolgálhat két úrnak”
     2. Az Isten akarata és a mi akaratunk
  III. fejezet: A hit, mint támaszkeresés Krisztusban és a Krisztusban való bizalom
     1. Isten az egyetlen támasz
     2. A bizalom magatartása
     3. Istenre való Ráhagyatkozás
     4. Isten féltékeny szeretete

  IV. fejezet: A hit, mint saját tehetetlenségünk beismerése és mindennek Istentől történő várása
     1. ,,Boldogok a lélekben szegények”
     2. Isten erejének szüksége van az ember gyengeségére
     3. Krisztus szegénysége
     4. Ismerjük el, hogy minden ajándék
     5. A bizalmatlanság elszórt magjai
     6. A lelki szegénység, mint a gyermeki magatartás

2. rész: A hit dinamizmusa
  I. fejezet: A megtérés, mint a hit mértéke
     1. “Szerencsés vétek”
     2. A rossz következményei
     3. Nem ismerhetjük meg Krisztust az ember nélkül
     4. Hogyan tekintsünk a bennünk lévő rosszra?
     5. “A megtérés szentsége”
     6. A megtérés szentségének patrónusai
     7. A radikalizmusra vezető megtérés

  II. fejezet: A humor ,,erénye” a hit szolgálatában
     1. A janzenizmus, mint a hit veszélyeztetője
     2. A humor, mint egzorcizmus
     3. Por és hamu
     4. A humor patrónusa

  III. fejezet: A hit próbái
     1. Várakozás Istenre
     2. Ábrahám hite
     3. A hit próbái Mária életében
     4. Az élet viharai
     5. A hit hiányából eredő nyugtalanság
     6. A hitből eredő béke

  IV. fejezet: A puszta
     1. A puszta szimbolikája
     2. “Bár hideg volnál, vagy meleg!”
     3. A puszta – a kiüresítés helye
     4. A puszta – Isten szeretetének megtapasztalása

  V. fejezet: Gazdag és szegény eszközök az Egyházban
     1. Jézus szegénysége
     2. A szegény eszközök hatékonysága
     3. Győzelem hit által
     4. Lelki anyaság
     5. II. János Pál tanúságtétele

3. rész: A hit megvalósulása
 I. fejezet: A keresztség szentsége
     1. Krisztus halálával és feltámadásával való egyesülés
     2. Kapcsolódás Krisztus Testéhez
     3. A hívek papsága

  II. fejezet: A bérmálás
     1. A kiüresedés a teljesség feltétele
     2. A bérmálás szentségének gyümölcsei
     3. A Lélek ajándéka az Apostoloknak
     4. Az Egyház iránti szeretet
     5. Az apostolkodás kötelezettsége

  III. fejezet: Az Eucharisztia
     1. Várakozás az Eucharisztiára
     2. Az Eucharisztia, mint a hit csúcspontja
     3. Krisztus kenózisa

  IV. fejezet: Az Isten Igéjének hallgatása
     1. Tárgyi és alanyi viszonyulás Isten szavához
     2. Isten jelenléte az Igében
     3. Isten Szavának szerepe az imádságban

  V. fejezet: Az imádság, mint a hit aktualizálása
     1. Krisztus példája
     2. Az imádság elsődlegessége
     3. Az imádság fajtái
     4. A kiüresített ember imádsága
     5. Mária rózsafüzére
     6. A szüntelenül imádkozó ember

  VI. fejezet: A szeretet, mint a hit megvalósulása
     1. Agape– avagy a szeretetek különbözőségei
     2. Az érzelmek szerepe
     3. A természetes kapcsolatok válsága
     4. Engedjük, hogy Krisztus szeressen mibennünk
     5. Nem szerethetjük embertársainkat, ha nem szeretjük Istent
     6. Önmegvalósítás Krisztusban

Ismertető a mozgalomról

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

46 hozzászólás

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.