RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

 

2010. május 22-én, a pünkösdvasárnap előtti szombaton rendezik meg a hagyományos csíksomlyói búcsút, a magyarság egyik legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepét az erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben.

Az erdélyi búcsújáró helyen már a XV. században összegyűlt a környék népe Mária-ünnepeken. A mai kegytemplom helyén először a bencések építettek román stílusú templomot, majd helyüket a ferencesek foglalták el. 1444-ben IV. Jenő pápa körlevélben bíztatta a lakosságot, segítsenek a templomépítésben, viszonzásul búcsút engedélyezett az adakozóknak. A gótikus stílusban épült templom főoltárának dísze a hársfából faragott, gipsszel és festékkel bevont, székely leányarcú Mária szobor volt, Csíksomlyó legértékesebb műkincse: a közel 2,5 méteres alkotás Máriát "Napba öltözött asszonyként" ábrázolja, karjában Jézussal, lába alatt a Holddal

.
 
Az első búcsújárásra a legenda szerint 1567-ben került sor, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A székelyek István gyergyóalfalvi plébános vezetésével pünkösd szombatján gyülekeztek Csíksomlyón, kérve Szűz Mária segítségét, majd a Tolvajos hágóban győzelmet arattak. A diadal után nyírfaágakkal ékesített lobogóikkal újfent Csíksomlyón adtak hálát a győzelemért, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután minden évben pünkösd szombatján elzarándokolnak ide.
 
A templom túlélte a tatár és török dúlást az 1600-as években, majd 1664-ben építették újjá. Csíksomlyó a székelyek egyik gazdasági és kulturális központjává fejlődött: a ferencesek posztógyárat, elemi iskolát, gimnáziumot, tanítóképzőt és papneveldét is működtettek. A mai nagy barokk templom az omladozó régi templom helyén épült 1838-ban, a szabadtéri oltár a közelmúltban Makovecz Imre és csíkszeredai tanítványa, Boros Ernő tervei alapján készült.


 
Évről évre több százezren gyűlnek össze a legnagyobb magyar katolikus búcsújáró helyen. A szombati nagymisét annak a széles  hágónak a gyepén tartják, amely a templom feletti, Jézus hegyének is  mondott Kissomlyó és az azon túl emelkedő 1035 méter magas  Nagysomlyó erdős hegye közé mélyed be. Máriát dicsőítő énekszóval,  körmenettel érkeznek a hívők, először mindig a gyergyóalfalusi  "keresztalja", azaz búcsúős közösség, majd csatlakoznak hozzájuk a  máshonnan érkezők, így lesz a menet fokozatosan több kilométer  hosszú.

A kegytemplom után a kettévált menet egyik ága Jézus hegyét északról megkerülve, a másik ág a Szent Anna-kápolna irányában megy  fel a hegyre. Amikor a menet középpontjában, a körmenetet vezető főpapság előtt hordozott labarum (a nép által labóriumnak nevezett  győzelmi jelkép) a Kissomlyó hegyen lévő Salvator kápolna elé ér,  eléneklik az "Egészen szép vagy Mária" éneket. A keresztalják fokozatosan betöltik a hágó széles terét és megkezdődik a mise. Az  idei, 443. búcsú miséjének szónoka Böjte Csaba dévai ferences szerzetes lesz, a program mottója "Most segíts meg, Mária". Első alkalommal zarándokol a csíksomlyói búcsúra ferences generális, azaz  a világ ferenceseinek legfőbb vezetője, José Rodriguez Carballo. Két különvonattal, az úgynevezett Székely gyorson és a Csíksomlyó expresszen mintegy 16 ezer látogató érkezik Csíksomlyóra.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.