RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Nyitra vármegyei szegény sorsú jobbágy családból származott. Pártfogói hamar felismerték kiváló képességeit: először Pozsonyban tanult, majd a budai alumneum teológia-hallgatója lett. 1731-től a nagyszombati Szent István Papnevelőintézet növendéke lett, ahol elvégezte a teológia két évét.
.
1734-es pappá szentelése után Vedrődön és Vágújhelyen működött, mint káplán, majd érseki helynökségi titkár Nagyszombatban, 1740-ben pozsonyi-, 1741-ben esztergomi kanonok és nyitrai főesperes lett.  Püspöki kinevezéséig a magyar királyi kancellária egyházi tanácsosa.  Mária Terézia 1751-ben  nevezte ki pécsi püspökké, székében XIV. Benedek pápa november 15-én erősítette meg. Klobusiczky Ferenc kalocsai érsek szentelte püspökké Pesten 1752. március 5-én, majd Pécsett Baranya, Bonyhádon Tolna vármegye főispáni székébe is beiktatták (örökös főispán). 1755-ben Verőce főispánja is lett egy személyben.
 .
Mintegy 70 falusi templomot építtetett, támogatta az egyházmegye múltjának föltárását, gondot fordított a hitélet erősítésére. Felvirágoztatta a pécsi papírmalmot, aminek jövedelmét a falusi iskolákra fordította. Növelte a Szeminárium hallgatói létszámát, új tanszékeket állított fel, filozófiai tanfolyamot indított.

Kötelezővé tette a felsőbb tanulmányokat folytató hallgatóknak a könyvtár mindennapi látogatását. A püspöki palotában csillagvizsgálót rendezett be, hatalmas éremgyűjteményt állított össze és sok, a megye egyháztörténetéről szóló iratot vásárolt és másoltatott a Vatikán Levéltárában. A püspöki könyvtárat, melynek alapját Berényi Zsigmond József püspök és a káptalan mintegy háromezer kötetes állománya képezte, tizenötezer kötettel gyarapította. A ma már nevét viselő híres könyvtárat 1774-ben, a nagy magyar bibliotékák közül elsőként nyilvánossá tette. A könyvtár hetenként két nap várta a város lakosságát, a többieken a tanulóifjúságot szolgálta.
.
Püspöksége alatt 1773-van nyomdát létesített  Engel József vezetésével. A pécsi egyetem újraalapításának terve nem sikerült, de munkásságával mintegy előkészítette annak későbbi megvalósítását. Utolsó éveit súlyos betegen töltötte. A pécsi székesegyház Corpus Christi kápolnájában temették el.
 
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.