RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

<< A rosszkedv

Natália nővér lelki naplójából

Jézus:
"Amíg a földön éltem, én is mindennap elmondtam: "Atyám, legyen meg a te akaratod!", – neked is pontosan ezt kell tenned. Amit akkor tettem  emberként és Istenként, most is eképpen teszek istenségemben."

Jézus megértette velem az "istenségemben" kifejezés rejtett értelmét. Ez nem is érthető másnak, csak annak, aki Benne él, mert ez a rejtett értelem emberi nyelven kifejezhetetlen.Jézus kegyelmének segítségével felfogtam, hogyan élte Ő Önmagában meg ezt a "Fiat"-ot, amiről olyan gyakran beszélt nekem. Minden alkalommal, amikor kimondta "Fiat", láttam, hogy emberként is és Istenként is mondta, és hogy a teljes Szentháromság egyesült az ő akaratára.  Tisztán láttam, hogy Isten akarata, vagyis ez a "Fiat" akkor is megvalósulna, ha egyetlen teremtményt sem teremtett volna, hiszen teremtményei is akaratának kifejeződései. Láttam, hogy Isten akaratának nincsen sem kezdete, sem vége.Titokzatos mélységben felfogtam, hogy ez a "Fiat" Istentől ered és Benne van. Ez a "Fiat" akaratának megvalósító és éltető hatalma; és hogy ez a hatalmas erő nem más, mint a Szeretet. Egyetlen szóban kifejezve: felfogtam a Végtelenül Szent Háromság művét.

Azt hiszem, megértettem, hogy a teremtmények szemében ez a "Fiat" egy két szálban futó fonál: ez a kettéosztódás az isteni hatalom és akarat műve.A lelkek számára az egyik ág az örök életet jelenti, a másik az örök kárhozatot. Ám a "Fiat" nem ugyanúgy manifesztálódik a két esetben: Isten a teljes szabadságban megvalósuló üdvösség "Fiat"-ját jelentette ki, de az örök kárhozat "Fiat"-ja mintha ennek éppen az ellentéte lenne.

A Szabadító még hozzátette: "Gyermekem, meg akarom értetni veled, hogyan kell a léleknek megvalósítania ezt a "Fiat"-ot. Ha a lélek nemcsak szavakkal fejezi ki, de egész élete felajánlásával (odaajándékozásával) is, akkor egyesülök vele oly módon, ahogy a Három Isteni Személy egyesül az egyetlen Istenben.

És ha ily módon egyesültem egy lélekkel, ő többé képtelen lesz tudni, hallani, birtokolni, ismerni, szeretni és ízlelni rajtam kívül. És ha ez a lélek hűséges marad, közlöm magamat vele. E közlés által a lélek ugyanúgy megismerhet engem, ahogyan én ismerem önmagamat. Ez a lélek a mennyországot fogja látni és ízlelni, mivel magam vagyok a mennyország, és ahol én élek és vagyok, ott található a dicsőségem. Megosztom örömömet és boldogságomat azzal, aki a dicsőségem.

Azok a lelkek, akik megélik ezt a "Fiat"-ot, többé sosem lesznek egy bizonyos öröm nélkül, ami a kívülről is észrevehető lesz. Öröm nélkül pedig még egy Szeretetemtől égő lélek is lanyhává válik, elveszíti lendületét, majd végül hitét is.

Ezen az örömön az Úr nem világias és bűnös örömöt ért, hanem egyfajta mennyei, szent, komoly, békés és nyugodt örömöt, mely felmelegíti a szívet és ráragyog másokra, erőt adva a léleknek és mindig közelebb emelve őt Istenhez.

Én, méltatlan, valóságosan megéltem ezt az örömöt, nem azért, mintha megérdemeltem volna, hanem Isten jóságos kegyelméből, Isten bensőséges megtapasztalása által. Jézus azért éreztette velem, hogy tanúságot tehessek róla az embereknek.

Jézus, a neki magukat önként alávetett lelkek vezetője, gyönyörűséges dolgokat fedett fel előttem. Egy ilyen lélek alázatos alávetettsége mondhatni lekényszeríti Istent erre a lélekre, mert Isten nem képes ellenállni egy alázatos léleknek, ha az igazi alázatban merül el.

Mindent Istenben látni, mindenre képesnek lenni Istenben, mindent Istentől várni: ez a misztériumok misztériuma!

Ó, balga világ! Értetlen ember! Hogy kereshetsz mást Istenen kívül? Hát Isten nem elég?

>> Jézus tanításai – az imádságos életről és az erények gyakorlásáról

 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.