RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Bizonyára sokan emlékeznek még a valóságshow-k szereplőinek viselkedésbeli változására, amelyet az összezártság okozott. Arról, hogy ez mit jelenthet egy börtön zárt rendszerén belül, még csak elképzelésünk sincs. A média pusztán a legbrutálisabb, sokszor halállal végződő esetekről számol be. Minden egyéb, úgymond kisebb súlyú cselekmény a külvilág számára örökre rejtve marad, pedig lehet, hogy a sértett egész további életében viseli a nyomokat.

Igyekeztünk a jelenségről és annak lehetséges okairól többet megtudni a Büntetés-végrehajtás Országos  Parancsnokságától, ahol Szalai Tímea, a sajtóiroda vezetője válaszolt a kérdésekre.
.
– Mik a főbb jellemzői a fogvatartottak közötti erőszaknak?
.
– A több ember együttes elhelyezését biztosító létesítményekhez  hasonlóan a büntetés-végrehajtási intézetekben is történnek  atrocitások. A különböző kulturális hagyományokkal,  társadalmi-szociográfiai jellemzőkkel rendelkező fogvatartottak  között nagyobb valószínűséggel fordulnak elő konfliktusok. A  büntetésüket töltő elítéltek jelentős része az erőszakos megoldást  vagy az azzal való fenyegetést tekinti megfelelő eszköznek egy  esetleges konfliktus vagy érdekellentét rendezésére.
.
– Mit tudtak, illetve mit terveznek tenni az erőszakos  cselekmények megakadályozása érdekében?
.
– Alapvető szakmai feladataink ellátása mellett kiemelt  figyelmet fordítunk a fogvatartottak egymás sérelmére elkövetett  cselekményeivel összefüggő megelőző-feltáró jellegű tevékenységre. A  velük való foglalkozás során valamennyi személyi állományú tagnak  kötelessége mindent megtenni ennek érdekében. A fogvatartottakkal  rendszeresen foglalkozik nevelő, pszichológus és lelkész, valamint a  munkáltatás és a különféle közösségi programok is alkalmat nyújtanak  a feszültség oldására. A bűncselekmények megelőzésének további  eszköze, hogy olyan zárkaközösséget alakítsanak ki, amelyekben a  lehetséges elkövetőket és sértetteket előre felmérik, és ennek  megfelelő differenciált elhelyezést alkalmaznak.
 
– Mivel kell szembenézniük az elkövetőknek?
 
– A tudomásunkra jutott, feltárt eseteket fegyelmi, illetve – ha  a körülmények és a tények azt indokolják – büntetőeljárások követik.
 
– Jellemzően kik az erőszakos cselekmények elkövetői, illetve  alanyai?
 
– Elsősorban a fiatalkorú populációt kell kiemelni. Életkori  sajátosságaik miatt személyiségük és belátó képességük még nem  alakult ki teljesen, ezért az ő esetükben hamarabb előfordul, hogy a  vélt vagy valós ellentétet fizikai erővel "rendezik le". Ez nem csak  a börtönökben, nevelőintézetekben igaz, gondoljunk csak az  úgynevezett iskolai agresszió közelmúltban napvilágra került  eseteire. A felnőtt korú fogvatartottak körében inkább az anyagi  javak megszerzése a fő motiváció.
 
– Hogyan alakult az ismertté vált erőszakos cselekmények száma  az elmúlt időszakban?
.
– Adataink szerint 2009-ben országosan 334 esetben tettek  feljelentést erőszakos bűncselekmény gyanújával a  büntetés-végrehajtási intézetek, idén az első negyedévben 110  eljárás indult.
.
 – Milyen típusú cselekményekről beszélünk elsősorban?
.
 – Főként egymás javainak, személyes tárgyainak az  eltulajdonításáról van szó, ami jellemzően cigaretta, kávé vagy akár sportcipő megszerzését jelenti. Ezek a cselekmények párosulhatnak  erőszak alkalmazásával is.
.
 – Milyen a szexuális jellegű cselekmények aránya?
.
– Az ilyen jellegű, erőszakos cselekmények részaránya nem  számottevő az előzőekben leírtakéhoz képest.
.
– Vannak-e a börtönön belül különleges megfigyelő, a prevenciót  szolgáló eszközök?
 
– A zárkák kamerával való megfigyelése csak kivételesen, a  fokozott figyelmet érdemlő, például krízishelyzetben lévő elítéltek  esetében és csak átmenetileg történhet meg. Ennek során arra is  figyelemmel kell lenni, hogy a folyamatos megfigyelés tudata  hosszabb időn át a személyiség torzulását is eredményezheti. Ezért  ezt a szakmai előírások és a törvények – a jogvédő szervezetek  véleményével összhangban – nem teszik lehetővé, és az európai  börtönszabályok sem támogatják.
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.