RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

< Az egyesülés kulcsa

Részlet Natália nővér lelki naplójából:

"Ó, ha jegyeseim látnák szomorúságomat, amit a rosszindulat, a susmorgás és a számtalan ürügy okoz nekem, mellyel azokat a kegyelmeimet utasítják vissza, melyeket az előljárójukon keresztül adok nekik! Pedig milyen kimondhatatlan szeretettel készítettem nekik ezeket! Valójában nagy megtiszteltetésben részesítem őket, amikor előljárójuk személyében látogatom meg őket. Nem elégszem meg azzal, hogy kincseimből osztok nekik. Önmagamat ajándékozom oda. De ők visszautasítanak, mert úgy adom magam, ahogy nekem tetszik, és nem úgy, ahogy nekik. Ha nem hajlandóak az előljárójukon keresztül egyesülni velem, akkor többé nem hívom őket hitveseimnek, hanem csak közönséges szolgálóknak. Csak azokat részesítem a hitves címben, akik hitvesként is viselkednek, és a Vőlegénynek adják az életüket, fenntartás nélkül.
.
Ha a nekem szentelt lélek azt szeretné, hogy igazi hitvesem legyen, akkor ne a saját megelégedését keresse, hanem az én akaratomat. Az Én jegyeseim örömmel fogadják és valósítják meg mindazt, amit előljárójukon keresztül, vagy a körülményeken és helyzeteken keresztül elvárok tőlük."
.
Egy más alkalommal Jézus így világította meg ezt a tanítást:
.
"Ne tegyetek különbséget egyik vagy másik előljáró között. Az előljárót legális úton választják meg, és nem tehetségei, nemesi származása vagy a rábízott lelkek száma számít. Bármily sokáig van is hivatalában, ez idő alatt a rangsorban alatta levők számára ő nem egy közönséges másik ember, hanem Én magam vagyok, elrejtőzve. Azok, akik közönséges embert látnak benne, nagy hibát követnek el. Egy előljáró a nála alacsonyabb rangban levők számára ugyanolyan tekintéllyel bír, mint egy nálánál még magasabb pozícióban lévő előljáró, mert az alá beosztottakért közvetlenül ő a felelős, és nem a magasabb pozícióban lévő előljáró.

Ezért a nekem szentelt lelkek tévednek, ha lebecsmérlik és nem veszik komolyan a közvetlen előljárójukat, ha lekicsinylik az ő hivatalát és tekintélyét, mert ilyenkor nem az előljárót becsmérlik le, hanem isteni Szívemet."

És az Úr ezt is hozzátette: "Szeretném a véremmel írni kezükbe az igazságot! Olyan mértékben vagyok közel hozzájuk, amilyen közel állnak az előljárójukhoz, és csak olyan mértékben tudok egyesülni velük, amilyen mértékben egyesülnek előljárójukkal. Oly mértékben adok nekik kegyelmeimből, amennyire felismernek engem előljáróikban."

Ismét más alkalommal Jézus ezt mondta:

"Az a lélek, aki felismer engem előljárójában, szeretetének legkisebb rezdülésével képes kiárasztani  Szeretetem egész óceánját. Tehát nem is annyira az ő érdeke, mint inkább az enyém, hogy ilyen lélekre találjak. Egy ilyen lélek nem képes megbántani, megsérteni semmiben sem, mivel nem tesz megkülönböztetést a lejjebb és a fentebb, a diadal és a tévedés között; nem számít neki sem kárhozat, sem üdvösség, sem a kapott kegyelem mértéke. Mert, tudván, hogy a Mindenható kiválasztotta őt lakhelyéül, nem méricskéli, hogy mi az, ami "lehetetlennek" tűnik számára. Egy ilyen lélek csak a szeretet, az öröm, a boldogság és az alávetettség érzését ismeri, és amilyen szárnyakkal repül előljárója felé, úgy tör az ég felé is, – és sasokhoz méltó repülésével el fogja érni a Végtelent."

E tárgyban a Megváltó még ezt mondta:

"Előljárójuk hozzáértését, kéréseit kritizálva, jegyeseim hatalmas követ vetnek a lábam elé, amivel megakadályozzák, hogy a közelükbe jussak és egyesüljek velük."

> folytatódik

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.