RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

<< Előző rész: Az Eucharisztia, mint a hit csúcspontja

A hit által megláthatod, hogy kezed és ajkad, mellyel Krisztust fogadod, mindig piszkos – mindig; akkor is, ha a megszentelő kegyelem állapotában vagy, mivel bűnös ember vagy akkor is. A bűnös keze és ajka pedig mindig méltatlan marad, és ebben az értelemben piszkos. "Mennyire méltatlannak érzem magam az oltár kegyelmeihez, melyekhez egykor oly bátran közeledtem” – írja 1955. 04. 07-én S. Wyszynski bíboros Zapiski wiezienne (Följegyzések a börtönből) című könyvében.
.
Hiszen azok az ajkak érintik Krisztust, melyek szavaikkal ölni képesek, szavaikkal, melyek áldás helyett nemegyszer sértenek, gonoszságot és boldogtalanságot hintenek. És íme, ezek a bűnös ajkak érintkeznek Isten legszentebb Szentségével. Ezáltal értheted meg annak a ténynek titkát, amit a teológia a kenózis szóval jelöl. (a görög kenosis = megsemmisülés, önkiüresítés szóból)
  
Az Eucharisztia tehát az Isten-Ember kenózisa, önmegsemmisítése, önkiüresítése, mivel benne az Ő mérhetetlen szentsége érintkezik a te bűnösségeddel és méltatlanságoddal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kerülnöd kellene az Eucharisztiában való részvételt, mert épp azzal válsz vételére méltóbbá, minél gyakrabban járulsz hozzá. Jézus szeretettel vár rád, Ő közeledni akar, hogy átalakíthasson, megszenteljen téged, hogy egyre méltóbbá válhass az Ő eljövetelére.

Szent János apostol mondta: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság.” (1Jn 1,8). Mindannyian bűnösök vagyunk, és egyikünk sem méltó arra, hogy Jézust magához vegye. Értsd meg, hogy az ajkad piszkos, de neked épp ezért arra kell vágynod, hogy az Eucharisztia lemossa rólad ezt a piszkot, megtisztítsa a bűn, az egoizmus leprájától ajkadat, szívedet, lelkedet. Jézus oly mérhetetlenül vágyik erre, hogy Önmaga teljes kifosztása, kenózisa árán is akarja ennek megvalósulását. Csak a hit fényében láthatod meg, milyen mértékben kell kiüresítenie Krisztusnak önmagát az Eucharisztiában. Kifosztja és kiüresíti magát már azáltal a puszta tény által is, hogy saját fenségét és emberségét egy darab anyagi létező, a kenyér és a bor színe alá rejti. Megfosztja Önmagát a Neki járó tisztelettől és hódolattól. Amikor pedig bűnös kezekkel, bűnös ajakkal és bűnös szívvel járulsz Hozzá, mindez további kenózist jelent az Ő számára.


    
Montforti Grignon Szent Lajos Mária azt tanácsolja, hogy hívjuk meg Máriát Szentáldozásainkhoz. A Szeplőtelen Szűz jelenléte, különösen az Eucharisztia idején valami óriási titok számunkra, amely valamilyen formában megoldja Krisztus kenózisának problémáját. Azok, akik számára elfogadhatatlan a Krisztushoz Márián át vezető út szükségessége és jelentősége, úgy vélik, hogy Mária nem állhat közénk és Krisztus közé, mert eltakarja előlünk Jézust. A hit fényében azonban megismervén Isten szentségét és saját méltatlanságodat, bűnös voltodat; megérted, hogy épp ellenkezőleg: mikor arra kéred Máriát, hogy álljon közéd és Krisztus közé, közelebb kerülsz Krisztushoz, mert ezzel arra kéred őt, hogy közötted és Krisztus között állva, kímélje meg Jézust az önkiüresítés, a kenózis fájdalmától. Csak Mária kezei nem piszkosak és nem is voltak azok soha, szeplőtelenül tiszták voltak és maradnak örökre.

Az ő keze és ajka az egyetlen emberi kéz és ajak, mely tiszta és szeplôtelen, ezért méltó az Úr testének fogadására. Amikor igyekszel Krisztust megkímélni, hogy kiüresítse Önmagát, s Máriát kéred, hogy ő fogadja Krisztust helyetted, ezáltal hódolsz az Isten-Ember önkiüresítése előtt. Így egyesül benned az alázat, bűnös voltodnak elismerése, és a hit Jézus irántad érzett őrült szeretetében, amely a számodra felfoghatatlan önkifosztás árán is meg akar ajándékozni téged a Megváltás gyümölcseivel.

>> Tárgyi és alanyi viszonyulás Isten Szavához

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.