RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék

< Előző rész: Változtasd meg a világot!

A hívek egyetemes papsága, melyet a keresztségben nyerünk el, legteljesebben az Eucharisztikus áldozatban nyilvánul meg. A szentmiseáldozatot bemutató pap nemcsak Krisztust, mint Főpapot képviseli, hanem a híveket is, akik vele együtt, az ő közvetítése által mutatják be Krisztus áldozatát, önmagukat is felajánlva Istennek. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint a keresztség következtében a hívek részesülnek Krisztus papságában, hogy lelki áldozatot mutassanak be, önmagukat ajánlva fel áldozatul. ˇ"A megkereszteltek ugyanis az újjászületés és a Szentlélek kenete által felszentelt lelki házzá és szent papsággá lesznek, hogy a keresztény ember minden cselekedetében megvalósuló – lelki áldozatot mutassanak be”. A szentmisében a megkeresztelt különleges módon hasonul Krisztushoz, amennyiben nemcsak részt vesz az áldozatbemutatásban, de maga is áldozati adománnyá válik.
.    
A hívek egyetemes papsága összefügg azzal az általános hivatásunkkal, melynek lényege, hogy adjunk át mindent Istennek, vagyis a szentségre szóló hivatással. A te Szentmiseáldozatod, melyet a hívek egyetemes papságából részesülve bemutatsz, akkor lesz gyümölcsöző, ha valóban a végsőkig átadod magadat Krisztusnak, Őrajta keresztül pedig tökéletesen átadod magad az Atyának; amikor semmit sem akarsz megtartani magadnak, és elfogadod, hogy olyan kifosztott légy, mint Krisztus. Isten, aki féltékeny a szeretetedre, ilyen teljes adományt kíván. Az egyetemes papságnak arra kell elvezetnie, hogy még jobban beoltódj Krisztusba. Krisztushoz hasonlóan neked is az Atyának szentelt tökéletes áldozattá kell válnod, aki semmit sem tart meg magának, mert Ő is csak akkor adhatja teljesen neked magát és tölthet el önmagával.

Krisztus benned növekvő jelenlétét tovább kell adnod másoknak. A keresztség által kapott hivatásod (contemplata aliis tradere), hogy átadd másoknak, amit megélsz. A keresztség következtében ugyanis Krisztus prófétai küldetésének is részesévé válsz. Hivatást kapsz tehát arra, hogy apostoli és evangelizáló tevékenységet végezz. Szent Péter a hívek papságát az apostolkodás és evangelizáció kötelességével hozza összefüggésbe: "Királyi papság” vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára (1Pét 2,9).

A Szentatya 1979. jan. 29-én elhangzott mexikói szentbeszédében a következőket mondta: "A keresztség és bérmálás szentségének értelmében minden hívőnek kötelessége nyilvánosan megvallania hitét, melyet Istentől kapott az Anyaszentegyház által. Kötelesek a hitet terjeszteni és védeni, mint Krisztus igaz tanúi, mivel meghívást kaptak az evangelizálásra – mely Isten népe minden tagjának alapvető kötelessége”. Ne felejtsd azonban, hogy apostoli tevékenységed eredményességének forrása csak a mély lelki élet lehet, az ima és a Krisztusnak, mint Főpapnak való teljes önátadás Mária mintájára, akinek életében a szüzesség és a tökéletes Istenre hagyatkozás lett különleges lelki anyaságának forrása. A keresztség, amely a hitben újjászül, téged is hív erre az anyaságra.

> Következő rész: A bérmálás – a kiüresedés a teljesség feltétele

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.