RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék 

<< Előző rész: A bérmálás: a teljesség feltétele

A szentség kegyelmei nem automatikusan működnek. A bérmálás nem törli el a jellem hibáit, nem semmisíti meg a temperamentumból adódó hiányosságokat és nem pótolja saját erőfeszítéseidet. A bérmálás felvétele után, továbbra is hitvány, félénk maradhatsz, langyos a hitben, továbbra is rabszolgája maradhatsz emberi szempontok szerinti függőségeknek. A Szentlélek erejét csupán felajánlják neked a bérmálás szentségében, hogy a hit által szabadon elfogadhasd azt. El is utasíthatod ezt a kegyelmet, vagy semmibe veheted. A Szentlélek nagyon gyöngéden közeledik az emberhez, kényszer nélkül. Ahhoz közeledik, aki a szív csendjében várja az Ő jöttét. Ő csak akkor fog eljönni, ha várni fogsz Őrá, ha minden szavára kezdesz odafigyelni és ha eltölt az a vágy, hogy Ő működjön az életedben. Csak olyan mértékben fog eljönni hozzád, amilyen mértékben megszületik szívedben az Ő jelenléte és működése utáni vágy.

Az érett hithez vezető út nem szabályosan egyenletes, s nem is halad egyenletes vonalban. Általában számos felemelkedés és elbukás jellemzi. Nem egyszer leszel kénytelen megtapasztalni saját éretlenségedet, hogy eljuss az érett hithez. Először alázatossá kell válnod, mert csak akkor növekedhet benned a hit. Az alázatban, vagyis az igazságban való növekedés teszi lehetővé, hogy egyre teljesebben megnyílj a bérmálás kegyelmeire és általuk növekedj.

A bérmálás után azt hihetnéd, hogy a vallási életedben valami befejeződött, hogy magad mögött hagytál egy bizonyos útszakaszt, pedig mindez csak a tökéletes hithez vezető út kezdete. Ebben a szentségben szükség van a te együttműködésedre. Rendkívüli jelentőségű dolgot kezdett el az életedben; a Szentlélekkel való együttműködésed új folyamatát, Aki eljött és vár, míg az alázatban és hitben felnövekedve szíved teljesen megnyitod az Ő eljövetelére.

A bérmálás szentségének felvétele előtt az Egyház feltette neked a kérdést a keresztségben tett ígéretek megújítására: "Hiszel-e a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által, különleges módon részesülsz, úgy, mint Pünkösdkor az Apostolok részesültek?” (Megjegyzés: Magyarországon a bérmálás szentségének kiszolgáltatása előtt nem teszik fel ezt a kérdést) Ahhoz, hogy ma ismét válaszolhass erre a kérdésre, Isten előtt igazságban kell állnod. Az alázat lelkületével tekintve életedet – ami az igazságban való állhatatos kitartást jelenti – nem kellene-e megkérdőjelezned a hitedet? Milyen kicsinynek kell lennie a hitednek, ha nem élsz a keresztség és a bérmálás szentségeinek kegyelmeivel? Hiszen megkaptad a Szentlélek ajándékának teljességét, mégis mi az, ami megváltozott az életedben? Keresztelésedkor, ha gyermekként részesültél ebben a szentségben, nem voltál tudatában annak a nagy átváltozásnak, mely benned végbement, nem voltál tudatában annak, hogy az a te újjászületésed volt. A keresztségi fogadalmakat szüleid és keresztszüleid tették a nevedben. Később a bérmálásban, amikor a fogadalmakat megújítottad, vajon egészen tudatosan mondtad-e hogy Krisztust választod, hogy egészen Hozzá akarsz tartozni. Válaszodban az igazságra törekedve, tedd fel magadnak gyakran ezt a kérdést: Mit kezdtem a Szentlélek kegyelmeivel, mit tettem magával a Szentlélekkel, akit mint kimondhatatlan ajándékot megkaptam?

A szentséget felvevő személy számára a szentség érvényes lehet, de hogy gyümölcsöző-e, ez a két dolog nem ugyanazt jelenti. A szentségfelvétel lehet érvényes és ennek ellenére lehetséges, hogy a hozzá fűződő kegyelmeket az ember nem kapja meg. Ami még rosszabb, a méltatlan szentségfelvétel által bűnt követhet el. Az Eucharisztiáról szólva Szent Pál figyelmeztet: ,,Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen.” (1Kor 11,27). A szentségek csak azok számára közvetítenek kegyelmet, akik nem állnak ellen annak. A Szentléleknek szüksége van a te nyitottságodra és belső hajlandóságodra. Ő ott áll az ajtód elôtt és zörget, de hívatlanul nem tér be. Tehát be is zárkózhatsz Előtte, de a hit és az alázat által szélesre is tárhatod Előtte szíved ajtaját.

A bérmálás szentsége – amennyiben halálos bűn állapotában, vagy hit nélkül veszik fel – érvényes, de gyümölcstelen. De ha a helyes hozzáállás megszületik az emberben, akkor újjáéledhet. Ha nem kellő hittel vetted fel ezt a szentséget, ha nem fogtad fel az esemény rendkívüli jelentőségét, hogy e szentség által a Szentlélek száll le rád, akkor most jóvá teheted ezt a mulasztást nagyobb belső készséged által. E szentség kegyelmeinek egész életed során újjá kell éledniük, és növekedniük kell benned, mindaddig, míg el nem éred a tökéletes egyesülést Jézussal a Szentlélekben.

>> A Lélek ajándéka az apostoloknak

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.