RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

Tadeusz Dajczer: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén – Tartalomjegyzék   

<< Előző rész: A hívek papsága

A bérmálás szentsége szoros kapcsolatban áll a keresztséggel és az Eucharisztiával, mivel ezekhez hasonlóan az úgynevezett keresztény beavatás szentségei közé tartozik.
.
Ha a keresztség által a megkeresztelt mintegy az Egyház tagjává válik, a bérmálás még szorosabban és tökéletesebben beépíti őt Krisztus Misztikus Testébe. A bérmálás szentsége megerősíti a keresztségben elnyert kegyelmek működését, és megajándékoz a Szentlélek különleges erejével, egyúttal kötelezve a megbérmáltakat a Krisztusról való tanúságtételre, a hit terjesztésére és védelmére. (Lumen gentium n. 11.) A bérmálás a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt feltételezi és elmélyíti azt a folyamatot, amelyben a hívő ember átalakul Krisztus hasonlatosságára.
.    
A bérmálás szentsége által Pünkösd kegyelmét – a Szentlélek teljességét – nyerjük el. Az Egyház a liturgikus szövegben ennek a szentségnek a kegyelmeit azokhoz a különleges kegyelmekhez hasonlítja, melyekben az Apostolok részesültek Pünkösd napján. A bérmálásban ünnepélyesen "leszáll” a Szentlélek a megkereszteltekre, hogy elvezesse az érettség szintjére azt, amit már végérvényesen megadott a keresztségben. Ennek a szentségnek különleges gyümölcse az érett hit adománya, melyet a Szentlélek a kiüresítés kegyelmei által ad meg nekünk.

1. A kiüresedés a teljesség feltétele
.
Hitünk elmélyülésének útján el kell szakadnunk saját biztonsági szisztémáinktól, mindattól, ami saját erőnk, fontosságunk, lehetőségeink érzetét keltik bennünk. Ez által a kiüresítésünk által születik bennünk hely a hitnek, mely alázatot igényel. Isten amikor megfoszt téged saját erődtől és saját lehetőségeidtől, önmagához közelít téged, megláttatja veled az igazságot és megadja, hogy jobban átéld: mennyire szükséged van Őrá – és ez rendkívüli kegyelem.
.  
Keresztes Szent János mondja, hogy Isten a lelket akkor szereti a legjobban, amikor kiüresíti, mert akkor juthat el az ember a hit teljességére. Amikor nem támaszkodhatsz semmiféle biztonsági rendszerre, Isten akkor vonzhat magához úgy, hogy csak Őrá támaszkodj — mint üdvösséged egyedüli sziklájára. A kiüresítés kegyelme a Szentlélek rendkívüli ajándéka, aki mielőtt leszáll az emberre, előbb kiüresíti őt. Mi gyakran nem értjük teljességében a Szentlélek működését. Ő az Erő, a Vigasztaló, Ő az Atya és a Fiú szeretete, de gyakran elfelejtjük, hogy Ő a mi életszentségünk fő Építője is. Tehát Ő az, aki az Istennel való egyesülés útján megvalósítja azt az egész elengedhetetlen folyamatot, mely magába foglalja mind a vonzás, mind a megtisztítás elemeit. Tehát a kiüresítésünk elemeit is. A Szentlélek az, aki minket kiüresít, Ő az, aki szegénnyé tesz minket. Ő az, akiről a szentmise szekvenciájában mondjuk, hogy a szegények Atyja, tehát az, aki ajándékoz.

Vajon a Szentlélek azért ajándékoz meg minket, hogy gazdagabbá tegyen? Ennek nem lenne értelme, hiszen a lelki gazdagság az Evangéliumban átoknak számít. Az Ő kegyelmének az a lényege, hogy kiüresít és még szegényebbé tesz bennünket, hogy így még nyitottabbá váljunk az Ő erejére és az Ő szeretetére. Csak akkor válhat Ő maga ajándékká számunkra, mert leszállhat a bennünk lévő ürességbe, melyet betölthet az Ő végtelen erejével és szeretetével.

A kiüresítésnek kiváltképpen fontos formája – mely által a Szentlélek előkészít bennünket az Ő leszállására – az önmagunkról alkotott hamis kép lerombolása, a képmutatástól való megszabadítás. Szent János közvetíti Evangéliumában azt a Krisztusi ígéretet, hogy a Vigasztaló Szentlélek amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről. (Jn 16,8). Tehát a bérmálás szentségében ránk szálló Szentléleknek egyik működési formája, hogy meggyőz bennünket bűneinkről, vagyis megajándékoz az alázat kegyelmével. Ez a Szentléleknek alapvető ajándéka. Ennek köszönhetően ismerjük meg, hogy kik is vagyunk igazán, győződünk meg arról, hogy kicsinyhitűek, bűnösök vagyunk.

Ha biztos vagy önmagadban, ha eddig nem fedezted fel, nem láttad meg saját bűnösségedet, ha magad is megbirkózol mindennel, akkor valójában nincs szükséged a Szentlélekre. Az önbizalom magatartása és az alázat hiánya megfosztanak attól, hogy Ő leszállhasson, mert bezárják szíved ajtaját Előtte. Ha nem érzed magad bűnösnek, akkor nincs is meg benned a vágy, hogy a Szentlélek életedet megváltsa és akkor nem is kaphatod meg a bérmálás szentségének kegyelmét. Alázat és hit, ezek a Szentlélek alapvető ajándékai, melyek nyitottá tesznek bennünket, hogy ő minél inkább leszállhasson ránk, s mi, mint legnagyobb adományt befogadhassuk Őt magát.

>> A bérmálás szentségének gyümölcsei
 

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.