RegisztrációA jelszavát emailben elküldtük.

A kegyelem és a megbocsátás, a megújulás és a tanúságtétel különleges ideje – így határozza meg a pápa a 2010-es compostelai szent évet. December 31-én a Santiago de Compostela-i székesegyház szent kapujának megnyitásával kezdődött meg a jubileumi év.

Julian Barrio compostelai érseknek küldött üzenetében a Szentatya nagy hangsúlyt fektet az idősebb Jakab apostol sírjához irányuló évszázadok óta tartó zarándoklat lelki gazdagságára. A híres santiagói "El camino" (út) felhívja Európa figyelmét saját keresztény gyökereire.

Krisztussal találkozva a híveknek lehetőséget jelent ez az év arra, hogy elgondolkodjanak az életszentségre szóló hivatásukról. Járja át őket Isten Szava, amely megvilágosít és felhívást intéz hozzánk – hangsúlyozza XVI. Benedek. Ez a jubileumi év alkalom arra is, hogy aki nem hisz, megkapja a hit kegyelmét Attól, aki minden embert megvilágosít, hogy végre életük legyen. A Santiagói Út a lelki buzgóság, a bűnbánat, a vendéglátás, a művészet és a kultúra számos megnyilatkozása, amelyek az Öreg Kontinens spirituális gyökereiről szólnak nekünk. A Jakab-év témája: „A fény felé zarándokolva”. Az érsek pásztorlevelének címe pedig: A hit zarándokai és a Feltámadt Krisztus tanúságtevői. Ezek felhívást intéznek a mai emberhez az evangelizálásra, emlékeztetve az egyház és a keresztények alapvetően zarándokló jellegére ebben a világban.

A képen: A zarándoklat végcélja: a Santiago de Compostela-i Szent Jakab templom

A compostelai zarándokúton új távlatok nyílnak meg, amelyek elgondolkodtatnak bennünket létünk aggodalmairól és arról a végtelenségről, amelyet az ember önmagában és saját magán kívül találhat – folytatódik a pápa üzenete. Hangsúlyozza az Evangéliumról való tanúságtétel fontosságát a zarándokok számára. Buzgón imádkozzanak az Úrhoz: kísérje el a zarándokokat, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ez az igazi cél, a kegyelem, amelyet a compostelai zarándokút fizikai megtétele önmagában nem tud elérni. A kegyelem készteti a zarándokot, hogy megtérjen és Krisztus tanúságtevőjévé váljon, aki üdvösségünk reménye. Ezért emeli kiXVI. Benedek a zarándoklat lelki jellegét, még ha egyes esetekben mellőzni is igyekeznek azt.

A Papság-évében a pápa megemlékezik a papokról is, akik nagylelkűen várják a zarándokokat Szent Jakab-sírjánál kiszolgáltatva a bűnbánat szentségét és az Eucharisztiát. Hiszen a bűnbocsánat és a Krisztussal való találkozás a legértékesebb a compostelai szentévben. XVI. Benedek végül lelki közelségéről biztosítja a Santiagóba zarándokló híveket. Arra hívja őket, hogy tegyék gyümölcsözővé a hit, a szeretet és a testvériség meghatározó élményeit, amelyekkel az út során találkoznak. Elsősorban lelkileg éljék meg ezt a zarándokutat és fogadják be az Úr hívását, aki mindannyiunkhoz egyenként fordul.

A Metropolita Egyesület többféle céljához adományokat gyűjtünk, hogy újabb keresztény médiafelületeket hozhassunk létre. Tervünk egy papi hivatásról szóló oldal, egy online imaközösségi felület létrehozása, és szeretnénk a nagy keresztény misztikusokat hangoskönyvben elérhetővé tenni. Ebben kérjük anyagi segítségeteket.

Az adományt paypal-on keresztül (ha a linkre kattintasz) és közvetlen utalással is be tudjuk fogadni.

Metropolita Egyesület
Nyilvántartási szám: 01-02-0016428
Adószám: 18876842-1-41
HUF Számlaszám: 10700598-69996096-51100005

Köszönjük!!!

Metropolita Egyesület
1024 Budapest
Ezredes utca 13.

Ft

Állítsd be mennyit szeretnél adományozni

Fizetési mód választása
Személyes adatok

Számlázás részletei

Összes adomány: 5000Ft

Hasonló bejegyzések

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.